Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ. φύλλου 7730
Τιμή Φύλλου 0.506
Δημόσια
Διαβούλευση για
το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
του Δήμου Γρεβενν
2020-2024 (Α' Φάση)
uΠαράθυρον
Συνέχεια στην 7
για άνοιγμα Εστίασης αμέσως μετά
την Κυριακή του θωμά
Ανοιγμα μόνο για εξωτερικούς
χρους , αυστηρά πρωτόκολλα και
Υπογραφή σμβασης
έργου κΣυντήρηση
Εθνικού Οδικού Δικτύου
self tests για εργαζόμενους
Συνέχεια στην 10
της Π.Ε. Γρεβενν,
ετν 2019-2020,
αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε.
(Εδρας ) Π.Δ.Μ.>
Έξτρα ρευστότητα
σε 25.000 επιχειρήσεις
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
Πληθρα αιτήσεων χρηματοδότησης
από τις επιχειρήσεις της Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας κατατέθηκαν
στην ΚΕΠΑ-ΑΝEM ΑΜΚEΕΦΕΠΑΕ
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
της Δράσης αe-λιανικό του ΕΠΑVΕΚ ,
ΕΣΠΑ 2014 -2020
e-λiaνικό
Eπίσημos Συνεργάτηs MEΕA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
Συνέχεια στην 17
Εκατό ημέρες
πριν την έναρξη
των OλυμΠιακν
Αγνων
ΓΡΕΒΕΝΑ
43ης Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20