Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο τοι)
να δυορεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΑΣΕΣ ΑΙΙΟΔΟΕΙΑΣ
ΕΠΙΔΙΑΕΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΗΣΗΣ ΝΑ ΜΗ ΕΚΟΥΜΕ ΠΙΕΟΓΥΡΕΜΑΤΑ
σιοδοξίας
δεδομένα για tο εl νησης και ειδικν είναι
ναλειτουρ . δημιολογικό απο τυ τα μην έpυμε Πouyu.
γία των Δυκείων αno nωμα αυτν των κτην Δευτέρα. Με ανυ .
χτό υnό όρους το λια.
νεμπόριο , tα κέντρα δείχνουν γα tον μήνα κληθούν λόγω ειδεί.
Σε ότι αφορά στον Κορωνοίό
Στο κίτρινο ο Νομός Πρέβεζας
Ο μοναδικός στην Ήπειρο
και στην υπόλοιΠn Επικράτεια
Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου
Ανοίγουν τα Λύκεια της χρας
| Το άνοιμα θα συνοδείτα μ self test και αυστηρά μέτρα
Ανοίγουν τα Λύκεια της κρος anό τη
Δευτέρα 12 Αρou onως ανοκοίνωσε η u
ΕΟΔΥ καος ο Νομός μος xρωματίστηκε
Το άνομα, 0e ουνοδεύεται με 2 unope.
ωτικά soif tost tmv εβδομδα γιο μαθητές
στην Hεpο oλλό και στην unononn
Συνέντευξη σε κανάλι της Αθήνας έδωσε ο Πρωθυπουργός
Για όσα απασχολούν τους Πολίτες,
για την πανδημία, τον κορωνοϊό τα μέτρα
και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογν
Πριν τη Μ . Εβδομάδα
οι αποφάσεις..
Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα θα λη
φθούν οι αnoφάoεις , αφού μελετη
Συνέντευη στο star έδωσε
σό00 για τον κορωνοίό τα με .
τpo ahnd και το ενδεκόμενο
npoωpων εκλογν .
μενο να 6g
την έγκρισ να την anε Λευ etpuon των μεταονήσεων . ο
Κυριάκος Μητοοτάκης ano
θούν τα επιδημιολογικά δεδομένα,
για τις μετακινήσεις anό νομό σε
νομό to Πσχα ννε oτηοα.