Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)
Αp φύλλου 6830-12.334
0,50 ε
Για τον καθαρισμό
οικοπέδων ετοιμάζεται
ο Δήμος Δράμας
Χ. Κεφαλίδου στον αΠ.Το για
το πρόγραμμα "Αντ. Τρίτσης.Οι Δήμοι οφείλουν
να καταθέσουν έργα
υποδομν και όι
Γ.Σ. Δόξα Δράμας:
Ολοι προσπαθούμε
για το καλύτερο
δυνατό και όφελος
Από την Αναπτυξιακή Εταιρείας
Δράμας ΟΤΑ ΑΕ
Έξι νέες πλη ρω μές
για ιδιωτικά έργα
από τα 53 ενταγμένα
στο CLLLD LEADER
Στο πρόστιμο προστίθενται και τα
| έξοδα από τα μηχανήματα που θα χρη| σιμοποιούνται για τον καθαρισμό του
| οικοπέδου
φρου-φρου
κι αρματα . .)
του Συλλόγου. . >
Με αυστηρά μέτρα και self test ανοίγουν μετά το Πάσχα εστίαση και τουρισμός
Στελέχη της ΔΕΔΑ απαντούν σε ερωτήσεις του Πρωινό Τύπου
Ηλιάδης: <Το καλοκαίρι πρέπει
να κερδηθεί οπωσδήποτε . . .>
Χατζηπαντελής: Μπορεί να φαίνεται φως στο τούνελ ,
όμως από πίσω υπάρχει ένα βουνό με υποχρεσεις
Από τον ερχόμενο μήνα ξεκινούν
τα πρτα έργα για το φυσικό
αέριο στην πόλη της Δράμας
Πς και με ποιο τρόπο θα γίνονται οι συν δέσεις με το φυσικό αέριο
Τι θα πρέπει να γίνει σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση και Τι για ένα μόνο διαμέρ σμα με αυτόν ομη θέρμανση
Που θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι
Του Θανόση Πολυμένη
| και λίγο καιρό , η ΔΕΔΑ υπέ
γραψε τις συμβάσεις με τους
αναδόχους εργολάβους για τα έργα
της κατασκευής δικτύου φυσικού αε ρίου στις πέντε πόλες της Περφ ρειας Αν . Μακεδονίας - Θράκης .
Πολύ σύντομα , από τον επόμενο
μήνα όπως αναμένεται , θα ξεκνήσουν
τα έργα κατασκευής του διτύου φυσικού αερίου και για την πόλη της
Δράμας . Οι προετομασίες
έχουν ήδη ξεκινήσει .
Επίσης, τις
μέρες , η ΔΕΔΑ έχει αρχίσει
και αποστέλλει προς συμπολί
τες μας , τις πρτες ενημερ .
σεις για το Πς θα μπορέσουν
να συνδεθούν στο δίτυο , και
μάλιστα επσυνάπτει ακόμα
και υποδείγματα των απαραί τηπων εγγράφων που θα χρε , ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
αστούν , δίνοντας τις πρτες
οδηγες .
Αυτές οιπρτες ενημερωτ κές οδηγες , αποστέλλονται σε ορισμένο αριθμό ατό μων, που εχαν ήδη δηλσει ότι ενδιαφέρονται να γραμματισμό του έργου προκεμένου οι πολίτες της
συνδεθούν στο δκτυο φυσικού αερίου και είχαν δσει Δράμας να έχουν πλήρη ενημέρωση για την πορεία oτα στοχεία τους .
Προκεμένου να υπάρξει μα γενική ενημέρωση προς νσει τον προγραμματισμό του έργου για το πρτο
τους συμπολίτες μας , ο Πρωνός Τύπος, επικοιννησε τετράμηνο , δίνοντας στη δημοσιότητα αναλυτικό πίνακα
με στελέχη της ΔΕΔΑ και έθεσε ορισμένες ερωτήσες , μετις οδούς στις αποίες θα γνονται οι εργασίες για την
σχετικά με το πς θα γίνονται α συνδέσεις όταν το δί.
κτυο φυσικού αερίου θα είναι έτομο, πότε θα μπορούν
να συνδεθούν μ αυτό και πς θα γίνεται η όλη δαδικα - διέρχεται ήδη το παλαότερο δίτυο του φυσικού αε
Μέσω των ερωτήσεων αυτν , η εφημερίδα μας προσπάθησε να αποκομίσει μια γενικότερη εικόνα για το οποίες δέρχεται το υφιστάμενο δίτυο διανομής φυσ
πς θα γνουν οι πρτες συνδέσεις και πς θα γΜονται κού αερίου όσο και νέες περιοχές. .
στη συνέχεα. Εναι γεγονός ότι, η Δράμα συνδέεται γα Πότε αναμένε ται να ξεκινήσουν οι εργασίες για το
πρτη φορά με δίτυο φυσικού αερίου, και αυτό σημαί, νέο δκτυο φυσικού αερίου στην πόλη , εκτός δηλαδή
νει πολλά στην εξοικονόμηση χρημάτων για την θέρ - αυτού που ήδη υπάρχει, και αν το παλαιότερο με το
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕ ΙΟΥ Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
ΜΕΣΩΣ μετά το Πάσχα , στις 4 ή
στις 10 Μaΐοu αναμένεται να
Ιανοίξει η εστίαση και από τις 14
Μαΐου ο τουρισμός. Σύμφωνα με όσα
έχουν γίνει γνωστά , το άνοιγμα της
εστίασης θα γίνει κάτω από αυστηρά
μέτρα , πάντα σε εξωτερικούς χρους
και με υποχρεωτικά self test για όλους την άποψη να προφυλαχθεί ο κόσμος .
τους εργαζόμενους
Τα αποτελέσματα των seiftest θα αναρτνται κανονικά στην ηλεκτρονική πλατ - Και Τγνεται σε περίπτωση που κάποιος
φόρμα και οι εργα ζόμενοι θα είναι είναι θετικός και δεν το πει ; Τότε θα
υποχρεωμένοι να το δείνουν σε κάθε υπάρχουν άλλα ητήματα .
έλεγχο . Διαφορετικά προ;
βαριά πρόστιμα , τόσο σε εργαζόμενους κάτι ψυχοφθόρο που θα γίνεται σε εβδοόσο και προς εργοδότες .
Ήδη από την ερχάμενη Δευτέρα , ξεκι - συν στα όσα προβλήματα έχει ο κόσμος .
νούν τα υποχρεωτικά self ibst για mολλές Και επειδή από τη φύση μας είμααστε και
κατηγορίες εργαζομένων , και ρέβαια λίγο αντιδραστικοί , μας κακοφαίνεται . Πστην εστίαση που αυτή την ρα δουλεύα στεύω ότι όλο αυτό είναι γενικά στη
με delivery και click εwεy
Ηλιάδης: Το καλοκαίρι πρέπει να κερ - και ο κόσμος και εμείς οι ίδο.
δηθεί
Ο Πρωνός Τύπος , μλησε χθες με
τον πρόεδρο του Σωματου Καφετερν των τους , ο κ Ηιάδης σημεινει όι
και κέντρων Διασκέδασης Ν. Δράμας κ.
Ηλία Ηλιάδη, ο ατοίος μεταξύ όλλων επ - ταστημάτων της εστπίασης . Οπως και να
σημαίνει ότπι το μέτρο είναι καλό από την χει, ο κόσμος έχει τόση ανάγκη να βγα
άποψη ότι θα πρέπει να πpoφuλαχθεί ο έξω μετά από την απομόνωση τόσων
κόσμος αλλά και εμείς αίδιον , εν ανα - μηνν , που όταν δοθεί το έναυσμα , π
φέρθηκε και στα σοβαρά οικονομικά στεύω ότι θα δημουργηθούν πρωτόγνωπροβλήματα που απα σχολούν τις επιχει - ρες καταστάσεις . Αλλά δεν πρέπει να
ρήσες του είδους .
Όπως είπε, "o εργαζόμενοι που θα και να μην αφήσουμε τους εαυτούς να
πρέπει να κάνουν το self test θα πρέπει παρεκτραπούν . Κι αυτό γατί έχουμε
να το έχουν μαζ τους για να το επιδει μπpοστά μας ένα καλοκαίρι και πρέπε να
κνύουν σε κάθε έλεγχο, ειδάλλως δεν θα
μπορούν να εργαστούν και ως εx ούτου κερδηβεί απωσδήποτε , γιατί για την οκοθα δημιουργηβούν μεγάλα προβλήματα , νομία μας είναι μεγάλη θηση ο τουρι
τονίζοντας ότι το μέτρο εναι καλό, από σμός .
τελευταίες
Οκ Ηλιάδης
οκ Χατζηπαντελής
ακόμα , από ποια περιοχή της πόλης θα ξεκνή
Δεν το συζηπάμε . Όταν στη μέση μπαίνει
η υγεία, δεν μπορούμε να πούμε τίτοτα .
-Οιεργασίες επέκτασης του διτύου διανομής
φυσικού αερίου στην όλη της Δράμας θα ξεκ
νήσουν τον επόμενο μήνα .
Κάθε τετράμηνο , η ΔΕΔΑ θα ανακοννει την προΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
νται Σημεινει ακόμα ότ , θα είναι βέβαια
μαδιαία βάση , και άρα θα είναι και ένα
ποίησής του . Τις επόμενες ημέρες , η ΔΕΔΑ θα ανακο
επέκταση του δικτύου .
Τα πρτα έργα θα αφορούν περιοχές από πς οποίες
σωστή κατεύθυνση ια να προφυλαχθεί
Ερωτμενος κατά πόσο θα βοηβήσουν
τα self test στο άνογμα των καταστημά ρίου στην πόλη;
-Τα νέα έργα θα αφορούν τόσο περιοχές από τις
ό θα βοηθήσει στο άνοιγμα των κανεότερο δήτυο, θα έχου άμεση σύνδεση Το ένα με το
μανση .
Θαπρέπει να σημεισουμε τέλος , ότι τα στελέχη της άλλο .
ΔΕΔΑ απάντησαν με περισσή ευγένεια σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τον "Πρωνό Τύπο και ότιέγιε εργασίες επέκτασης του διτύου διανομής φυσικού αε .
προσπάθεια να υπάρξει μια αρχική ενημέρωση και τους ρίου στην πόλη της Δράμας θα ξεκνήσουν τον επόμενο
ευχαριστούμε γ' αυτό. Θα έχουμε σίγουρα κα συνέχεια μήνα . Παράλληλα με τις εργασίες επέκτασης του δ
Το πρτο που θα θέλαμε να ρωτήσουμε λοιπόν κτύου θα πραγματοποιούνται και συνδέσεις καταναλω
εναι, αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ημερομη- τν
νίες για Το πότε θα ξεκινήσουν τα πρτα έργα . Και
ξεχνάμε όι πρέπε να τηρούμε τα μέτρα
Οπως προαναφέραμε σε προηγούμενη ερτηση , οι
το κερδίσουμε. Το καλοκαίρι πρέπει να
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα