Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
93 νεκροί
802 διασωληνωμένοι
4033 νέα κρούσματα
156 νέα κρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
18 στην ΠΕ Δράμας
53 στην ΠΕ Καβας
7 στη Θο
21 στην ΠΕ Ξάνθης
23 στην ΠΕ Ροδότης
34 στην ΠΕ βρου
ΚΑΘΗΜΕ.ΡLΝΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ:
Γέμισε με ασθενείς coviad19
το Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Aλεξανδρούπολης
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 55 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΘΡΑΚΗ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
An , στο onoio νoσnλεύονται
navω anό 55 nεpιστατικ
των να βρίσκοντα δκουmmω
| το πλαίσιο της του κορωνοίού , επιχειρή
4ης και 5ης Προ - σεις από τη Βόρειο Ελλά .
| κήρυξης Γενικής δα αναζητούν επενδυτ .
κά προγράμματα και δη
Με τον Υπουργό Εσωτερικν
συναντήθηκε ο Τοιλιγγίρης
Επιχειρηματικότητας
Η συνάντ .
υποβλήθηκαν 17 προ - μιουργούν θέσεις εργα.
τάσεις . Πάνω από 55 σιας . Η επενδυτική προ εκατ. το ποσό ενίσχυ . σπαθεια συνεχίζεται.
σn, όnως μας
ενημερνει ο
βουλευτης
Πραγματοnοn.
Σκοπός μας είναι, με ο
τέλος της υγειονομικής αρμοδιος για θεματα Μa τικό κλίμα στο
περιπέτειας, να δσουμε κεδονίας και οράκης,
τη βοήθεια και την ωθη, Σταύρος Καλαφάτης με χς θέματα aρ .
ση που χρειαζεται η οικο - αφορμή την ολοκλήρωση μοδιστητας του
onoio συζητή.
"Είναι ιδιαίτερα ενθαρ .
ρυντικό το γεγονός ότι
μέσα στις χειρότερες
θηκαν ενδελε.
νομία,
ημέρες της πανδημίας
της 4ης και 5ης Προκήρυ.
Ιδιαίτερη έμφαση δ6θηκε στην ανάγκη για ουεπίπεδα, δηλωσεο Υφυ. ξης Γενικής Επιχειρηματι . σιαστικότερη ηροσφορα του Προγραμματος
πουργός
Έσωτερικν
Bonθεια στο Σητ ετοι στε να βελτιωθούν οι
napoxές nρος τς ευηαθείς ομαδες.
κότητας Ν. 4399/2016.
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ 1821
αντιστράτηγος ε.α.
Ιρφάν Χατζηγκενέ,
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ξάνθης:
ΤΙΑ ΙΑΝΤΑ
"Χωρίς Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
Ο Δήμος Μύκης της ΠΕ Ξάνθης
εδ και Πολλά χρόνια "
all star
Sweet game
Σε μερικές εβδομάδες ξεκινάει και η φετινή αντιηυρική
Περίοδος και για άλλη μία χρονιά ο Δήμος Μύκης της Περ .
φερειακής Ενότητας Ξάνθης θα κληθεί να την αντιμετωπ.
σει κωρίς την λειτουργία Πυροσβεστικού Kηλιμακίου εντός
των ορίων του .
ήρθε για να παραμείνει
tokatillo.gr, τηλ:2541072513
ΞΑΝΘΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα