Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 16.04.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7587
29 χρόνια
Πς λειτουργεί
Τραπεζικό λογαριασμό χωρίς χαρτιά προσφέρει η Viva Wallt
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Στα 3,4 δισ. το πρωτογενές έλλειμμα
Προϋπολογισμός:
ΑΝΤοχη στο μετοΠΟ
Κατασκευαστικές
στα Δ Βαλκάνια
Πτση 3% έναντι των στόχων καταγράφεται στα έσοδα από τους
φόρους το πρτο τρίμηνο της χρονιάς. Στα 3,4 διο. το Πρωτογενές
έλλειμμα . Αυξημένες οι δαπάνες για τα μέτρα στήριξης αλλά και τα
εξοπλιστικά προγράμματα
Πρωτογενές έλλεμμα 3,424
δισ. ευρ, έναντ στόχου για
Πρωτογενές έλλειμμα 4,365
διο, ευρ και Πρωτογενούς
Ένα από τακαλύτερα το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης
INTRASOFΤ
<Το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψη χρησιμοποιήσει τα 31 δισ. ευρ από την Ε και
είναι ένα από τα καλύτερα Που έχουμε δει έως
Τρα>, υποστηρίζει στους Financial Times
αξωματούχος της Ε.
τα 27 δισ. ευρ Που αναμένονται από ιδιτες
επενδυτές
για την ίδια Περιοδο το 2020
κατογράφει ο Προϋπολοισμός
Τον Μάρτο σύμφωνα με το
υπουργείο Οκονομικν
Η Ελλάδα στέλνει Το σχέδιο <Ελλάδα 2.0 για
Τελική έγκριση την επόμενη εβδομάδα . Οι
αξωματούχοι της ΕΕ θα σκανάρουν τις 2.000
σελίδες για να ελέγξουν Πως η κυβέρνηση θα
Όπως υπενθυμίζεται Το σχέδιο στηρίζεται στη
μελέτη που έκανε ο νομπελίστας οικονομολό
γος Χρ . Πισσαρίδης , και σύμφωνα με την ίδια
Πηγή είναι μεταξύ των πλέον συνεκτικν αn
όσα έχουν υποβληθεί από κράτη μέλη.
Intrsoit και Orade σε
dud nλαφψμα
Η εκτός συνόρων
επιτυχημένη Παρουσία της SABO S.Α.
στον τομέα των
βιομηχανικν εφαρμογν σε περισσόαπό
ωμένες γραμμές για
την διαχείριση και
επεξεργασίa
στερεν αποβλήδύο μονάδες θα
και Παράδοση σε
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός,
Που θα χρησιμοπΟΙηθεί και σε αυτό Το
έργο , σχεδιάζεται
και κατασκευάζεται
στο καθετοποιημέ
νο εργοστάσιο Παραγωγής Της SABO ,
στο Βασιλικό Χαλκίδας,
έκτασης 15.000 Τ.μ.
είναι δυναμικότητας Πλήρως αποδοτική
Τόνων
λειτουργία
Μονάδων
100.000
σύμμεικτων
ανά έτος, εν η
Τρίτη 80.000 Τόνων
ανά έτος.
οποίες θα ΠραγμαΤΟΠοιείται ο διαχωρισμός των
νικν αποβλήτων
ανάκτηση
SABO ανέλαβε
την κατα σκευή 3
Μονάδων Μηχανικής Επεξεργασίας
Αστικν Αποβλήτων
εξατομικευμένες ( ΜEA) σε τρεις περ 1φερειακές ενότητες
στο Καζακστάν. Οι
τερες
οργαHousenarket
χρες , συνεχίζεται
δυναμικά και στον
τομέα Του Περιβάλλοντος, Παρέχοντας
project
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο
2021-Περιλαμβάνει
σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατά σταση
ανακυκλσιμων
υλικν (χαρτί, Πλαστικά, μέταλλα).
συνολικής
BB η ICAP
λύσεις σε εξοπλισμό
καθς και ολοκληρΟ
Παρεχόμενος
Created by Universal Document Converter