Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡ
ΕΤΟΣ ΔΡΥΣΗΣ 1970
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.394
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9ΑΠΡΙΑΟΥ 2021
ΤΙΜΗ: Ε 1.30
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
www.tametcora.gΤ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ε
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ 390.000 ξ
Dκατάσκευή
καταφυγιου
Εζων συντροφιας.
Πρόχρο
ΚΑπνης
Τρίτσης
Ητελευταία συνεδρίαση του Δη - δα στην ιστορία των συνεδριά - τον Ιούνιο του 2019, καθς τα
μοτικού Συμβουλίου Μετερων σεων του αντατου οργάνου χρήματα φέρονται να έχουν ξοσημαδεύτηκε από αντεγκλήσεις του Δήμου μας. Αφορμή ήταν δευτεί χωρίς Παραστατικά , κάτι
και χαρακτηρισμούς nou Πρό - n a' δόση για τον Φλόδημο noυ καθυστερεί και την απόδοσθεσαν μία ακόμη κακή σελί - 11D , η anoδοχή της οποίας έγινε ση της β δόσης
ΝΕΟΤΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ
M.D, PhD, M.Se
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ .
ΕΝΔΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ανωνιστικύδράση
ξανά μετάαπό
πέντε μήνες για
τη ΡΕθνική /
0ATΡΟΣ ΟΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΙΝΔΟΥ 16
PANTEBΟΥ
008ΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΟΡΑΣΗ
3.00 nμ-900 μμ
ΤΗA 24320 7799
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΜΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 114-116
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
rayoc εpoδημος Αντη Μετοδ της | Οωpος Πantμoς
NΕΟ ΙΑTΡΕΙΟ ΣΤΗΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΩΡA ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Κατερίνα Απόδιακου
Αθονάσιος Χ. Μουσιλης
ΕΠ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
MD, MSc , PhO
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΟΛΟΓΟ
ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΟΛΟΙΚΟ
Ενδοκρινολόγος-Διοθητολόγος
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αθηνν κοr rtu Noκομiυupu
ΦΩΤΙΟΣ ΣT. ΓΚΑΓΚΑΣ
Πoσuμίου A8nν
ΗΑΤΡΟΣΟΑΒΡΙΚΗΤΑΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
15, 16 & 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΟΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
16 & 17AΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΤEΒΟΥ
poδρopου 5τηρπyτμείs 2opέ)
Τρικόλων 16, 2ος όφορος
Τηλ . 6979221940, 2432077212
Παροντεβού 6942240674, 2432305762