Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 16.04.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6767
Τομέα Έργον Βισιμης Ανάπτυξης
Σύμβαση για την κατασκευή υποσταθμν στην Αλβανία
Executive Advisor Customer Experience
Eνισχύει το δυναμικό
της η PvC Ελλάδας
Η ενδυνάμωση της ομάδας Customer Experience της | Lamda
PwC Ελλάδας με τον Διονύση Ζήβα ως Executive
Advisor Customer xperience , θα συμβάλει στην πε ρ- Znuμές 51,7
αιτέρω υποστήριξη των εταιρειν της ελληνικής αγοράς.
Development:
εκατ. ευρ το
ζημιές
DevelopmentΛAΜΔΑ +0,14%
το 2020 ανήλθαν σε 51,7 εκατ.
ευρ , λόγω των Ιockdown, με
την καθαρή αξία ενεργητικού
(NAV) να διαμορφνεται στα
6,23 ευρ ανά μετοχή.
Οπως ανακοίνωσε η εταιρία , το
2020 αποτέλεσε χρονιά σημαν τικν προκλήσεων , λόγω της
πανδημίας
COVID -19. Πιο συγκεκριμένα,
η αναστολή λειτουργίας των
Εμπορικν
LAMDA Development The Mall
Athens ,
Lamda
Η PwC Ελλάδας ανταποχρινόμενη στις αυξημένες
ανάγκες της αγοράς και των επιχειρή σεων για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του τελικού καταν αλωτή
συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις με επίκεντρο τον
πελάτη . Αυτή τη φορά η επένδυση αφορά στο
Customer Experience . Ταυτόχρονα, ενισχύει το δυναμικό της με την ένταξη του Διονύση Ζήβα , στη θέση
του Executive Advisor Customer Experience.
κορωνοϊού
Κέντρων
Golden
Mediterranean
Cosmos
συνολική περίοδο άνω των 100
ημερν κατά τη διάρκεια του
έτους , η παροχή πρόσθετης
βοήθειας , βάσει απόφασης της
Εταιρείας, - πλέον των νομοθετικά προβλεπόμενων μεισεων
στα μισθματα
στηματάρχες/μισθωτές , τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία
των εμπορικν επιχειρήσεων
(π.χ. μέτρα clickaway, click
inside ) καθς και τα μέτρα κοινωνικής
που ελήφθησαν για την αντι μετπιση της εξάπλωσης της
πανδημίας , είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση κερδοφορίας
των Εμπορικν Κέντρων της
Εταιρείας .
Πλαστικά Κρήτης: Απέκτησε
το 4,4% της θυγατρικής
PKFE έναντι 4,1 εκατ. δολ.
στους καταΚεφαλαιακά χέρδη 338 εκατ . ευρ έγραψε, κατά τη
διάρχεια του Α τουμήνου της φετινής χρήσης , η Τράπεζα Πειραις ΠΕΙΡ 0,00% από ανταλλαγές και
πολήσεις κρατικν ομολόγων, ανεβάζοντας το ύψος
των κεφαλαίων που έχουν αποδσει ως τρα οι ενέρ
γειες του capital plan σε επίπεεδα υψηλότερα των 800
εκατ. ευρ.
Όπως προκίπτει από τα μεταγενέστερα γεγονότα ,
που συμπεριλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις
χρήσης 2020, η τράπεζα εξασφάλισε κεφαλαιακό κέρ
δος 221 εκατ. ευρ από το swap Ομολόγων Εληνικού
Δημοσίου με τον ΟΛΛΗ, το οποίο διενεργήθηκε τον
περασμένο Ιανουάριο .
Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στις
12/4/2021
Κίνα Shanghai
Plastics , αντί του ποσού
των 4.109.783 USD .
Hitec
αποστασιοποίησης
υπεγράφη
σύμβαση για την αγορά
Μετά τη συμφωνία αυτή
το ποσοστό της εταιρίας
μας στην PKFE ανέρχεται σε 100% και η έμμεση
την εταιρία μας
ποσοστού
4,44%
θυγατρικής
Plastika Kritis Fhr East
εταιρίας
Lid (PKFΕ) που εδρεύει συμμετοχή
στην Κύπρο και κατέχει Shanghai Hitec Plastics
το 750 των μετοχν της
θυγατρικής μας
αυξάνεται από 71,67% σε
Created by Universal Document Converter