Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ. φύλλου 17.985 . Τμή 0 ,60 . Σάββατο- Κυριακή 10 - 11 Απριλίου 2021
Γραφείa: φ. Τζαλα 11-ΩAΝΝΝΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791- Fac 2510 30350 + htp://ww.pohosiogos.gr e emaitintogproinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μαζίμε Υπουργότου Ερντογάν αλωνίζουν προεκλογικά ελληνικά χωριά. .
ΟΡΑΜΑ Α
ΙΟΛΙΚΑ ΣΤΗ Β
Ο Υπογράφει συμφωνίες, διαπραγματεύεται στα κρυφά
επενδύσεις στα παράλια του Ιονίου . .
Ο Ηάνοδος της Αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις, τον
στρέφει σε ολοκληρωτικές συμπεριφορές . .
Eνη πανδημία σταθεροποιείται σε υψηλό επίπεδο στην Ήπειρο
Καμπανάκι γα αύξηση κρουσμάτων
. Δύο εβδομάδες πριν Τις βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία
και το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει
φωτιά .
Ο Εν Ράμα , που θεωρούσε τον
εουτό του , ως αδιαφιλονίκητο αφα βορί, δεν νοιθει πλέον να πατά
στους νέους 16-19 ετν στα Γιάννενα
Δεν τηρούν τα μέτρα σε εξωτερικούς χρους , δήλωσε η
εκπρόσωπος του Υπ. Υγείας Βάνα Παπαευαγγέλου
Παραμένουν στο <βαθύ κόκκινον οι Δήμοι Ιωαννιτν και Κόνι τσας
. Οι Δήμοι Ιωαννιτν και Κόνι
Τσας παραμένουν για μια ακόμη
εβδομάδα όπως ανακοίνωσε χθες
ο Υφυπουργός Πολτικής Προστασίας Nίκος Χαρδαλιάς , κατά τη
χθεσινή καθιερωμίνη tβδομαδι ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σταθερά στα πόδια του , οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο των ενωμένων δυνάμεων της Αντιταλίτευσης
και αυτός έχει στραφεί για στήρη
στον προσωπικό του φίλο , τον απο
δοκιμαζρμενο από Ευρπη και Αμε
Μαζί έκανη προεκλογικό
ανα σε περιοχές της Αλβανίας (φωτό από Αργυρόκαστρο) ο Ράμα και ο Τούρκος
| Υπουργός Πολησpού, στπνα
διαοφαλίοουν τα κονά συμφί
ροντά τους.
ΡΕΠΡΤΑΖ
pική, νEοσουλτάνο της Τουρκίας
Η Ελληνική Ετρία Ερευνας της
Κοινής Γνμης MRB , η οποία συΣκοτθηκε από αναβατορι0 ργοξτοαις Αβατές εδομς
αία ενημέρωση. Σύμφωνα με την
καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμω
ξιολογίας και μέλος της Επιτρο
πής Εμπειρογνωμόνων Βάνα
Παπαευαγγέλου η Ήπειρος κατατάσσεται στις Περιφέρειες της
χωρας στις οποίες η πανδημία
Αναπόφευκτη θεωρείται η
αξηση των κρουσμάτων σε
νέους στα Γιάννενα , εφόοον δεν
τηpούν τα μέτρα στις συναθρo.
σεις και ης δραστηριότητες οε
υπαί0ριοuς χρους .
παρουσιάζει σταθεροποίηση σε
κρούσματα, αλλά σε υψηλό όμως
το Euronεws Albania , έχει πραγεπίπεδο .
. Παποευαγγέλου -11η σελ
ΟΔΝτής Αγγειοχειρουργικης ματοποιήσει Εως τρα τέσσερς δη
μοσκοπήσεις από τις οποίες
προκύπτουν δύο συμπεράσματα: Το
Σοσιαλιστικό Κόμμα -11η σελ.
του ΠΓΝΙ ΣΤΚούτσιας
> Σε κλινική της Λάρισας
το τραγικό δυστύχημα
σελ . 12
Το Επμελητήριο Ιωανίνων θα διεκδικήσει. . .
Να δοθεί μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση
και σε όσους έμειναν εκτός προγράμματος
Καταλυτική η παρέμβαση του Κ. Τασούλα
Ξεμπλοκάρειν η δημιουργία
ιστορικού πάρκου στο Καλπάκι
VK ΚΑΨΑΛΗΣ ( ήμαφχος): Είναι ένα έργο τμής και μνήμης.
| σκόρπισε
| στο Πανεπ
στήμιο Ιω| αννίνων και
| στο Πανεπστημιακό
Νοσοκομείο
ο αναπάντ | χος και τραγκός θάνατος του
|56χρονου Αναπληρωτή Καθηγητή
| και Διευθυντή της
> Δεν έψτασαν τα 45 εκ . ευρ για ακόμη 4.000 επιχειρήσεις
. Σε απόγνωση βρί σκονται χιλιάδες επιχε ρήσεις στην Ήπειρο
που έμειναν εκτός χρη
ματοδότης από το πρό γραμμα της Περιφίρεαε
αρκετοί μάλιστα μια
cανάσα. από την τελευ
τmίa βαθμολογία , με
. Κανονικά θα συνεχιστεί στη !
χρα μας το πρόγραμμα εμβολια1 σμν με Astra Ζeneca Η Εθνική
: Επτροπή Εμβολιασμν του συ - !
, εδρίσε eες αποφόσισε να μην ή
, γίνουν αλλαγές στο πρόγραμμα ,
1 εν έκανε σύσταση να εμβολιά -!
ναι άτομα άνω των 30 ετν με το
1 συγκεκpμένο εμβάλιο .
: Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ο
: κίνδυνος σε
Μερικές
από τις σημα.
ντικότερες σελ .δες του Ελληνο
-παλικού Πολέμου του 1940-41
γράφτηκαν στο
Καλπάκι, σε
ανάμνηση των
οποίων υπάρ .
χουν σήμερα σ
αυτό το μνημείο
του μαχητή στον ομνυμο λόφο
και το Μουσείο Πολέμου .
Σύντομα ωστόσο η ακριτκή κυμόπολη του Δήμου r
κτήσει Ενα ολοκληρωμένο ιστορικό
πάρκο μοναδικό στο είδος του , Το
σποίο θα περιλαμβάνει επίσης τις
Βέσεις των μαχν του Επους , που
θα αναπλαστούν για τον σκοπό
αυτό, αλλά κι ένα μνημείο οφρω μένο στους πεσόντες -11η σελ.
αποτέλεσμα να είναι
πλέον μετέωροι , καθς
υπολόγιζαν στα χρήματα αυτά για
να μπορέσουν να
ΒΟΛΕΣ
Αφέθηκαν επί δεκαετίες βορά σε ξένα κέντρα .
Η Ελλάδα καιρός να βάλει φρένο
στην προπαγάνδα για τους Βλάχους!
ν προτείει ο Αχ. Λαζάρου στο δείτερο μέρος της ανάλυσής του
0 εμποράκος.
- 11η σελ
> Ιου ΠΑΝΗ ΜΠΟΥΤΙΑ.
49 εκατ. ευρ για 1ο δίτυο
ΟΠΟΧέτευσης στο Ροδοτόηι
. Μία ωραία εικόνα που θυμίζι
μόνο Ελλάδα! Τα στνά σοκάκια
των νησιν μας , με τα μαγαφα!
Των αναμνηστικν , πλημμυρ .
σμένα από εκατοντάδες τουp
στες, να προβάρουν και να
αγοράφυν! Μετά, στη -5η σελ
. Την ανά .
γκη νέας θερησης της ρωμαιο κραπας με την
ελληνική Πολ.
τεία να εγκολπ .
νεται την ύπαρξη
Ελληνικού Πο.
λπισμούν και
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.Σ
Στοπακνίδι της Λευπέρας του ΠΑΣ με τη Λαμία .
Σκέψεις Αργύρη Γιαννίκη για
<φρεσκάρισμαν της ενδεκάδας
> Μεταγραφικές κοειρήνες για Παμλίδη - Σάλιακα
200 χρόνια ελευθερίας
Δεύτερη πολιορκία
του Μεσολογγίου.. .
> Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
νισμούν ως ανά χωμα στη ρουμανική προπαγάνδα που επιχειρεί και στις
μέρες μας ακόμα να οκειοποιηθεί τους Βλαχόφωνους
Ελληνες επισημαήει ο γνωστός Ρωμανιστής-Βαλκανο
λόγος Αχιλλέας Γ Λαζάρου στο δεύτερο μέρος της ενδιαφέρουσας και πλήρως Τεκμηριωμένης ανάλυσής του για το-4 σελ
. Σύμφωνα με το τουρκοαιγυπτιακό σχέδιο , την
απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο επρό
ΚΕΤO να ακολουθήσει παράλληλη δράση Των Τούρ .
κων πασάδων στη Στερεά Ελλάδα Το 1825 ο
σουλτάνος ανέθεσε την εκστρατεία κατά της Ελλά δας στον Κιουταχή . Με το όνομα αυτό συνδέθηκαν
δύο σπουδαία γεγονότα του Αγνα: Η Πολιορκία του Μεσολογγίου
και η πάλη γύρω από την Ακρόπολη των Αθηνν. Ότανο- Τη σελ
. Μετά την ισοπαλία με
τον Ολυμπιακό στον πρτο
ημιτελικού του Κυπέλλου
Ελλάδας η προσοχή του
ΠΑΣ Γιάννινα έχει στραφεί
πλέον στη Λαμία, την οποία
υποδέχονται οι Γιαννιτες
το βράδυ της Δευτέρας
(12/04 , 7:30 μ.μ. ) για την 3η
αγωνιστική των play out της
Super Leaggue.
H ομάδα της Ηπείρου γνρισε την
ΓΝΩΜΕΣ
προηγούμενη αγωνιστική
στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ με 2-1
και έμεινε στους 24 11η σελ.
Ο Μ. Ελισάφ και οι
<Αρχές του τόπου> .
> Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
0ΕNIDK Το πρωί
της Δευτέρας
σ' όλα
Ο ΠΑ γέλια ή για κλάματα; Μάλλον και τα δύο μαζ, για να περάσουμε στη φάση Του κλαυσίγελου . Αναφερόμαστπε στην αποστροφή
της τοποθέτησης του δημάρχου Ιωαννίνων κ . Μωυσή Ελισάφ στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Αφορούσε το θεμα που ανe
κυψε με την υπό εισαγγελική έρευνα πλέον δραστηριότητα του επστημονικά υπευθύνου του κέντρου πρόληψης εξαρτήσεων Σχεδία
κ. Βασιλείου Κούτρα . Αυτό που ανίδειξ με πρωτοσέλιδό του ο
Πρωνός Λόγος, και αναλύθηκε ενδελεχς σε άρθρο μας - η σελ.
ΤΗΣ ΔΕΥΤ ΕΡΑ
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα