Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Οι έμποροι
της Κοζάνης
άνοιξαν
συμβολικά τα
καταστήματα
τους - Σάκης
Δραγατσίκας:
«Ένας αρνητής
της επιδημίας
χάλασε όλο το
καλό κλίμα»

Παραμένει στο βαθύ
κόκκινο, πολύ αυξημένου
η Π.Ε. Κοζάνης και
η Γαλατινή

σελ ~ 12

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7446

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Συμβολική διαμαρτυρία του
εμπορικού κόσμου στην κεντρική
πλατεία της Κοζάνης - «Θέλουμε να
ανοίξουμε τα καταστήματά μας»
σελ ~ 2

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 4

Έντονη
αντίδραση
πολίτη για το
λουκέτο στα
καταστήματα
της Κοζάνης
-Επενέβη η ΕΛΑΣ

Χαράλαμπος Γώγος από
Μαμάτσειο: Κάποιοι παράμετροι
σελ ~ 3
δεν έχουν ελεγχθεί ακόμα όπως
Συντονιστικό
η ατμοσφαιρική ρύπανση,
Εργατικών
η προστασία του κλίματος
Σωματείων και
Φορέων Δυτικής
- Τετραμελές κλιμάκιο στο
Μακεδονίας:
νοσοκομείο: Τηρήστε τα μέτρα

Όχι στο κλείσιμο
του ΑΗΣ και
του Ορυχείου
Καρδιάς

σελ ~ 14

σελ ~ 5

σελ ~ 3

700 μαθητές λυκείων
της Π.Ε. Κοζάνης από τους
4.500 δεν επέστρεψαν στα
θρανία - Σε ποιο λύκειο
της Κοζάνης σημειώθηκε
η μεγαλύτερη αποχή