Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διoφων μαύ οου . .
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
| μέχρι θανότου y
Απριλίου
Αριθ. φύλλου 6233
Τιμή φύλ.: 0,50 6
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάνης
Και με τη "βούλα" της PAΕ,
τίθενται εκτός του χαρτοφυλακίου
ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ
ΑΚΕΔΟΝ
της ΔΕΗ 7 λιγνιτικές μονάδες
-0 νέος πίνακας της θερμικής παραγωγής
Σελίδα 12
|. Ζεμπιλιάδου:
Το όφελος των πολλν έναντι
των λίγων υπερίσχυσε στην γειτονική
μας Περιφέρεια
-Η σύγκριση ονοπόφευκτη προκολεί θλίψη κοι οργή .
Κυρίως όμως η ονικανότητο κοι η οδιοφορία της δικής μος
Περιφερειακής Αρχής
ξεπαγνουμ
Σελίδα 11
ια δάνεια σε αναστολή
- Ακάλυπταω νοικοκυριά
και επιχειρήσει
- Ποιεs λύσεις
προσφέρονται
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ:
Υπεγράφη η νέα ΕΣΣΕ Προσωπικού
Λιγνιτικής Μελίτης (2021-2024)
Σελίδα 13
Σελίδα 9
Τοπικά πρωταθλήματα:
Οριστική διακοπή
ανακοιννει η ΕΠΟ
- Κανένας προβιβασμός στη ' εθνική
Επιτροπή Αγνα
Υγειονομικν
Κοζάνης:
"Να μην ανασταλεί
η λειτουργί
της μοναδικής
Σελίδα 24
Ψυχιατρικής κλινι.
| κής της Δ. ΜακεδοΕυκαιρία ή απειλή; .
νίας"
Το νοσοκομείο Κοζάνης
ανήκει στην 3η Υ.ΠΕ . Η Ψχιατρική Κλινική του καλύ .
| πτει τις ανάγκες όλων των
| ασθενν με Ψυχικό νοσημα
της Δυτικής Μακεδονίας . |
| ής ένδυσης Μ5M στην Κίνα
Τούτο συνέβη γιατ η ο
|Σγνάνκ όnου nέρχουν υπopες nως το κνεφό καθεστς εnβάλει κα
μειονότητο
ουνέχεα στη oεa 4
Σελίδα 7
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre9.gr
ΚΟΖΑΝΙ
PRESS
ΚΑΔΙΚΟΣ ΘΑ