Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μισό...ΑΕΠ ενισχύσεις έως το 2027
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ α .
771234
567157
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970. Αριθμός φύλλου: 27.491
Μισό ΑΕΠ ενισχύσεις έως το 2027
90 δισ. ευρ επιχορηγήσεις-δάνεια από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε, το Ταμείο Ανάκαμψης, το InvestFU και την EΤEΠ
Νέο ρεκόρ επενδύσεων
με 456,3 εκατ. για τον ΑΔΜHΕ
Για δεύτερn συνεχόμενη χρονιά ο Όμιλος
ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων για το 2020, σημείωσε
ρεκόρ επενδύσεων, οι οποίες ανήλθαν στα
456,3 εκατ. ευρ, αυξημένες κατά 83% σε
ετήσια βάση. σελ. 9
Οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια
Που θα έρθουν στην Ελλάδα από
την Ε.Ε., μέσω των διαφόρων κοινοτικν χρηματοδοτικν εργαλεί
ων και μέσων , εκτιμάται ότι θα
ανέλθουν την Περίοδο 2021-2027
στο Πρωτοφανές ύψος των 90 δισ.
ευρ. Το παραπάνω ποσό θα Προέλθει από τον
τακτικό Προϋπολογισμό της Ε.Ε. το Ταμείο Ανάκαμψης, το InvestEU (διαδέχεται το επενδυτικό
Πακέτο Γιούνκερ ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕΠ Αν αναλογιστεί
κανείς ότι το ελληνικό ΑΕΠ το 2020
υποχρησε Πλησίον των 170 δισ.
ευρ , τα 90 δισ. ευρ των επιχορηγήσεωνV και δανείων από την Ε.Ε.
την Παραπάνω Περίοδο ξεπερνον
το 50% του εθνικού Ακαθάριστου
Εγχριου Προϊόντος. Και αν στις επενδύσεις που
θα γίνουν με τα κοινοτικά κονδύλια υπολογιστεί
η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και των τρα
Πεζν , τότε η συνολική θετική επίπτωση στην
οικονομία θα είναι Πολύ μεγαλύτερη. Άλλωστε,
μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμάται ότι θα
φέρει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις της
τάξης των 27 δισ. ευρ . Πρόκειται για ιστορική
ευκαιρία για τη χρα, υπό την προϋπόθεση ότι
θα γίνει σωστή αξιοποίηση του κολοσσιαίου
αυτού Ποσού, στε να μπορέσει n Ελλάδα να ξε
κινήσει για πρτη φορά από τηv ίδια αφετηρία
με τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομικές δυνάμεις
στη νέα βιομηχανική επανάσταση της Πράσινης
και ψηφιακής μετάβασης. σελ. 3
Μόνο το Ταμείο
θα μοχλεύσει
επενδύσεις
Δεσμεύσεις Reggeborgh
για στήριξη της Ελλάκτωρ
Με το Ποσό των 50 εκατ. ευρ,
τουλάχιστον, να έχει εξασφαλιστεί, θα ξεκινήσει , εφόσον εγκριθεί από τη γ.σ. των
μετόχων στις 22 Απριλίου, η αύξηση κεφα120 δόσεις για δάνεια
με εγγύηση Δημοσίου
Κριστίν Λαγκάρντ
Πρόεδρος της ΕΚΤ
Αισιοδοξία
για μετα-Πανδημική
ανάπτυξη
της Ελλάκτωρ, μετά τις χθεσινές δεσμεύσεις
Που ανέλαβε η Reggeborgh Invest. σελ. 11
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ-Βεβαιωμένες οφειλές
Πρόταση εισαγγελέα-Σκάνδαλο FF
Παραπομπή για την οικογένεια
Κουτσολιούτσου και άλλους 18
ταστεί ληξιπρόθεσμα στις τράΠεζες έως τις 7.10.2019. Η σχε
τική αίτηση από τους υπόχρε
Καθησυχαστικό σήμα για τς
μακροπρόθεσμες προοπικές
στην Ευρωζνη και τη μεταΠανδημική ανάπτυξη έστειλε
χθες η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ,
επαναβεβαινοντας
ταυτόχρονα και την πρόθεση
της ΕΚΤ να διατηρήσει ανοκτή
την cομπρέλα του
προγράμματος αγοράς
ομολόγων στον χρόνο
και στο εύρος
Που θα χρειαστεί.
Αυτοπροσπως είτε μέσω ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου έχουν
Πλέον τη δυνατότητα χιλιάδες
φορολογούμενοι, αλλά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν σε 120
δόσεις τις βεβαιωμένες οφειλές
τους Που Προέκυψαν από μη
εξυπηρετούμενα δάνεια Που
δόθηκαν με εγγυήσεις του Ελ
ληνικού Δημοσίου. Πρόκειται
για δάνεια, τα οΠοία χορηγή
θηκαν έως και το 2012 , με εγ
γύηση του Ελληνικού Δημοσί
ου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Πρην Εθνικό
Ταμείο Επιχειρηματικότητας
και Ανάπτυξης Α.Ε.) ή του Τα
μείου Εγγυοδοσίας Μικρν και
Πολύ Μικρν Επιχειρήσεων
Α.Ε. (ΤΕΜΠΜΕ) και έχουν καΝα δικαστούν η οικογένεια Κουτσολιούτσου
και άλλα 18 Πρόσωα, με κατηγορίες σε
βαθμό κακουργή ματος, για την υπόθεση των
Παραποιημένων οικονομικν ισολογισμν
της Folli Follie, των Πλαστογραφιν και της
εξαπατησης των επενδυτν , Προτείνει η
αρμόδια εισαγγελέας στο Συμβούλιο Πλημ
μελειοδικν. σελ. 13
ους, σύμφωνα και με την υπ'
αριθμ. Ε.2073/84.2021 εγκύκλιο
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οΠοία διευκρινίζονται διατάξεις του άρ
θρου 293 του ν . 47382020, υπΟ
βάλλεται στην ΥΠηρεσία της
Φορολογικής Διοίκη σης η
οΠοία είναι αρμόδια για την
επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής ή και στη ΔΟΥ στην
οΠοία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οΠοία σε κάθε Περίπτωση
υποχρεούται να τη διαβιβάσει
αμελλητί στην αρμόδια για την
επιδίωξη της είσπραξης υΠ
ρεσία. σελ.5
EAB: Προσλήψεις
670 νέων εργαζομένων
Πρόγραμμα προσλήψεων 670 νέων εργαζομένων , οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη
στελέχωση των εν εξελίξει Προγραμμάτων
της , υλοΠοιεί η EAB. σελ . 12
σελ. 16
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΕΠ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ >9
Με βαριά. .
συμπτματα
οι μικρές
επιχειρήσεις ταληξιπρόθεσμα
Στα 109,1 δισ.
αφούσκωσανν
Στην εντατική
Τζέφρι Ντ. Σακς
Καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Columbia
Παραμένουν
Θεσσαλονίκη
Η παγκόσμια
χρηματοδότηση
να βάλει τέλος
στην Πανδημία
straZeneca
και Αττική
5mi doses)
ΙΣΕΒΕΕ
Φεβρουάριος
Ιικό φορτίο -ΜΕΘ
Δυσμενής Παραμένει η κατά
σταση για την Πλειονότητα των
μικρν και Πολύ μικρν επιχειρήσεων , οι οΠοίες δυσκολεύον
ται σημαντικά να αντεπεξέλθουν
στις οικονομικές επιπσεις της
Πανδημίας, με το 50% των μμε
να έχει ρευστό για έναν μήνα .
σύμφωνα με την εξαμηνιαία
έρευνα του IΜΕ ΓΣEΒE. σελ . 6
Ανησυχητικές διαστάσεις Προσλαμβάνει το φανόμενο της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλν Ευρη
Προς το Δημόσιο, το οποίο επανεμφανίστηκε από
τον Μάρτιο του 2020Που ξεκίνησε η περίοδος της
Πανδημίας και συνεχς επιδειννεται. Σύμφωνα
με την ΑΑΔΕ, το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων το αλαλούμ
οφειλν Προς τη Φορολογική Διοίκηση ήδη στο
τέλοςΦεβρουαρίου 2021 έχει ξεπεράσει τα 109,1μετο εμβόλιο
δισ. , έναντι 108,1 δισ. στις 31.12.20 και 106,055 δισ.
στο τέλος Φεβρουαρίου 2020. σελ.5
σελ. 7
Συναγερμός έχει σημάνει στη
Θεσσαλονίκη, όΠου το 1ικό φορ
τίο στα λύματα την τελευταία
εβδομάδα δείχνει αύξηση κατά
30% , εν τα νοσοκομεία είναι
ασφυκτικά γεμάτα. Στηv Αττική
και τmv Αχαΐα η κατάσταση δεν
Alianz Ελλάδος
ΑΥΞΗΣΗ 113,5% ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟ 2020 >12
Συνεχίζεται
Eurolife
ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
151,9 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2020
είναι καλύτερη, με τις νέες ει
σαγωγές να χτυπούν και Πάλι
της AstraZeneca σαγνωγές να χτυπούν και πάλι
ΓΑ ΧΑ 884,77 (037% ) A
DOW JONES 33.503,57 (017%) Δ
FTSE 100 694222 (083% )
DAX 30 15202,68 (017%) Δ
CAC 40 6165,72 (057%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.75621 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 61,27Δ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1916
1433474
Lot EXΡv

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Τι είναι τελικά το ψηφιακό ευρώ; Και γιατί το χρειαζόμαστε;
  Μια συζήτηση που ίσως δεν έχει λάβει την πρέπουσα προσοχή στον Ελληνικό δημόσιο διάλογο είναι το σοβαρό ενδεχόμενο της ψηφιακής έκδοσης του ευρώ από την ΕΚΤ. Ένα ενδεχόμενο που με…Τι είναι τελικά το ψηφιακό ευρώ; Και γιατί το χρειαζόμαστε; - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ευρώπη: Από την πρώτη στην τρίτη θέση
  Αν υπάρχει κάτι, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα της κρίσης, είναι η σταδιακή επιδείνωση των πλέον σημαντικών οικονομικών μεγεθών καθώς και η απώλεια θέσεων σχετικά…Ευρώπη: Από την πρώτη στην τρίτη θέση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ‘Green’ tariffs to move higher in June
  The prices of “green” tariffs are expected to move to significantly higher levels in June compared to May, following the increases in electricity wholesale prices. The indications so far in…‘Green’ tariffs to move higher in June - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σύνταξη για όσους έχουν οφειλές έως 30.000 στον ΕΦΚΑ: Πώς θα μπείτε στη ρύθμιση – Βήμα, βήμα η διαδικασία
  Τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν θα έχουν από σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες  με οφειλές στον ΕΦΚΑ, αρκεί το χρέος τους να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει για αγρότες…Σύνταξη για όσους έχουν οφειλές έως 30.000 στον ΕΦΚΑ: Πώς θα μπείτε στη ρύθμιση – Βήμα, βήμα η διαδικασία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισραήλ: Στις φλόγες λεωφορείο μετά από έκρηξη (βίντεο)
  Έκρηξη σημειώθηκε σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή Τελ-Αβίβ Χολόν, με ένα λεωφορείο να πιάνει φωτιά και έναν άνθρωπο να τραυματίζεται σοβαρά. BREAKING: Bus explosion in Gush Dan, Tel…Ισραήλ: Στις φλόγες λεωφορείο μετά από έκρηξη (βίντεο) - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ