Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα πανίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 AP . ΦΥΛΛΟΥ 1429 ΕΤΟΣ 33ο ο ΤΗΛ.: 26510 22044 FAX:26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ c-mail: ncatisipcirou @yahoο.gr
Ο δρόμος οδηγεί προς τον δανεισμό
ΣΤΕΓΝΩΣΑΝ)
ΤΑΟΙΚΟΝΟΝΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΗΣΙΑΣ
Καθίζηση παρουσιάζουν τα οικονομικά της Ελη - χαι στα ιδρύματά της , εν πάρχουν και ναοί που
σίας λόγω της πανδημίας αφού στο σύνολο των ναν αδυνατούν να πληρσουν τα λειτουργκά τους έξοδα .
χαι των Μητροπόλεων καταγράφεται πτση στα Ολα είναι αλληλένδετα.
έσοδα χατά 70. 8U%, εν σε καπουυs πtρπτσεις
Η πτση στα έoοδα είναι σχεδόν χαθολική Σχε .
φτείτε ότι οι εκκλησίες για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ήταν κλειστές . Λετουργούσαν δηλαδή χωρίς
τιχά , αφούοι νοί είtεπαρέμrναν κλειστοί για πάρα πισπους , Εται , οι πόρο, πο αυγεντρναμε για παπολλούς μήνες ή λειτουργούσν με ελάχιστη προσε , ράδειγμα από τον δίσκο που έβγανε κάθε Κυριακή
λευση πιστν . Μοιραία αυτό προκάλεσε τεράστια για το φιλανθρωπικό έργο , ή τα χρήματα που θα
Το παγκάρ, της Εκλησίας επηρεάστηχε σημα .
προβλήματα στο φιλανθ0ωπικό έργο της Εκκλησίας
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Με αυστηρή τήρηση
των υγειονομικν Πρωτοκόλλων
FLASH
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 0ριστικά , στις 14 Μαϊου
Οργιάζουν
τα κυκλματα
Η Τουρκία δεν εξευμενίζεται , δεν συμμο φνεται με το Διεθνές Δίκαιο, δεν χαταλαβαί Ξέφραγο
αμπέλι οι
φυλακές
a τπρό τη γάοσει της ισρίς θα ανοίξει ο Τουρισμός
Οταν υποχρίνεται τη μεταμεληθείσα . αμαρτολή .
τότε απλς επιδιχει να
χερδίοει χνο , να ανα κτήσει δυνάμεις χαι στη
συνέχεια να κάνει μια ατό
τα ίδια-αυτά που χάνει
στις 14 Μαtου, Ανοίyουμε με
νολογίαν , ανέφερε ο υπουργός
Τουρισμού , Χάρης Θεοχαρη Ιωαννίνων!
απαντντας στη Βουλή , σε επί Αυτό που βλέπαμε χά ποτε σε μεγάλες φυλa
εδ και ανες , αxοβς !
όταν η επίθεσή της θα βρει
τον αντίπυλο αποδυναμο μένο και ανήμπορο να αντιδράσει .
Τα ΝFΑΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ , τα παραπάνω τα.
έγουν γράψει δεκάδες φορέ . πάντοτε επιβ ανά επχείρηση
Z. Πανταζής
Eνισχύεται n εστίαση
Δασικοί
χάρτες:
Χωρίς κόστος Η Υτηρεσία Εουτερ
βανονται , αλλά υπρχουν άνθοωποι που δείχνουν ότι δεν θέλουν
να αντιληφθουν τα αυτονόητα ακόμα ι όταν τα βλέπουν να επανα λαμβάνονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα . Η ομάδα των αθερά πευτα πρόθυμων. να παραχωρήσει η Ελλάδα διχαματα ( ακόμα
κα εδάφη) στην Τουκίαυπολόγιζε ότι αντή την περίοδο η γειτονική
χόρα θα επεδείχνυε μια ηπιότερη στάση προς την πατρίδα μας ένεχα
των oφοδον οιχονομιχν προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υπό
σύσταση χαλιφάτο, του Ερντογάν . Ουδέν αναληθέστερον τούτου .
χν Υποθέσεων Σωμά για τους
Πολίτες οι
διορθσεις
χύκλωμα που διαχυ