Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
19.045
ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ
Σελίδο 3
Σελίδες 24-26
19 κρούσματα στην Παιδόπολη
Ανεβάζουνρυθμους στς προπονήσεις
ΑΟAN-AENκαι Αναγέννήση
Εκτάσεις με ασπάλαθους δεν είναι δασικές
. Αυξημένο ενδιαφέρον
επιχειρηματιν
για καραβάκια στη Χρυσή
και το Κουφονήσι
ομόφωνη γνωμοδότηση του Τενικού Συμβουλίου Δασν
Σελίδα 9
Ρεπορτάς
τους nολίτες .
ποιήθηκαν για βοσκή και κούς χάρτες
Η κύρωση των δασι - καλύπτονται διαχρονικά
κν χαρτν αποτελεί εμ - μόνο από φρυγανική βλά
βληματική μεταρρύθμιση στηση και ασπάλαθο δεν
και το πλέον αξιόπιστο χαρακτηρίζονται πλέον
προαναγγείλει ο υπουρ- εργαλείο προάσπισης του δασικές αλλά χορτολιβα -των δασολόγων είναι πολ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
. 30 τόνοι ελαιολάδου πουλήθηκαν
Αντιδράσεις
δασολόγων
Ωστόσο , οι αντιδράσεις
προς 3,13 το κιλό
Όπως ακριβς είχε
yός Περιβάλλοντος και Ε.
νέργειας Κστας Σκρέκας της δημόσιας περιουσίας
από τον Αγιο Νικόλαο την
περασμένη Κυριακή , το
Τεχνικό Συμβούλιο Δασν
προχρησε σε μια αναμενόμενη απόφαση , Απoφάσισε δηλαδή πως οι εκτάσεις που καλύπτονται
από φρύγανα και ασπά
λαθους δεν συγκεντρ.
νουν τα κριτήρια στε να
χαρακτηρίζονται δάση ή
δασικού χαρακτήρα . Οnuς υποραμμίζει το υπουργείο ,με τη συγκεκρι μένη απόφαση επιλύονται
σημαντικές αστοχίες που
αφορούν στον χαρακτηρισμό εκτάσεων κυρίως
στην Κρήτη, τα Δωδεκά- πολιτν , κατέληξε ο κ.
νησα, Τις Κυκλάδες., τη Σκρέκας
Μάνη , το Βόρειο Αιγαίο
Ικανοποιητικό το αποτέλεσμα
λές γιατί όπως λένε η noλιτική απόφαση δεν στέκει
και των δικαιωμάτων των τωπίζει με ρεαλισμό όλα τεχνοκρατικά και κυρίως
δεν είναι συνταγματική
Είναι χαρακτηριστική η α .
φυσικού περιβάλλοντος , δικές .
του διαγωνισμού
-Η κυβέρνηση αντιμετου Συνεταιρισμού Ζάκρου
Σελίδα 11
θηγητή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλο νίκης Δημητρίου Παπαστερίου ο oποίος σε άρθρο
του σημεινει -Το ρητό
νόμος είναι κάνει ότι θέ
λε' έχει ένα φραγμό Το
Σύνταγμα Και αυτό έχει
φύλακες , τα αρμόδια δ .
καστήρια . Με βάση τον
ασπάλαθο και την παρα
πάνω 'προεδρική απελή
μου έρχεται στο μυαλό
Στραβός είναι ο γιαλός ή
τα προβλήματα που - στραβά αρμενίζουμε , ο
χουν ανακύψει , Η δημόσια γιαλός είναι φυσικό φα Ειδικότερα , όπως έγινε διοίκηση αλλάζει δόγμα νόμενο , που εμείς τον χα
. Διαμαρτυρία σήμερα
των δικηγόρων
στα Δικαστήρια Νεάπολης
Σελίδες 6 και 28
στον Αγιο Νικόλο
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
και άλλες περιοχές της γνωστό . στην εν λόγω και θα διορθσει τυχόν ρακτηρίζουμε στραβό, λες
γνωμοδότηση κατέληξε σφάλματα που υπάρχουν
Όπως δήλωσε σχετικά
| ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ
|ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΖΙ ΒΕΡΜΙΟΥ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΤΖΑΜΠΙ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΚΟΥΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΗΜΙΑΓΡΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙ ΣΤΟ ΣΠΤΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑT'ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00ΜM
και θα έπρεπε να είναι
το Τεχνικό Συμβούλιο Δα - στους δασικούς χάρτες σιος Ο ασπάλαθος είναι
0,89 /ΚΙΛΟ
0.796/ ΚΙΛΟ
0,99ε/ΚΙΛΟ
ο . Σκρέκας : Με την σν μετά από δύο συ - Χωρίς να ταλαιπωρηθούν θάμνος , λες και θα έπρεπε
ομόφωνη γνωμοδότηση νεδριάσεις προκειμένου οι πολίτες Θα διαφυλά- να είναι κάτι άλλο , nou να
του Τεχνικού Συμβουλίου να εξετάσει το ερτημα ξουμε το δάσος σύμφωνα βολεύει τους αγροτοσυνΔασν κάνουμε το πρτο που του απηύθυνε σχεβήμα για τη διόρθωση τικά ο υφυπουργός Πε.
των σφαλμάτων στους ριβάλλοντος Γιργος Α
δικαλιστές και τους λοι .
διασφαλί πούς κλειδοκράτορες Η
ζοντας τα ιδιοκτησιακά φύση τον προικίζει με α
με τις εππταγές του Συ1,09ε/ ΚΙΛΟ
1,19 /ΚΙΛΟ
ντάγματος.
δασικούς χάρτες , όπως μυράς , στις 23 Μαρτίου , δικαιματα των πολι - γκάθια και λουλούδια Ε .
άλλωστε έχουμε δεσμευ - Βάσει της ομόφωνης γνωτεί. Το επόμενο διάστημα μοδότησης no εκδόθηκε πλευρά του ο κ . Αμυράς,
θα αναλάβουμε επιπλέον χθες, οι εκτάσεις που στο
πρωτοβουλίες , προκειμέ - παρελθόν ήταν αγροτ .
νου να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν προ - της εγκατάλειψης ανακύψει από την ανάρτηση πτύχθηκε ασπάλαθος και
μείς , στοχεύουμε αλλις
Πόσο στραβά αρμενίζουμε!
Στη σχετική ανακοί - Με μια ακόμη αναμενόνωση προστίθεται ότι θα μενη αναδιάταξη στο ορθό
κού χαρακτήρα και λόγω ακολουθήσει η υπογραφή που φαίνεται να ουνταρά.
της σχετικής απόφασης ξει όλο το σύστημα που
από τον κ. Αμυρά , η οnoίa διέπει το Κτηματολογικό
τν , , ξεκαθάρισε από την
1,99/ΚΙΛΟ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤE ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙAA ΜΑΣ ΣΤο FACEBOOK ot
| www.facebook.com/ Oπωρonωλείο Μυλωνόκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική .χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑΟ ΝιΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 21711
των δασικν χαρτν με φρυγανδης βλάστηση , εντάσσεται στις πρωτο - Δασικό Δίκαιο , αναφέρει
οριζόντιες εσωτερικές δι δεν χαρακτηρίζονται δα - βυλίες που αναλαμβάνει στο άρθρο του ο καθηγη.
αδικασίες από τις αρμό - σικές , Επιπλέον , σύμφωνα το Υπουργείο Περιβάλλο- τής , δίνοντας το στίγμα
διες υπηρεσίες, δίχως κό - πάντα με την απόφαση, ντος για τη διόρθωση των
στος και ταλαιπωρία για οι εκτάσεις που χρησιμο -σφαλμάτων στους δασιΔιανομή κατ' οίκον
των όσων έπονται.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 9
ΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟΙOS
EUP PLANΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ HERAKLIOΝ
ΕΛΟΥΝΤΑ Ι ELOUNDA
INTERNATΤΙΟNALLY AWARDED COMPANY
ΔΙΕΘΝΩΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
www.europlan.gr
DESIGN | ΜΕΛΕΤΗ CONSTRUCTION | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑNAGEMEΝT | ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα