Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Στο 60% η
αποχή των
μαθητών στα
εσπερινά λύκεια
της Π.Ε. Κοζάνης

σελ ~ 3

Ο Άδωνις
Γεωργιάδης
για την εστίαση:
Μετά το Πάσχα
ως τις 10 Μαΐου
με τραπεζάκια
έξω - Ίσως
προηγηθεί του
τουρισμού

28 εγκαταλελειμμένα
οχήματα στο δήμο Κοζάνης
- Στις 19 Απριλίου ο
πλειοδοτικός διαγωνισμός

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7447

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη η μεταφορά
non-covid παθολογικών και ψυχιατρικών
ασθενών από το Μαμάτσειο σε
Euromedica και Σπινάρη
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Ανοιχτοί οι Ιεροί
Ναοί ως 20 άτομα
στην Π.Ε. Κοζάνης
με προϋποθέσεις

σελ ~ 3

20 θέσεις εργασίας
στο δήμο Κοζάνης
μακροχρόνιων
ανέργων ηλικίας
55-67 ετών

σελ ~ 6

Χρηματοδότηση
επιδημιολογικής
μελέτης στη Δυτική
Μακεδονία
- Στο περιφερειακό
συμβούλιο το θέμα
της πανδημίας

σελ ~ 2

σελ ~ 5

Να μην κηρυχθεί η
περιοχή του Δυτικού
Βερμίου μεταλλευτική
του δημοσίου - Είναι
δεσμευμένες οι περιοχές
σε Μεσόβουνο,
Κομνηνά και Πύργους