Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Interlife : Στα 19,7 εκατ. ευρ τα κέρδη του 2020
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5957 Παρασκευή 16.04.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Οργανισμός
Λιμένος
Λαυρίου:
Αύξηση 63,3 %
>>> ελ.
Jumbo:
>>> ελ
Μείωση κερδν 21,9% το 2020και
Πατάει <γκάζι στα έργα ΑΠΕ
η ΔΕΗ Ανανεσιμες
στα έσοδα το
Μετά τις πολύ θετικές επιδόσεις
σε ό,τι αφορά τα οικονομιά
αποτελέσματα του Ο.Λ.Λ.Α.Ε.
για το 2020, η έντονα ανοδική
πορεία συνεχίζεται και το 2021
εν μέσω πανδημίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Τρα Ευλον
Η αποτύπωση των αποτελεσμάτων για το πρτο τρίμηνο του
2021 είναι ιδιαίτερα ικανοποιη
τική . Τα έσοδα του Ο.Λ.Λ.Α.Ε.
διαμορφθηκαν σε 1.066.895
ευρ έναντι στόχου 653.500
ευρ , καταγράφοντας αύξηση
63,3 %.
Αντιστοίχως, τα έξοδα για την
ίδια περίοδο διαμορφθηκαν
σε 560.985 ευρ έναντι στόχου
520.060 ευρ .
Space:
Εδκή άδεια για χψήηση ένοΧου δανείου στην δngular.oge
Αποτέλεσμα αυτν είναι το
ισοζύγιο του Ο.ΛΛ.Α.Ε. για το
πρτο τρίμηνο του 2021 να διαέναντι στόχου 133.440 ευρ ,
σημεινοντας αύξηση 279,1%.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
Ο.Λ.Λ.Α.Ε. λόγω πανδημίας
στερήθηκε εσόδων λόγω της
μείωσης της κίνησης στην
Ακτοπλοΐα και βεβαίως λόγω
της μη είσπραξης μισθωμάτων
ειφαρμόζοντας απόλυτα τα κυ βερνητικά μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων .
Το Διοικητικό Συμβούλιο OGIC A.Ε.> χαθς και
εταιρείας  ανακοιννει ότι κής της , και
με την από 13-04-2021
απόφαση του Διοικητικού β ) για τη σύναψη σύμβασης
Συμβουλίου της εταιρείας πίστωσης
αποφασίστηκε η παροχή αλληλόχοεο λογαριασμό τέοης Σκαράκης , Διευθυντής Πωλήσεων της Cocaειδικής άδειας σύμφωνα με
τα άρθρα 99 επ.
4548/2018 και σε σχέση με
τη συνδεδεμένη αννυμη έκδοσης εγγυητικν επιεταιρεία
ΙOGIC Α.Ε., ως εξής:
( 1) Παροχή εγγύησης προς
την Τράπεζα ΑττικήςΑTT -(E300.000,00 ) .
0,227 και υπέρ της  μετά από έγκριση
πιστοδοτικής
Cola Τρία Έψλον , μιλά στο Eurο 2day.gr για τη νέα
Ο 0.Λ.Λ.Α.Ε. αντιλαμβανόμενος την ανάγκη στήριξης της
επιχειρημαπικότητας
να εξοφλεί σε ελάχιστο χρόνο
όλες τις υποχρεσεις του πρς
τρίτους , συμβάλλοντας έτσι στην
ενίσχυση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων
γραμμής δομή πωλήσεων , ένα τμήμα με 500 στελέχη .
ντίζε
στολν συμμετοχής και
καλής εκτέλεσης, ύψους
< SINGULARΑπό κοινού ανάπτυξη στο eβλέπει ανάκαμψη στο χονδρεμπόριο το 2021 χαι προετοιμάζει το δυναμικό των πωλ
ητν της για την επανεκκίνηση
μικρή λιανική και άλλους της αγοράς, η οποία θα σηματομείς επιδικει μεταξύ άλλων τοδοτήσει και την επιστροφή
της σε ρυθμούς ανάπτυξης.
commerce με τους επαγγε
λματίες πελάτες της από την
εστίαση, τα supermarket, τη
( 2) Χορήγηση
δανείου της  προς τη  με τη
μορφή ποολη πτικής Yραμ ( Ε μής χοηματοδότησης για
έντοκου
GULARLOGIC ΑΕ.>:
Η διοίκηση του Ο.Λ.Λ.Α.Ε.
ευελπιστεί ότι το 2021 θα είναι
μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά
δεδομένου ότι αναμένεται η
υλοποίηση της συμφωνίας που
έχει επτευχθεί για την εκκίνηση
της Κρουαζιέρας, αλλά και την
αναμενόμενη αύξηση του μεταφρικού έργου της Αντοπλοtας
α) για τη χορήγηση μαχροπρόθεσμου δανείου μέχοι
ποσού ευρ επταχιλιάδων
700.000,00) , με σιοπό την
αναχρηματοδότηση
δανείου της <