Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

ΑΕΛ

OΛΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ

• ΣΕΛ. 21

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 372• ΕΤΟΣ 8ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΕ 120 ∆ΟΣΕΙΣ
& ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΩΣ
60% ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜμΕ, ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

• ΣΕΛ. 16-17

ΠΡΟΩΡΕΣ ΚΑΛΠΕΣ
Ξόρκια &

ΤΟ «ΣΧEΔΙΟ 2+4»
ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝEΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΕΣ

προετοιµασίες!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ

Στην εκλογική ζυγαριά πανδημία, τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις, ρωγμές στο μέχρι πρότινος αψεγάδιαστο κυβερνητικό προφίλ
εξαιτίας αποτυχιών – αστοχιών
Σε άτυπη προεκλογική προετοιμασία τοπικά πολιτικά στελέχη

Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζοµένων
στο ΚΕΘΕΑ

• ΣΕΛ. 9

Ερωτήµατα και φόβοι
για το µέλλον
του ΚΕΘΕΑ

• ΣΕΛ. 6

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΕΛΚΑ

Ποιες συνήθειες
των καταναλωτών
αλλάζει η πανδηµία
• ΣΕΛ. 18

Κ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ: ΟΣΑ ΚΑΝΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1999…
• ΣΕΛ. 30
14

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

80 ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ‘21

31

13

ΕTAIΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΚΙΝ/ΦΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ

‘‘ΤΑ ΚΛΙΚ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ’’

ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ

Οι σιδηροδροµικές
γραµµές «διχάζουν»
τον Πλαταµώνα
• ΣΕΛ. 10

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣ

‘‘ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ’’
ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΥΤΣΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ

Από την Λάρισα
στο University Of Michigan
• ΣΕΛ. 3

Είναι πραγματική ανάγκη της οικογένειάς μου να εκφράσω στον
κόσμο της Λάρισας, τη βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη μας για
την αμέριστη συμπαράστασή σας στη βαθιά οδύνη μας, μέσα από
τα αμέτρητα λόγια και μηνύματα της αγάπης, της εκτίμησης και του
σεβασμού που τρέφετε για τον άνθρωπό μας.
Μας δίνει κουράγιο η αυθόρμητη και ειλικρινής από όλους σας
αναγνώριση της προσφοράς του Στέλιου Κούτσια στη Λάρισα, ως
ο πρώτος αγγειοχειρουργός της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Λάρισας.
Παρηγοριά των παιδιών μου και δική μου το ηχηρό αποτύπωμα
που αφήνει σε αυτή την πόλη, που τόσο αγάπησε, όμοια με τη γενέτειρά του.
Σας ευχαριστώ θερμά, από τα βάθη της καρδιάς μου.
Η σύζυγος
Μαρία Ρούκα