Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

9oC, 15:00

16oC, 21:00

10oC - Υγρασία 47%-97% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:03 - Δύση ηλίου: 20:17

€0.80

×ùñéáíïß, å ÷ùñéáíïß!

Ακόμα κι αν ο «από μηχανής θεός» επέμβει εντέλει, προκηρύξει τις θέσεις και σώσει το ΙΕΚ
τουρισμού από την αναστολή λειτουργίας, το ερώτημα θα παραμένει αμείλικτο; Ως πότε το νησί θα διοικείται με όρους επείγοντες και θα διασώζεται ύστερα από συναγερμό με φρενήρεις κωδωνοκρουσίες; Τώρα βέβαια η δικαιολογία είναι μεγαλύτερη, διότι ο κορονοϊός, αλλά ο εφησυχασμός έχει γίνει έξις δευτέρα φύσις. Κι επειδή δεν αποτελεί ιδιότητα μιας γενιάς ή περιόδου, τείνει να αποδοθεί στη γονιαδιακή υπόσταση. Εμφύλιος ρατσισμός; Κι όμως αντανακλά στον τρόπο που αναδεικνύονται οι αρχές, στην σχέση με τον τόπο, στις οικονομικές αποδόσεις, τις δημιουργικές επιδόσεις. Εντάξει υπάρχει και το αντίθετο. 3»

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5336

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Ôï ÉÅÊ ôïõñéóìïý êáé ôá ìÜôéá ìáò

Πολιτικοί και επαγγελματικοί φορείς κρούουν το κουδούνι του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να κλείσει το ΙΕΚ ελλείψει προσωπικού. Συνταξιοδοτούνται πολλοί ενώ η πλήρωση των θέσεων τους δεν προκηρύσσεται. Στη Βουλή το θέμα από τον Δ. Μπιάγκη. ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ, ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΚ ΣΤΟ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ. ΣΕΛΙΔΕΣ 5,7&9»

Åðßóêåøç ôïõ Áñ÷çãïý ÃÅÅÈÁ
óôïõò Ïèùíïýò. Äçìéïõñãåßôáé
óôñáôéùôéêü ÖõëÜêéï 4»

ÌáèçôÝò Åóðåñéíïý
ÃÅË: ÐÜñôå ìÝôñá,
Ýóôù êáé ôþñá 10»

Ôï êïéíùíéêü ôïõ
ðñüóùðï äåß÷íåé
ï Öáßáêáò ãéá ôç
èåñáðåßá ìáèçôÞ

Ïêôþ íÝá êñïýóìáôá óôçí ÊÝñêõñá, ôçí ÔåôÜñôç 6»

15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα