Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το σχέδιο άντλησης 806 δισ. από το Ταμείο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μι.
771234
567133
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.495
Το σχέδιο άντλησης
806 δισ.από το Ταμείο
αΠράσινον για την κατασκευή
νέων ξενοδοχειακν μονάδων
Νέες εγκρίσεις για την κατασκευή καινούργιων
μονάδων ή την ανακατασκευή Παλαιότερων
δόθηκαν τις τελευταίες ημέρες από κρατικούς
φορείς . Έτσι, Προχωρούν τα σχέδια
για την ανακατασκευή του εμβληματικού
πρην ξενοδοχείου Εσπέριαν στην οδό Σταδίου έπειτα από σχετική απόφαση του Δήμου
Αθηναίων, εν το Πράσινο φως για ανέγερση
πήρε μία ακόμη ξενοδοχειακή μονάδα
στην Κρήτη. σελ. 13
Για τον Ιούνιο Προγραμματίζεται από την Ε.Ε. n πρτη έκδοση ομολόγου
Τον Ιούνιο αναμένεται να εκδοθεί το Πρτο ομόλογο
της Ε.Ε. για m χρηματοδότηση του Ταμείου Αν
καμψης. Αυτό Προβλέπει το Προσχέδιο Που θα παρουσιάσει σήμερα η Ε.Ε. για τον τρόΠο με τον οποίο
θα αντλήσει Περίπου 1 τρισ. δολάρια από εκδόσεις
νέου χρέους την Προσεχή Πενταετία, στο πλαίσιο
της Προσπάθειάς της να χρηματοδοτήσει την ανά
καμψη της οικονομίας της. Η Ε.Ε. σκοπεύει να εκ
δσει το Πρτο της ομόλογο για τm χρηματοδότηση
του Ταμείου Ανάκαμψης τον Ιούνιο και θα χρησ
μοποιήσει μία εξελιγμένη λατφόρμα για να αρχίσει
να εκδίδει ομόλογα και έντοκα γραμμάτια μέσω
ενός δικτύου τραπεζν από τον Σεπτέμβριο, σύμ
φωνα με το Προσχέδιο της Που Περιήλθε στην
κατοχή του Bloomberg. Περίπου το ένα τρίτο από
τα 806 δισ. ευρ (962 δισ. δολ.) θα αντληθεί μέσω
(πράσινων ομολόγων, βάσει ενός πλαισίου κανο
νισμν Που θα ανακοινωθεί στις αρχές του καλο
καιριού, Η Κομισιόν θα πρέπει να εκδίδει ομόλογα
αξίας 150 έως 200 δισ. ευρ ετησίως έως τα τέλη
του 2026. Έως τον Ιούνιο του 2021 η Κομισιόν θα
είναι έτοιμη να ενεργοΠοιήσει τα κονδύλια του Τα
μείου αναφέρεται στο έγγραφο Που αναμένεται
να δημοσιευθεί αύριο. Με τις εκδόσεις αυτές η Ε.Ε.
δημιουργεί τα θεμέλια για να αμφισβητήσει δυναμικά την Πρωτοκαθεδρία των αμερικανικν κρατικν
ομολόγων Που θεωρούνται το κατεξοχήν ασφαλές
ενεργητικό, δίδοντας ταυτόχρονα και θηση στη
διαδικασία ενοποίησης της Ευρπης και φυσικά
και στο ευρ. σελ . 3
Cosco
Στην εκκίνηση οι επενδύσεις
για τους τρεις προβλήτες
Τον σχεδιασμό του για μεγιστοποίηση της
δυνατότητας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
από το λιμάνι του Πειραιά υλοποιεί ο κινεζικός
ναυτιλιακός όμιλος Cosco, δρομολογντας
σειρά επενδύσεων στους τρεις προβλήτες Που
βρίσκονται σε λειτουργία. σελ. 11
Ποιες αγορές θα κερδίσουν
τη μετα-covid κατανάλωση
Η ψυχαγωγία και η διασκέδαση είναι οι βασικές
Προσδοκίες των καταναλωτν για το προσεχές
δίμηνο, εν με το άνοιγμα της αγοράς του λιανεμπορίου οι δαπάνες του νοικοκυριού
στρέφονται στην ένδυση και στην υπόδηση,
αναφέρει έρευνα που διενήργησε το Ινστιτούτο
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικν Αγα Η ρα των αποφάσεων
για φοροελαφρύνοεις
σελ. 7
Πανδημία
. ΕΠανεκκίνηση κρουσμάτων
. Εκτινάχθηκαν στα 4.033
Στους 802 οι διασωληνωμένοι
Τι συζητείη κυβέρνηση με τους θεσμούς
Στην τελική ευθείαβρίσκονται ένα από τα μέτρα που είχαν εν
οι διαβουλεύσεις και οι συνεν
νoήσεις του οικονομικού επιτε
λείου με τα τεχνικά κλιμάκια των
ευρωπαϊκν θεσμν γιατο εύρος επιτηδεύματος σε αγρότες του
των νέων έκτακτων φοροελαφρύν κανονικού καθεσττος ΦΠΑ. Η
σεων Που θα εγκριθούν για τους
φορολογούμενους οι οποίοι επλή Yησαν οικονομικά κατά τη διάρ- ριλαμβάνει τον καθορισμό της
κεια του 2020 εξαιτίας της Παν
δημίας. Η λίστα των Παρεμβάσε
ων, την οποία Παρουσίασε Πρό- δήματος φυ σικν και νομικν
σφατα η (N , οριστικΟποιείται ΠροσΠων για το φορολογικό
αυτές τις μέρες και σύντομα αναμένονται ανακοινσεις από την
ηγεσία του ΥΠΟΙΚ Ήδη, χθες,
ταχθεί στη λίστα κατατέθηκε για
ψήφιση στη Βουλή. Προβλέπει
την αναστολή της επιβολής τέλους
θν. σελ.6
Στον ΟΣΕ περνά το Θριάσιο II
Στη δικαιοδοσία του ΟΣΕ Περνά σύντομα το
Θριάσιο II, το οποίο Πρόκειται να παραλάβει
από την ΕΡΓΟΣΕ, όπως αποφασίσθηκε σε
σύσκεψη μεταξύ στελεχν της ΕΡΓΟΣΕ, του
ΟΣΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡλίστα των υπόλοιΠων μέτρων Που
Πρόκειται να ανακοινωθούν πε
χρονικής περιόδου υποβολής
των δηλσεων φορολογίας εισοAIstom. σελ.9
Κεντρικοποιούνται
οι δημόσιες συμβάσεις
έτος 2020 κατά τρόπο διαφορετικό
από αυτόν Που Προβλέπει n
ισχύουσα νομοθεσία. σελ.5
Τη δραστική μείωση των χιλιάδων αναθετουσν αρχν και την κεντρικοποίηση των
δημοσίων συμβάσεων προτείνει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(EAΑΔΗΣΥ). Σύμφωνα με τις προτάσεις της
ΕAΑΔΗΣΥ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της
στρατηγικής δημοσίων συμβάσεων για την
πενταετία 2021-2025, για την επίτευξη της
κεντρικοποίnσης της αγοράς προμηθειν, υπηρεσιν και έργων , θα πρέπει να ακολουθηθεί το
παλικό ή το γαλλικό μοντέλο. σελ. 10
Εμπλοκή και με το εμβόλιο της Johnson & Johnson
ΚΕπίθεσην
Θερμός
μήνας ο Μάιος
για την Πράσινη
μετάβαση
της ΑΑΔΕ στη
γραφειοκρατία
για επέκταση
νεοφυν
Ζητούμενο n αναθερηση
των δημοσιονομικν κανόνων
Αδειοδοτήσεις
Ολιστική ψηφιοποίηση υπηρεσιν
Accelerator
σελ. 16
Κρίσιμος αναμένεται να είναι
ο Μάιος για τα θέματα της πρά
σινης μετάβασης, καθς ανα
μένονται μια σειρά από νέες
Παρεμβάσεις στο αδειοδοτικό
Πλαίσιο που καθορίζει τις Ανα
νεσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά
και συνολικά στα θέματα της
ενεργειακής μεταρρύθμισης
της χρας. σελ. 9
Ανοίγει το επόμενο δίμηνο για Πρακτική εφαρμογή
από τις επιχειρήσεις η ψηφιακή έκδοσn Παραστατικν
τιμολογίων και αποδείξεων με ενημέρωση ταυτόχρονα
και των εβιβλίων. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για Κούρεμαν
Προουμπληρωμένες δηλσεις ΦΠΑμέσω του ydata,
την ψηφιακή έκδοση ΑΦΜ, αλλά και τm μεταβολή
ΚΑΔ και τη δημιουργία υποκαταστήματος μέσω του
ΤΑXISnet, Που στόχο έχουν την Περαιτέρω εξυπηρέτηση φορολογουμένων και λογιστν, για μεγαλύτερο
Περιορισμό της γραφειοκρατίας. σελ .4
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση της
επέκτασης νεοφυν μικρομε
σαίων επιχειρήσεων από το κοι
νοτικό μέσο Accelerator του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας απηύθυνε η Ευρωπαϊ
κή ΕπιτροΠή. Η συνολική χρη
ματοδότηση ανέρχεται σε 1 δισ.
ευρ. σελ.4
Αλέξης Τσίπρας
Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ
Τρεις κορυφαίοι Γάλλοι οικονομολόγοι, Που
έχουν βοηθήσει στην κατάρτιση του οικονομΙκού Προγράμματος της Γαλλίας, ζητούν την
αναθερηση των δημοσιονομικν κανόνων,
εστιάζοντας την προσοχή τους στη βιωσιμότητα των δημοσίων χρεν και Προτείνοντας να
εγκαταλειφθεί ο κανόνας για τα δημόσια
ελλείμματα, Που άλλωστε έχει Παραβιαστεί
Πολλάκις στο παρελθόν. σελ. 2
κορονο-χρεν
έως 60%
και 120 δόσεις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα