Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Δασικοί χάρτες, αρχίζουν άμεσα οι διορθώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SELF TESTS
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ
Η ΚΡΙΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΡΥΓΑ
ΣΟΥΕΖ 1955:
ΣΥΝΝΕΦA ΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΟ ΙΡAΝΑΠΕΙΛΕΙ
ΜΕ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
ΓΡΙΦΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Τ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ <Κ)
ΕNΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ
Η ΚΡΙΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΡΥΓΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΟΥΕΖ 1956: ΣΥΝNΕΦΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 10
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108 979123
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102οu Αρ. φύλλου 30.694. Ιδρυτής: Γ Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ 13 Α ΠΡΙΛΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . 6120
Δασικοί χάρτες ,
αρχίζουν άμεσα
οι διορθσεις
Μάθημα καθαρού αέρα στην Ισπανία
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Πρόσβαση
σε μηχανικούς,
συμβολαιογράφους
Στη βάση δεδομένων
Σημαντικές αλλαγές στο δικαίωμα
ψηφιακήs πρόσβασns στη βάση
δεδομένων του κτηματολογίου, για
τis περιοχέs που έχουν ήδη κτημα
τογραφηθεί, προβλέπει κοινή από
φαση των υπουργείων Ψηφιακή
Διακυβέρνησns και Δικαιοσύνns ,
που θα υπογραφεί τιs προσεχεis
ημέρεs. Δικαίωμα διαβαθμισμένηs
πρόσβασηns αποκτούν οι συμβολαιογράφοι και οι μηχανικοί . Παράλ
ληλα, πρόσβαση στα στοιχεία που
το αφορούν θα έχει κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο. Το δικαίωμα
πλήρουs πρόσβασηs διατηρούν οι
δικηγόροι και οι δικαστικοί επιμε
Σε δύο φάσεις χωρίς απόσυρση
Σχέδιο δύο φάσεων ενεργοποιεί η κυβαση θα είναι νομοθετική και ανα βέρνηση για την επίλυση του γόρδι- μένεται s τον Ιούνιο, αφού πρτα
εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ επί των
πρτο επίπεδο, η εισήγηση του Τε- προσφυγν κατά τns προηγούμενηs
αναθερησns των δασικν χαρτν.
Θα αφορά τιs εκχερσωμένεs δασικές
εκτάσειs , τουs δασωμένουs αγρουs
και τιs περιοχέs όπου ισχύει το τεκ
μήριο υπέρ του Δημοσίου, προκει μένου ναεπιλυθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά
με την ιδιοκτησία εκτάσεων. Σελ. 8
ου δεσμούν των δασικν χαρτν. Σε
χνικού Συμβουλίου Δασν να αφαι ρεθούν οι ασπάλαθοι από τη βλάστηση που χαρακτηρίζεται δασική
ανοίγει τον δρόμο για την αναθερηση των δασικν χαρτν από τιs
κατά τόπουs διευθύνσειs. Η διαδικαΕκπαιδευτικός διδάσκει σε μαθητές ένα πρόγραμμα με τίτλο Καθαρός αέρας, που έχει ως στόχο τη βελ
τίωση της ποιότητας του αέρα για τα παιδιά στη διάρκεια της Πανδημίας. Το ιδιαίτερο αυτό μάθημα δεν θα
μπορούσε να γίνει σε τέσσερις τοίχους , γι ' αυτό και η τάξη στήθηκε σε Παραλία στη νότια Ισπανία.
σία θα γίνει χωρis νααποσυρθούν οι
δασικοί χάρτεs. Η δεύτερη παρέμλητέs. Σελ. 8
ΣΗΜΕΡΑ
Μητρο οργανσεων
για συλλογικές συμβάσεις τη Λιβύη
Διπλωματικό σκάκι
με φόντο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
Μπρος πίσω
από τον ΣΥΡΙΖΑ
Αλλαγές στο εργατικό δίκαιο με σχέδιο νόμου
Για Ελλάδα και Τουρκία-Συνάντηση Ερντογάν με Ντμπείμπά
Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους
αποδήμους που είναι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους, χωρίς
καμιά άλλη προϋπόθεση, προβλέπει
το νομοσχέδιο Που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικν . Ο ΣΥΡΙΖΑ, Που πυροδότησε τη
συζήτηση για κατάργηση των ΠροϋΠοθέσεων , υπαναχρη σε επαναφέροντας με τροπολογία παλαιότερn
Πρότασή του. Σελ. 5
Η εγγραφή σε μητρα θα είναι απαραίτη- οργανσεων, καθs για την εγγραφή
τη προϋπόθεση προκειμένου να μπορούν
οι συνδικαλιστικές οργανσειs εργοδοτν και εργαζομένων να συμμετέχουν οικονομικέs τουs καταστάσε1s. Το σχέσε συλλογικέs διαπραγματεύσειs, σύμ- διο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στη
φωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Βουλή μετά το Πάσχα, με στόχο να ενιΕργασίαs. Η διάταξη ενδέχεται να εγεί- σχύσει τη διαφάνεια και την ευελιξία
ρει ερωτήματα για κίνδυνο αποκλεισμού
Σε αγνα δρόμου, ο οποίοs μοιάζει περισ- κρόν και Μάριο Ντράγκι. Σημεινεται
σότερο με διπλωματικό σκάκι με φόντο τη
Λιβύη, έχουν αποδυθεί Ελλάδα και Τουρ- Ταγίπ Ερντογάν ο πρωθυπουργόs τns Λικία. Η Αθήνα διαδραματίζει ένα ρόλο και βύns, Αμπντούλ Χaμίντ Ντμπεϊμπά, ανέσε ένα ευρύτερο παιχνίδι , καθs είναι
εναρμονισμένη με τη μεσογειακή πολιτική που φαίνεται ότι επιχειρούν σταδι
ακά να συγκροτήσουν οι Εμανουέλ Μaστα μητρα πρέπει να καταθέτουνV και
να επικαιροποιούνV κατά διαστήματα τιs
πωs έπειτα από συνάντηση με τον Ρετζέπ
φερε πωS κείναι προs το συμφέρον μαs
το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά εμφανίσθηκε ανοικτόs σε διάλογο με όλεs τIs
ενδιαφερόμενεs χρεs. Σελ. 6
στην αγορά εργασίαs. Σελ. 22
ΑΡΘΡΟΣΤΗΝ Kw
Περπατντας στις νέες διαδρομές της Ακρόπολης
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
Πόσο μετράει μια Ψήφος;
Πατάτες
και κρεμμύδια
στους φτωχούς
Το αυτονόητο
Σελ. 5
Φόρος εισοδήματος: θα
εκπίπτει το 40% της δαπάνης για
ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίου, Που θα καταβάλλεται στην περίοδο 2020-2022,
από τον φόρο εισοδήματος του επόμενου έτους καταβολής της, κάθε
φορά, σύμφωνα με υπουργική απόΗ εξ αποστάσεωs άσκηση του
εκλογικού δικαιματοs για
όσουs είναι ήδη εγγεγραμμένοι στοUs εκλογικούs καταλόγοUs θα ήταν πολύ απλή. Θα
αρκούσε η επιστολή , όπωs
προβλεπόταν και στο Σύνταγ
μα. Τα κόμματα, όμωs, κατέληξαν σε ένα σύστημα γραφειοκρατικν περιο ρισμν
που αποθαρρύνει, παρά διευ
κολύνει τη συμμετοχή . Εστω
και αργά, το πολιτικό σύστη
μα, αντί να πειραματίζεται με
φόρμουλεs οριακήs συνταγματικότητas, οφείλει να συ
γκλίνει στο αυτονόητο.
Με εντολή Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοiνωσε πωs
η τουρκική κυβέρνηση θα αγοράσει 1,2
εκατ. τονοUS πατάτεs και περίπου 300.000
τόνουs κρεμμύδια προκειμένου να τα διαθέσει στουs φτωχούs και άπορουs πολίτεs τns xραs. Θα τα διανείμουμε στουs
ανθρποUs που έχουν ανάγκη και θα το
κάνουμε πριν από το Ραμαζάνιν, ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Τούρκοs πρόεδρο0s. Η
αντιπολίτευση υποστηρίζει πωs η παροχή του Τούρκου προέδρου είναι δείγμα
τns οικονομικήs κρίσηns που δοκιμάζει την
Τουρκία. Σελ. 6
φαση. Σελ. 24
Εστίαση: Πάνω από το 50% των
επιχειρήσεων εστίασης θα μείνει
εκτός στήριξης, υποστηρίζουν φορείς του κλάδου, καθς δεν αναμένεται να ικανοποιήσουν το κριτήριο
της μείωσης του τζίρου του 2020 κατά 30%. Σελ. 23
Θετική γενικά εντύπωση αλλά και ενστάσεις εκφρά ζουν οι καθηyητές αρχιτεκτονικής Γιάννης Aίσωπος και Δήμητρα Κατστα Που περιηγήθηκαν με την Κ3 στο μνημείο. Και οι δύο συμφωνούν με
τη χρήση σκυροδέματος που, όπως λένε, θα φαίνεται καλύτερο με την Πατίνα του χρόνου. Σελ. 3
ΘΕΩΡΕΙΟ
Το δρο της Τζάκρη
στο Μαξίμου
ΣΧΟΛΙΟ | ΤοΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥ ΚΑΛΑ
Θρήνος για τον αππού
Η δολοφονiα του Γιργου Καραϊβάζ ενός δημοσιογράφου
Σελ.2
. Γιργος Καραϊβάζ: Σε διαρθρωτικές αλλαγές , με στόχο να χτυΠηθεί το οργανωμένο έγκλημα , Προχωράει η nγεσία της ΕΛ.ΑΣ., εν σε
Πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστν
της δολοφονίας του δημοσιογράφου
Γιργου Καραϊβάζ, Σελ.7
Η ειδεχθής δολοφονία του δημοσιογράφου Γιργου Καραϊβάζ επιβεβαίωσε με
ωμό τρόπο τα εξής: Πρτον , και στην Ελλάδα σκοτνουν δημοσιογράφους. Και
μάλιστα δημοσιογράφους που προσπαθούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους
και, Παρότι μάχιμοι και κενοχλητικοί ,
δεν προστατεύονται από αστυνομικές
κουστωδίες, διότι δεν ζητούν προνομιακή δς, εκβιάζουμε τον εαυτό μας να πιστέμεταχείριση.
Το 2020, σημειωτέον, δολοφονήθηκαν 21
δημοσιογράφοι παγκοσμίως, υπερδιπλάσιοι από τους δέκα δολοφονημένους του
2019. Αντίπονα από εγκληματικές συμ
μορίες είναι η συνηθισμένη εξήγηση . Το
έγκλημα θα διαλευκανθείν είναι η συνηθισμένη διαβεβαίωση από τις Αρχές κάθε
κράτους. Την ακούσαμε και στη χρα μας.
Δόθηκε μάλιστα η εντύπωση Πως ήταν
αναγκαία η αυτοπρόσωπη πρωθυπουργική στρατους και εν ενεργεία αξιωματικούς
εντολή για να πράξουν οι επικεφαλής του
υπουργείου ΠΡΟΠΟ το αυτονόητο, τη δουνίες, εκβιασμοί , μαφία . Ζόφος
Τρίτον , και στην Ελλάδα, στις Παρυφές του οργανωμένου εγκλήματος ή
και κοντά στο κέντρο του, δρουν Ποικ λοι ορκοπάτες, ιδίως του αστυνομικού
επαγγέλματος. Οργανα του νόμου, αnoστρατευμένα ή εν ενεργεία, ατακτούν και
Παρανομούν, μεθυσμένα από το πανίσχυρο κοκτέιλ του χρήματος και της ισχύος.
Προ Πολλν ετν , το 2009, επί Κστα
Καραμανλή, ο κ . Μ. Χρυσοχοΐδης, στο
ΠΑΣΟΚ τότε, είχε κάνει μια δήλωση Που
υπερακόντισε και την εθιμική αντιπολι.
τευτική υπερβολή: Το φαινόμενο της
μαζικής τρομοκρατίας και της λογικής
του αντάρτικου Πόλεων συμβαίνει στην
Ελλάδα, στην Κολομβία , στη Βαγδάτη και
ενδεχομένως στην Καμπούλι. Ούτε τότε
ήμασταν Καμπούλ ούτε τρα. Οπως δεν
ήμασταν και δεν είμαστε, δυστυχς, η
χρα της απόλυτης ευνομίας και ηθικής
Που ζωγραφίζει η φαντασίωσή μας.
λειά τους: να κινητοποιηθούν χωρίς αργοΠορία. Το Πάθος για επικοινωνία τείνει να
μεταλλαχθεί σε πάθηση.
Δεύτερον, και στην Ελλάδα υπάρχει οργανωμένο έγκλημα , με ψυχρούς εντολείς και εκτελεστές, Που θανατνουν
άνθρωπο όσο εύκολα αγοράζουν ένα πακέτο τσιγάρα στο περίπτερο. Ενστικτω. Johnsn & Johnson: Οι πρτες δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου
της Johnson & Johnson Παραδόθηκαν χθες στην Ε.Ε. και αύριο αναμένεται να καταφθάσουν και οι πρτες
33.600 ελληνικές δόσεις. Σελ. 9
Γερμανία: 0 επικεφαλής των
Χριστιανοδημοκρατν Αρμιν Λάσετ
Προβάλλει ως το φαβορί για τη διεκ.
δίκηση της καγκελαρίας εκ μέρους
των συντηρητικν, χωρίς να έχει Παραδσει τα όπλα ο Βαυαρός πρωθυΠουργός Μάρκους Ζέντερ. Σελ. 11
Ψει ότι το έγκλημα αυτού του τύπου δεν
μπορεί παρά να είναι εισαγόμενο, ότι οι
ηθικοί και οι φυσικοί αυτουργοί του δεν
μπορεί Παρά να είναι ξένοι. Τα μαρτυρημένα περιστατικά όμως δεν επικυρνουν τις εικασίες μας. Σε παλαιότερο
κείμενο του στον ιστότοπό του bloko.gr ,
ο Γιργος Καραϊβάζ γεωγραφούσε έναν
νυχτερινό κόσμο με αήρωες κρατικούς
αξωματούχους, κεπιχειρηματίες, απόΗ κηδεία του Πρίγκιπα Φιλίππου δίνει την ευκαιρία στα
δύο εγγόνια του , τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον αδελφό
του Χάρι , να ξεπεράσουν τη δικόνοια. ΚΕνας εκπληκτικός άνθρωπος από μια εκπληκτική γενιά . Με αυτά τα
λόγια περιέγραψε ο πρίγκιπας Oυίλιαμ τον αγαπη μένο
του Παπού, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 99 ετν . Μάγο του μπάρμπεκιου, του χαζολογήματος και του Πνεύματος> αποκάλεσε από την πλευρά του
τον Φίλιππ ο Χάρι, ο οποίος ταξίδεψε από τις ΗΠΑ στη
Βρετανία χωρίς την έγκυο σύζυγό του Μέγκαν. Σελ. 11
δικαστικούς, επιχειρηματίες, εκκλnσιαστικούς κ.ο.κ. Βρμικο χρήμα, δολοφοREUTERS
REUTERS/ NACHO DOCE
Α.P PHOTO / LEFTERIS PΤARAKIS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα