Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ανείπωτη θλίψη στη Σπάρτη Ολη η Ελλάδα
για τον χαμό της
Δέσποινας Σαρόγλου >σελ.
ένας Πολιτισμόςν με
λακωνικό αποτύπωμα > αλ. 11 τις λακωνικές ομάδες > σελ. 15
Επανέναρξη
με μηδέν στα τρία για
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6100 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250.-mailtinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
από την Περιφέρεια
στο Πελοποννησιακό
επιχειρείν
Προχωρούν τα έργα
για τα όμβρια ύδατα
Το nooό των 40.000.000
ευρ για ττην αντιμετπιση
των συνεπειν της nανδnμίας , τα οnoίa θα ωφελήπερί τις
2.000
επιχειρήσεις της Πελοπον
νήσου , Πρόκειται να διαθέσει,.
Περιφέρεια Πελοηοννήσου.
Αυτό γνωστοηοίησε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας σε τηλεδιάσκεψη
Ομοσηονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας ΠελοΠοννήσου , Νοτιοδυτικής Ελ.
λάδος
Κεφαλληνίας & 1θάκης
Όηως ανέφερε ο περιφερε
άρχης ηρος τον Πρόεδρο Γ.
Βαγενά και τους υπόλοιηοuς
συμμετέχοντες , οι αιτήσεις
Βρίσκονται σε φάση αξιολόYησης και εκταμιεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την
εβδομάδα μετά το Πάσχα.
Εnιηροσθέτως , ο Περιφε ρειάρχης ενημέρωσε την
Ομοσηονδία ότι η Περιφέρεια στο ηλαίσιο της στήριξης της επιχειρηματικότητας
και της ανάπτυξης νέων και νοτόμων τεχνολογιν , ηρόμέσω ΕΣΠΑ, η
Ζακύνθου
ΥΠομονή συστήνει η ΔΕΥΑΣ για την ολοκλήρωση των εργοταξίων
Το έργο αηoσκοηεί στην αντι Σε εξέλιξη Βρίσκονται το τε - ΟιλόΔημος" . Την τρέχουσα των Ηρακλειδν [από Παλαι λευταίο χρονικό διάστημα οι Περίοδο, οι Παρεμβάσεις Πoυ ολόγου ως Γκορτσολόγου) και πλημμυρική Προστασία της
εργασίες στο ηλαίσιο των εκτείνονται σε ένα συνολικό Κύπρου , Πou έχουν μεταβλn- ΣΠάρτης και την αντιμετηιση
Εργων συλλογής και διάθε - μήκος 2.631 μέτρων , διενερ- θεί σε εργοτάξια Αναφορικά με των άμεσων προβλημάτων κασης ομβρίων υδάτων στον γούνται στο τμήμα της Κ. Πα - τις εργασίες nou εκτελέστηκαν τακλίσεων από όμβρια νερά σε
Δήμο Σπάρτης , συνολικού λαιολόγου (από Κουμαντάρειο επί της Ορθίας Αρτέμιδος αno - ορισμένες περιοχές και δρόΠροϋπολογισμού 2.000.000 Πινακοθήκη έως Δημοτικό μένει η τοποθέτηση ασφαλτο- μους της πόλης
ευρ , μέσω του Προγράμματος Στάδιο) , καθς και σε ενότητες μίγματος επί της οδού,
συνέχεια οελ 9
0 αγροδιατροφικός τομέας
εκσυγχρονίζεται για να γίνει
Πιο ανταγωνιστικός
κειται,
Προγράμματος Αντνης
Τρίτσης. .
122.000 ευρ για τη δημι ουργία πλατφόρμας ηλε κτρονικής πληροφόρησης
για θέματα εμπορίου , την
onοia θα διαχειρίζεται η
Ομοσηονδία μέσω μνημονίου συνεργασίας . Η εν λόγω
Πλατφόρμα θα αποτελείται
από έξυπνες εφαρμογές και
συστήματα, τα onoia θα μπορούν οι χρήστες να χpησιμοnoιouν δωρεάν
διαθέσει
Γατα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης μιλά
οκ Ανδρέας Σταυρόπουλος Περιφερειακός Διευθυντής ΠελοΠοννήσου της Τράπεζας Πειραις
Αγρότες , αγροτικοί συνεταιρι - του noσού των 200 εκα ,
σμοί , ομάδες και οργανσεις ευρ. Η Τρόπεζα Πειραις
Παραγωγν , καθς και επικειpήσεις αγροδιατροφής έχουν δανειακν Προϊόντων , Που
τη δυνατότητα να εκσυγχρονι - συνδέονται με το νέο εγγυοδο στούν , για να γίνουν nιo ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά.
Τη δυνατότητα αυτή nαρέχει Ανάπτυξης , για τη χρηματοδότο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτι - τηση αγροτν , συνεταιρισμν
κής Ανάπτυξης , στο onoio και μικρομεσαίων επιχειρή .
συμμετέχει η Τράπεζα Πει - σεων του αγροδιατροφικού
ραις , με συνολικό ηρούπo - τομέα .
λογισμό nou ανέρχεται έως
έχει ξεκινήσει τη διάθεση των
τικό εργαλείο , στο πλαίσιο του
Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής
συνέχειο σεελ 9
Αινιγματικές
αντιφάσεις
του Χρήστου Πανναρά
ουνέχεια σελ8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα