Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟNIKA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τα γιοφύρια του Αιτωλικού
σε μεγάλο κίνδυνο
Πολύ λάθος
Ψηφίσθηκε ομόφωνα
το πρόγραμμα Εορτν
Εξόδου 2021
κ. Δήμαρχε
IΕΡΗ ΠΟΛΗ
-Απαιτείται άμεσα, πλήρης αποκατάσταση των ζημιν που έχουν δημιουργηθεί στα σημαντικά
αυτά μνημεία του νησιού που αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής του ταυτότητας
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
και Κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη. αποτελούν αξιόλογο δείγμα τεχνικού
Για να κατασκευασθούν τα γιοφύρια έργου υποδομής του τέλους του 19ου
το 1848, ο Δήμος έβαλε διόδια για την αινα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Σελίδα 8
00000000
ο Αιτωλικό επικοινωνεί με την στε1ριά με δύο γιοφύρια, το Ανατολικό διέλευση για μια οκταετία Ήταν καθαρά με τις μνήμες των κατοίκων της περιμήκους 350 μκαι το Δυτικό
μήκους 300 μ αμφότερα
πλάτους 8 μ. Πρόκειται για
δύο πολυτοξοτές γέφυρες
με 32 καμάρες η Ανατολική
και 26 η Δυτική .
Οι καμάρες είναι κατασκευασμένες με λοξευτή
θέματα υγείας
Όμως , κατά την κατασκευή του λιμανιού στον Αστακό,
εκατοντάδες βαρέα
οχήματα περνούσαν
πάνω από τα ιστορικά γιοφύρια, μη
υπάρχοντος άλλου
δρόμου, με συνέπεια
να δημιουργηθούν
σκευή, Πάνω από τα τόξα η γέφυρα Δημοτικό έργο. Τα γιοφύρια έχουν σε ορισμένα τμήματά του φθορές και
φέρει στηθαία με πέτρινη στέψη. Τα χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πο- καθιζήσεις. Ο τότε Νομάρχης θύμιος
γεφύρια κατασκευάσθηκαν το 1848 λιτισμού ως <Ιστορικά και διατηρητέα Σκος με έγγραφό του στο ΥΠΕΧΩΔΕ
επί Δημάρχου Κ. Κουρκουμέλη και μνημεία που χρειάζονται ειδική προ-επισήμανε τις φθορές και τις καταστροδιευρύνθηκαν στο σημερινό πλάτος το στασία διότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο φές που είχαν υποστεί τα γιοφύρια με
1882-1885 επί Δημάρχου Επαμ. Μπελιά αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον, ευθύνη της Ελληνικής Πολιτείας
Συνέχεια σελίδα 4
Πάλι τα βασικά .
ΕΟΡΤΕΣ ΕΤΟΔΟΥ
10-25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
........ελίδα6
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
.000000000000000000000000000000000000000
. είδα 7
Αν είναι δυνατόν
00 000000000000 00 0000000000000000000000
Την προθηση
ελληνικν αγροτικν
προϊόντων και
επενδύσεων στη Σερβία
συζήτησαν ο ΥΠΑΑΤ
Σπ. Λιβανός με τον
αναπληρωτή πρωθυπουργό
και υπ. Γεωργίας,
Μπ. Νεντέμοβιτς
η υπόλοιτη γέφυρα είναι
επιμελημένη λίθινη κατα..Σελίδα 5
9 0000(
Προς την Επιτροπή
Ονοματοθεσίας
του Δήμου μας
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου
την Κυριακή των Βαΐων
στην Ι.Π. Μεσολογγίου
Ολοκληρνεται το διόραμα
της Εξόδου του Μεσολογγίου
στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνν
........είδα 4
0 000000000000000000000000000000000ς
Και όμως αντέχει
Το Πολεμικό Μουσείο Αθηνν επισκέφθηκεο Δήμαρχος Ι.Π.
Μεσολογγίου Κστας Λύρος, προκειμένου να παρακολουθήσει και να ξεναγηθείστις εργασίες δημιουργίας διοράματος
το οποίο είναι αφιερωμένο στηνΕξοδο του Μεσολογγίου. Η
Μεσολογγίου Κστας Λύρος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού | επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας
Συμβουλίου Ιωάννης Τσλος. Ο Δήμαρχος ΙΠ. Μεσολογγίου | Δήμου και Πολεμικού Μουσείου, παρουσία του Προέδρου
....Σελίδα 4
000 00000000000000000000000000000000000
Από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα ΣακελλαροΥπάρχουν δουλειές
για έσοδα
πούλου έγιναν δεκτοί την Τρίτη 6 Απριλίου 0 Δήμαρχος Ι.Π.
.Σελίδα 5
Την εξαίρεση των
αγροτν από το τέλος
επιτηδεύματος ζητά
ο Σπήλιος Λιβανός
....ελίδα 6
0000000000000000000000000000000000000000000
Αποδεικτικό στοιχείο
...Σελίδα 7
Αναστάσιου Λιάσκου, του Αντιπροέδρου Υπ/χου ε.α. Ιωάν.
*00000000000ο00000000
.0 00000000 000ς
επέδωσε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας την πρόσκληση | Θεοδοσουλάκη και του Συμβούλου Υπ/γου ε.α. Αριστομένη
των Εορτν Εξόδου 2021, η οποία έγινε αποδεκτή Η Κυρία | Κράγκαρη. Το διάραμα της Εξόδου του Μεσολογγίου καταΠρόεδρος της Δημοκρατίας την Κυριακή των Βαΐων 25 Απρι- | σκευάζεται με εντατικούς ρυθμούς προκειμένου σύντομα
λίου θα βρίσκεται στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου , τιμντας
την 195η Επέτειο της Εξόδου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της
συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία για την συζήτηση θεμάτων | έκθεμα και την πρτη εικόνα των επισκεπτν. Καταλαμβάνει
που αφορούν την περιοχή και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά | χρο 40 περίπου τιμ κι αποτελείτην κύρια δράση του φορέα
χαρακτηριστικά της .
Γιατί το περιφρονούν;
.Σελίδα 8
000 000Φ0000000
900000ο
να γίνουν τα επίσημα εγκαίνιά του. Βρίσκεται στην είσοδο
του Πολεμικού Μουσείου Αθηνν, αποτελντας το πρτο
Η ENΤΕΛΕΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
(Υπό το πρίσμα των
σημερινν, φυσικν και
φιλοσοφικν επιστημν)
. ΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika. gr
Του Χρίστου Θ. Παπαδημητρίου
Δικηγόρου ε.τ.
.00000000000ο00000000000000 00 00000 00000000000
0000000000000000000000000000000000ο00000000 0 01
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ 2007
Hellenic Post