Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email: [email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27767
Τεράστιες
διακυμάνσεις στις
τιμές του εμβολίου
της Pfizer
Δάνεια 150 δισ. ευρ το χρόνο
ζητά η EΕ
Ενα ακόμη επεισόδιο στο διαρκές
σκάνδαλο των συμβάσεων Κομισιόν με
τις φαρμακοβιομη χανίες αποκάλυψε -χαι
ουδείς διέψευσε-ο πρωθυπουργός της
Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ.
Το θέατρο του παραλόγου στο <μέτωπον των εμβολίων μαίνεται στην Ευρπη ,
με το αλαλούμ την πολυγλωσσία , την αναποφασιστικότητα και την αδιαφάνεια
να έχουν πιάσει ταβάνι .
Την Πέμπτη , στο κτίριο Jozsef Antall
και την αίθουσα 4Q2 του Ευρωχοινοβουλίου , μέσω τηλεδιάσκεψης , οι ευρωβουλευτές 0α συζητήσουν και θα δσουν
<πράσινο φωςν σε νέα διαδικασία για τη
διευκόλυν ση και την επιτά
χυνση της έγκρισης ε μβολί- ΣΕΛΑ3
Ο δανεισμός της
Επιτροπής θα αρχίσει μόλις η από
φαση για τους ίδιους πόρους επι κυρωθεί από τα
κοινοβούλια
των 27 χωρν της
ΕΕ. Πρόκειται για
τον νόμο που αυξάνει τις εγγυήσεις από τις χρες
REC OVERY
FUUND
της ΕΕ στον προυπολογισμό της ΕΕ
στο 20 του Ακαθάριστου Εθνικού
Εισοδή ματος
( GNI) έως το 2058
από 1,4%.
Δδεκα Προτάσεις
για την φορολογία
από το
επικύρωση
του νόμου είναι αναγκαία , επειδή η
εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ θα επιτρέψει στην ΕΕ να δανείζεται με τα
χαμηλότερα δυνατά επιτόχια στην αγορά .
Η εγγύηση θα λειτουργεί ως δίχτυ ασφάλειας , καθς η αποπληρωμή των δα
νείων πρόκειται να γίνει με νέους φόρους
που πρέπει να συμφωνήσει η ΕΕ τα επόμενα χρόνια αντί μέσω των εθνικν προΗ
δισ. ευρ σε τιμές του 2018 αλλά 800 δισ.
ευρ σε τρέχουσες τιμές, θα γίνεται μέσω
δημοπρασιν και χοινοπρακτικν εκδό
σεων ομολόγων , που θα επιτρέπουν τις
τακτικές εκταμιεύσεις χρημάτων στις χρες της ΕΕ, μόλις αυτές ολοκληρνουν τα
συμφωνηθέντα έργα και μεταρρυθμίσεις.
Η Κομισιόν θα εκδίδει ομόλογα με
διάρκεια 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 και 30 ετν ,
καθς και έντοχα γραμμάτια με διάρκεια
μικρότερη από ένα έτος.
Το πρόγραμμα δανεισμού της από τις
Επιμελητήριο
Πειραιά
αγορές για τη χρηματοδότηση του Τα
μείου Ανάκαμψης ανακοίνω σε η Ευρω.
παϊκή Επιτροπή, από το οποίο προκύπτει
ετησίως έως το 2026. Με τις εκδόσεις αυτές, η Κομισιόν θα γίνει ο μεγαλύτερος
εκδότης ομολόγων σε ευρ.
Η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμ
Ψης , το οποίο προβλέπει ένα ποσό 750
Δόδεκα προτάσεις, ενόψει των φετιυπολογισμν.
Πηγή: ΑΠE-ΜΠΕ
νν φορολογικν υποχρεσεων, καταθέ
τει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραις, <με την πρόθεση να
βοηθήσει όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις , ανεξαρτήτως ποσοστού μείωσης
τζίρου και , παράλληλα, να μην αδικήσει
τις συνεπείς , με πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, το επόμενο δύσκολο φορολογικό
χρονικό διάστημαν.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία αποΜεταρρυθμίσεις σε εκπαίδευση, διοίκηση και
κοινωνική Προστασία <Βλέπειν ο 0ΟΣΑ
OΗΕ: Οι μισές γυναίκες στις
αναπτυσσόμενες χρες δεν
αποφασίζουν οι ίδιες για το σμα τους
ελληνική κυβέρνη ση υιοθέτησε ση
μαντικές μεταρρυθμίσεις που αντιμετω
πίζουν πολλούς τομείς προτεραιότητας,
αναφέρει ο OΟΣΑ (Οργανισμός Οικονο
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) σε
έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα (Going for Growth 2021).
<Η κρίση της COVID-19 οδήγησε την
Ελλάδα να ενισχύσει τη δυναμικότητα όλων των τομέων του συστήματος υγείας ,
στο οποίο είχαν γίνει λίγες επεν δύσεις
την περασμένη δεκαετία. Η χυβέρνηση
μεταρρυθμίζει το πλαίσιο δημόσιων προ
μηθειν και τον σχεδιασμό και υλοποίηση
των δημόσιων επενδύσεων , σημεινει ο
Οργανισμός, προσθέτοντας: Ωστό σο, σε
πολλούς τομε ίς, η πολυπλοκότητα πολλν
μεταρρυθμίσεων, οι περιορισμοί στις δυνατότητες του προσωπικού , η διστακτικότητα στην αξιολόγηση και ανταμοιβή της
απόδοσης και οι περιοριΣΕΛΔΑ 2
Σταθεροποιείται η
αγορά πετρ ελαίου
Περίπου οι μισές γυναίκες και κορίτσια σε 57 αναπτυσσόμενες χρες είναι ελεύθεΤα θεμελιδη στοιχεία της αγοράς
ρες να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν το σμα τος, όπως για παράδειγμα αν επιθυμούν να έχουν σεξουαλικές επαφές, να χρησιμοποιήσουν μέσα αντισύλληψης ή να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.
Οι συντάκτες της ετήσιας αυτής έκθεσης για την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού, η οποία καταρτίζεται από το Ταμείο του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (UNFPA) , εξέτασε για πρτη φορά την αυτονομία των γυναικν στη διάθεση του σματός τους .
Με ττλο Το σμα μου είναι δικό μουν η έκθεση αναφέρεται λεπτομερς 3
πετρελαίου είναι πλέον <πιο σταθερά, όπως ανακοίνω σε ο Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας (ΙEA) , αναθεωρντας ανοδι
κά την πρόβλεψή του για τη ζήτη ση το
2021, εν μέσω πιο ενθαρρυντικν οικονομικν προοπτικν .
Τα θεμελιδη στοιχεία μοιάζουν σαφς πιο σταθεράν , ένα χρόνο μετά τη βουτιά στην αγορά πετρελαίου εξαιτίας της
υγειονομικής κρίσης της Covid-19, ανέφερε ο ΙΕΑ στη μηνιαία έκθε σή του . Ο Οργανισμός αναθερησε ανοδικά
www.Gimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα