Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 15.04.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7586
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΤέλη Απριλίου οι Πληρωμές της επιστρεπτέας προκαταβολής 7
Σταϊκούρας:
Βορείου Ελλάδος
Κεντρικό Συμβουλιο ΑΟχτεκτΟΥΚής ενέκρινε επίσης παρεμβάσεις στους δήμους
ΥΠΕΝ: Πράσινο φως
Bankof AmeMGπην ανεγερση ξνοδοχειου στο Ρεθυμνο
ΥΠό την Προεδρα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
Ευθύμου Ηπακογάννη, συνεδρσεο Κντρικό Συμβούλιο Αρχτεκτονικής, όπου εξτ
στηκαν και έλαβαν θετική γνομοδότηση, μεταξύ άλλων, τα εξής nολεοδομικά και αρM
ΤΚΤΟΥΙΚ θέματα: 1. Το σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και Παρεμβάσες για Ττην
είσυση της βαδισιμότητας και του Ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο Πλαίσο της
Πολπστικής Πρωτεύουσας Ευρπης 2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκ
αναδιοργάνωσης του αστικού
χρου της Ελευσίνας μέσα από ένα
συνδυασμένο κυκλοφοριακό και
Πολεοδομικό σχεδιασμό Που θα
αναδείξει τα ΠοιΟτικά χαρακτηρι
στικά της ως πολιτστική Πρωτεύουσα Ευρτης 2021> , Πρo
τείνονται παρεμβάσεις Που αφορ
ούν στη α) δημουργία ασφαλούς
οδικού περιβάλλοντος , στη β)
δημουργία ολοκληρωμένου,
Aagen: Για κεφάλοιο κίησης 27 εκατ. ευρό του ΜΟΔ
που περιλαμβάνει , μεταξύ άλλων , μερική
Η Aegean AirlinesAPΑΙΓ+2,67%
ανακοίνωσε ότι μετά την απόφασης της αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων Που
Συνέλευσης των ομολογιούχων δανει-αντλήθη καν από το ΚΟΔ.
στν κατά τη συνεδρίαση της 30ης Είδικότερα, η Συνέλευση των ομολοΜαρτίου 202 1, υπεγράφη η σύμβαση γούχων δανειστν κατά τη συνεδρία ση
ΤροποΠοίησης του Προγράμματος του
κοινού ομολογιακού δάνειου ποσού
Ε200.000.000 (το <ΚΟΔ) της Εταιρείας ΚΟΔ κεφαλαίων
της 30ης Μαρτίου 2021 αποφάσισε όπως
Ποσοστό 14% Των αντληθέντων από το
ΕΠΕκτεινεται η ΗΠάτρα είναι η 3.000 κοδικούς από Τς πολλές στα 100 ευρ . λονίκη
υπηρεσία συνεχίζει
Που υπάρχουν ξεκίνησε από επεκτείνεται σε
επόμενη Πόλη της ΑB Βασιλό-προσφορές Η
συνεργασία
DelveygrAB
οποία Πουλος
επεκτείνεται η μέσα από ένα κάθε εβδομά-την Αθήνα και όλη την Ελλά
υπηρεσία του
εύχρηστο δα.
app μενού μπορούν
επιλέξουν Η
προϊόντα παραγγελία
Που επιθυμούν , έχι
Θεσσα- δα.
ΞενογιανναΚοπούλου:
super
Deliveny.gr . Οι
χρήστες έχουν
ελάχιστη
διάθεσή
οριστεί
τους περισσό- καθς και να
τερους
από επωφεληθούν και η μέγιστη
Created by Universal Document Converter