Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πρωτομαγιά 2021: Μεταφέρεται ο εορτασμός της
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5954 Τρίτη 13.04.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Κατασχέθηκαν
προϊόνταVoucher 200 ευρ:
Άδωνης Γεωργιάδης:
>>> ελ.
>>> ελ
Δεύτερη ευκαιρία για όσους νότικαν
Πότε θα ξεκIνήσουν οι πληρωμές
θα προτείνουμε άνοιγμα εμτορικν κέντρων
φφοντιστηρίων και κέντρων οισθητικής
από e-shops
Πάνχα 2021:
Το Υπουργείο Ανάπυξης
& Επενδύσεων και η Γεν
κή Γραμματεία Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή ανακοιννουν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή
δραστηριότητα της Διυτηe
εσιακής Μονάδας Ελέγχου
της Αγοράς (ΔLΜ.ΕΑ.)
για την αντιμετπιση του
παράνομου εμπορίου στο
σύνολο της ετικράτειας .
tit αυαπαληk σους εγφμενας
Σημεινεται ότι:
1. Κατά το χρονικό διά
στημα από 0505.2021 έως |Αυξήσεις-αναδρομικά:
και 11.04.2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 362
έλεγχοι και βεβαιθηκαν
47 παραβάσεις που αφορ
ούσαν το παράνομο εμπόρΠοιοι συνταξιούχοι χαι
πότε θα πάνε πρτοι στο ταμείο
55EURO
2. Σε συνεργασία με την
Εληνική Αστυνομία , οι
επιχειρήσεις της ΔΙΜΕ.Α
για την αντιμετπιση του
παράνομου εμπορίου έλα
βαν χόρα σε Αττική , Κεν
τοική Μακεδονία
Πελοπόννησο.
Ποσό 110 εκατ. ευρ , που
αντιστοιχεί στις αυξήσεις
και τα αναδρομικά που
διχαιούνται
αναδρομικά θα δοθούν σε
δύο δόσεις, τον Ιούνιο και
τον Ιούλιο.
Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη θα πρέπει να καταβληθεί το δρο
Πάσχα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα . Μάλιστα το
φετινό επίδομα εορτν Πάσχα θα δοθεί τόσο σε μισθωτούς, όσο
και σε εργαζόμενους σε αναστολή , με μα ωστόσο διαφοροποίηση
για όσους βρίσκονται σε αναστολή Το διάστημα που ο εργαζόμενος ήταν σε αναστολή θα πρέπει να πληρωθεί μέχοι τη Μεγάλη
Τετάρτη, εν για όσους συνεχίσουν να βρίσκονται σε αναστολή
και τον Απρίλιο θα πληρωθούν μέχρι τις 15 Μαΐου.
200.000
Όπως τόνισε στα <ΝΕA>
υπουργείου
Εργασίας, το ποσό είναι
καταβληθεί το καλοκαίοι διαθέσιμο και η καταβολή
των αυξήσεων και
παλιοί και νέοι
συνταξιούχοι με περισσότερα πηή
από 30 συντάξιμα έτη , θα
3. Επεβλήθη σαν πρόστιμα
συνολικού ύψους 60.500 C
για παραβάσεις των Κανό
σε εφαρμογή του
ασφολιστικού νόμου.
αναδρομικν
στους
συνταξιούχους της κατνων Διακίνησης και Εμπο-Σύμφωνα με ασφαλείς ηγορίας αυτής θα γίνει
ρίας Προϊόντων Υπηρε - πληροφορίες, οι ημερομ-οριστικά μέσα στο καλοηνίες κλείδωσαν και τα
Σε κάθε περίπτωση , για το
δρο του Πάσχα λαμβάνεται
υπ όψη ο τρότος αμοιβής Ιανουαρίου μέχρι τις 30
τον μισθωτν , ημερομίσθιο Ατριλίου κάθε χρόνου.
ή μισθός εν η χρονική
σιν (Κανόνες ΔΙΕΙΠY)
και του υπαίθριου εμπορίου (ν4497/2017) .
περίοδος που υπολογζεται
το Δρο αοχίζει από την 1η
4. Κατασχέθηκαν 110
τεμάχια
ειδν , τα οποία πωλούνταν
από e- shops
απομιμητικν
Created by Universal Document Converter