Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

10

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5702

«ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΑΝ∆ΡΕΑ

Πανελλήνιο σοκ από
την εν ψυχρώ εκτέλεση
Η ΕΛ.ΑΣ. ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Συγκινητική
ανταπόκριση
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 2

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Ανοιχτά ρολά
ΑΧΑΪΑ: 111 ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ,
ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ

Σταθεροποίηση,
αλλά όχι
εφησυχασµός
ΣΕΛ. 5

ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ιστορική στιγµή
για τη ΒΙ.ΠΕ.

µετά την ψυχρολουσία
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΟΣΜΟ, ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Κανονικά το πρόγραµµα,
αλλά και ακυρώσεις

SELF TESTS ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ξεκίνησε η διανοµή
και στην Πάτρα
ΣΕΛ. 7, 10

ΣΕΛ. 6

Ο ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΤΣΑ

Με κατάλογο
αιτηµάτων
ΣΕΛ. 8

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ «Γ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

«Το έγκληµα σε νέα µορφή»
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΣΕΛ. 21-26

5 µ.µ. ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

∆ύσκολη έξοδος του Απόλλωνα

ΣΕΛ. 3

2η αποθήκη
κλοπιµαίων
ΣΕΛ. 9