Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"θέλουμε λίγα
από τους πολοtς
HI : 24410 30608
Ενεργειακή αναβάθμιση . .
δημότια κτίμη α δη τη θεστιλh και η δράση
ουτή pηματαδαπε ται απά τα ΕΣΠΑh και έχει επιξε
Είm 200 mλίτερα ισράσνοι έργα του Gran
Uea της Ευμοπαίκής Επαραπής και πυ ευραπαϊ.
καί παιγμάμμτας κλμάτινη Συμμψονή με Τατική
Ενερyeιoκή ανβθμιση 3ου- 13ου Δημοτικού Σρολείου Καφδτους
, buμε απή dλη την θεσσολία έχουν υπαβάλει
και έχουν εντοχθεί σε ουτό Μ αuνλικά κτίμα
απά άλη την εσσαλία, 10 εΚτον ατα ίον σπην
Κοινωνία.
Κοινωνία.
Αλλαγί φρου- Νέο Πρόγραμμα
ράς στον σύλ - για την ενίσχυση
| λογο Τρπένων διαι γόρων
Ν. Καρδίτσας
Σελ. 17
| Απιnλημμυρικές nαpεμβάσεις |Εγκλήματα Που σοκάρουν | Επιστoλή Δημά ρχου Πuδαμά
Από την Π.Ε Ιaρδπσας στην ΤΙ
Κakoγανν
Τα ευνοί αντιμετπτση μ n
τντριν στις πανελλίνες
e Γρόρειο Γάργος Εμβροσίου
Εελ 11
Αιαβάστε μας και στο alithiane ws.gr