Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφάνεια
ΑΝΕ ΞΑΡ ΤΗΤΗ
ΕΒΔ ΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
15 Απριλίου 2021 -Έτος Ιδρύσεως: 1999 ο
Έτος 22ο- Αριθ, Φύλλου 1049- Τιμή φύλλου 1.00 E
Το EΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου
www.ant1aigaiou.gr
Αγαίου
105.0 PAΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝEΧΥΡΑ
Πολυτεχνείου 18, ΧΙΟΣ .24 Οροφος, Α' ραφείnίονονι δημοττού κήμου Τηλ. 22710 80896, 6986 672146 , www.chiosenehiro.gr
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41 224 ,
fax : 22710 26590, e-mail: konkyd Θote net.gr
Εγα αναβάθμισης από το Δήμο Χίωυ σε
Ιωγικό Κολυμβητήριο και Παιδικές χαρές
Σχέδιο Ελευθερία: Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί
Ανοίγουν αιτήσεις και για άλλες ηλικιακές ομάδες
|ε γοργούs ρυθμούs συνεχίζεται το Πρόγραμμα
εμβολιασμού του πληευπαθν Β ) έτσι στε να μπορούν να
κλείνουν ραντεβού οι ασθενείs των
ηλικιν από 18-59 ετν .
Σειρά πρτοι θα Πάρουν οι ασθενείς
με σακχαρδη διαβήτη Που αριθ
μούν περίπου 800.000 άτομα .
Την Τετάρτη 21 Απριλίου θα ανοίξει
η πλατφόρμα για τοus εκπαιδευτικούs και τα άτομα τns nλικιακήs ομάθυσμού Ελευθερίαν στη χρα
μαs, ανοίγονταs σταδιακά τιs αι τησειs και για τιs άλλεs ηλικιακές κατηγορίε , αν και τα εμπόδια με τα
εμβόλια τns AstraZeneca και -Προ
σφάτως- με τns Johnson & Johnson, Προκαλούν Προβληματισμό
και ανησυχία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα .
Μετά τον εμβολιασμό τns τρίτηs
ηλικίas αλλά και των 60αρηδων,
από τιs 23 Απριλίου θα μπορεί να
κλείσει ραντεβού για εμβόλιο και
η ηλικιακή ομάδα 50-54 ετν, εν από τιs 21 Απριλίου ανοίγει η Πλατφόρμα για όλοus τουs εκπαιδευτικού s, χωρίs ηλκιακή προτεραιοποίηση .
δαs 55-59 ετν .
Τέλοs, το Σάββατο 24 Απριλίου θα
ανοίξει η πλατφόρμα για τα άτομα
τns ηλικιακήs ομάδαs 50-54 ετν.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα
Πρωτοβάθμιαs Υγείαs, Μάριοs Θεμιστοκλέουs , τον Ιούνιο θα Προχωρήσει και ο εμβολιασμός των νεότερων ηλικια κν ομάδων για
τον κοροναϊό, γεγονός που, όπωs εξήγησε, σημαίνει ότι μέσα
στον Μάιο θα ανοίξει η Πλατφόρμα για αυτή την κατηγορία
Συνέχεια στη σεβίδα 20
Με τραπεζάκια έξω και selftest
θα ανοίξει η εστίαση μετά το Πάσχα
των άνω των 40 ετν.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμν
Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Απριλίου, μέχρι και τη Δευτέρα
19 Απριλίου, ανοίγει σταδιακά η πλατφόρμα για τουs ασθε νεis με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου, (ομάδα
ια tis ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες, ο κ. Θεμιστοκλέουs
τόνισε ότι θα αποφασιστεί στιs αρχές Μαΐου αν θα Προτεραιοποιηθεί ο εμβολιασμός τουs , ανάλογα το Πs θα έχει κινηθεί
ο εμβολιασμός των άνω των 50 ετν .
Καμία δομή στα νησιά-Αταλάντευτη η θέση της Περιφερειακής Αρχής
Eπίσκεψη του Περιφερειάρχη Βορείου Αγαίου Κωννου Μουτζούρη στη Χο
hν Χίο επισκέφθηκε από
τis 08/04 έωs και την
κιάδας και Λαγκάδαs , Βροντάδου, Καρδαμύλων, κα θς και
Πολιτν για τιs αντιδράσειs Που
υπήρξαν το τελευταίο διάστημα
σχετικά με την δημιουργία του
δρόμου.
Το απόγευμα του Σαββάτου
10/4ο κ . Μουzούρns Παραβρέ
θηκε στην Πολυπληnθή ανοιχτή
Συνέχεια στη σελίδα 3
Δευτέρα 12/04 ο Περ φερειάρχηs Βορείου Αιγαίου
Κωνσταντίνos
Mηταράκης: Το ελευταίο 12μηνο έχουν φύγει
Περισστεροι Πρόσφυγες σπό όσους ήρθον
Μουτzούρns.
Κατά την άφιξή του ενημερθηκε από τουs τέσσεριs Αντιπεριφερειάρχες τns νήσου σχετικά
με τα ζητήματα Που υπάρχουν,
εν συνοδευόμενοs από τον
χωρικό Αντπεριφερειάρχη Παντελή ΜΠουγδάνο, ο Περιφερει
άρχηs οργάνωσε και συμμετείχε
σε συναντήσειs κατά τιs οποίες
συνέλευση στην Συκιάδα όπου
και δρισε απνιδωτή στο χωριό.
Στην ομιλία του επανέλαβε για
το φλέγον θέμα του μεταναστευτικού την αταλάντευτη θέση τηns
Περιφερειακής Αρχήs , ΚΑΜΙΑ
εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι του νησιού είχαν τη δυνατότητα να παραθέσουν τιs απόψες
τουs για τον σχεδιασμό τns Π.Ε Χίου και να συνδράμουν με τ
παρεμβάσειs τous καθοριστικά.
Γα τον δρόμο Θόλοs-Αίnos και στην Παραλιακή στο Μερσινίδι
Πραγματοποίησε αυτοψία ωs μηχανικός για να δει την υπάρχουσα
κατάσταση, εν ακολούθως είχε συνάντηση στο κτίριο τηs ΠΕ
Χίου με φορείς, εκπροσποus των εμπλεκομένων χωριν ΣυΝΕΑ ΔΟΜΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ.
Στιs συναντήσεις του με υπηρεσιακά στελέχη τns Π.Ε Χίου ο Πε
ριφερειάρxns εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την Πορεία των
έργων Που υλοποιούνται από την Περιφέρεια στη Χίο, εικόνα Που
του μεταφέρθηκε και από το σύνολο των συναντήσεων του. Στη
συνάντησή του με τον Δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη συζητήθηκαν θέματα τηs αρμοδιότητas τοUs εκτενς.
Συνέχεια στη σελίδα 20
Συνέχεια στη σεβ. 5
ΔΙΑ ΑΣ TΕ
ΣΗ ΕΡΑ
ΑΤΟ ΨΗ
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Υδροπίάνα: ΠρτS πόσες τον ΣΕπέιβρο
Επιμέλεια: Κωνσταντίνos Κυδνηs
bhnson & Johnsoh Φpένον γα διάθεn εμβολίων στην Ευρη -Τιθαγίνα στηιν Ελάδα
Σεβίδα 3
Σελίδα 4