Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Απριλίου
Κιθιμερινή οικονομική ειδική εgημρίδα Διακρύξεων: Δημοιρσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 335
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00ε
My EFKA Live:
Έρχεται η εξ
αποστάσεως
Ολες οι αλλαγέs
στουs φόρουs ακινήτων
εξυπηρέτηση
των ασφαλισμένων
. Ανατροπές στιs αντικειμενικέ
Υπό τη σκιά της παν .
δημίας , ένα νέα σκη- και τις συγκρίνει με τα
νικό έχει αρχίσει να
διαμορφνεται
φορολογία των ακινήτων με τις νέες αντι κειμένικές αξίες να
αποτελούν καταλύτη
των αλλαγν που έρχονται στον φορολο γικό
ακινήτων .
Στο υπουργείο Οικο .
νομικν βρίσκεται σε
εξέλιξη η άσκηση ευεκτιμητές
ακινήτων
στοιχεία που διαθέτει
από το Μητρο αξιν
μεταβιβάσεων ακινήτων , τα μισθωτήρια
συμβόλαια και τα στοι .
χεία της Τράπεζας της
Ελλάδος
Με την ολοκλήρωση
της άσκησης καθορισμού των νέων τιμν ακόμη στην περίπτωση στήματος των τιμν
ζνης σε όλη τη χρα
θα αρχίσουν να ξεδι .
πλνονται οι ανατροπές στο φορολογικό
τις τοπίο οι οποίες περ .
λαμβάνουν , παρεμβά - 8% κατά μέσω όρο , για επβαρύνσεις που θα
σεις στα εξής μέτωra:
ΕΝΟΙΑ: Ο φόρος για
την ακίνητη περιουσία
που θα κληθούν να
πληρσουν φέτος οι
Τις νέες τεχνολογίες ενεργοποιεί το
υπουργείο Εργασίας
προκειμένου να βάλει
τέλος στη γραφει.
οκρατία και την ταλαι πωρία των πολιτν . Ο
Ενιαίος Φορέας Κοι- θυγράμμισης των αντι νωνικής Ασφάλισης
ένας φορέας που
συνέχεια στην 11
χάρτη
που μέχρι τον Αύγου στο έχουν καθοριστεί περιοχές σε όλη τη
οι νέες τιμές ζνης.
Αυτό σημαίνει ότι η
νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ
ζνης στις 3.000 νέες
χρα , θα χρησιμοπο ηθεί για να εξουδετερωθούν
| κειμενικν με
εμπορικές αξίες και η
επέκταση του αντικειμενικού συστήματος
σε 3.000 νέες περιοχές
σε όλη τη χρα.
Η ειδική ομάδα που
την οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση , ανα
βάλλεται
επόμενο έτος .
Ο δημοσιονομικός χρας ,.
προκύψουν
ΕΝΟΙΑ μετά το άλμα
των αντικειμενικν σε
πολλές περιοχές της
120 δόσειs:
Νέα ευκαιρία έχει αναλάβει το έργο ιδιοκτήτες ακινήτων, χρος 500-400 εκατ.
ευρ, ου εκτιμάται
ότι θα προκύψει από
την αναrροσαρμογή
αντικειμενικν
αξιν και κυρίως από
την επέκταση του συγια τουS
οφειλέτες
που έχασαν
τη ρύθμιση
της αναπροσαρμογής
περνάει από κόσκινο
και αξιολογεί τις τιμές
ζνης για κάθε δήμο
και οικισμό που έχουν με τις ισχύουσες αντι .
εισηγηθεί οι ιδιτες κειμενικές
όπως όλα δείχνουν, θα
παγσει στα περσινά
επίπεδα καθς εξετά ζεται να υπολογιστεί
Το σχέδιο προβλέπει
μείωση των συντελεστν υπολογισμού του
ΕΝΦΙΑ.
Συμπληρωματικός
ΕΝΦΙΑ : Στο τραπέζι
αξίες
συνέχεια στην 10
Ανέπαφες
|Πληρωμές χωρίs
Ποιοι μπορούν να
επανενταχθούν
Δεύτερη
ευκαιρία
για την υπαγωγή οφει .
λετν σε ρυθμίσεις
της Εφορίας , όπως
είναι οι 100 και οι 120
δόσεις, δίνει η ΑΑΔΕ,
συνέχεια στην 2
- Αύξηση εν μέσω Πανδημίαs|
-Τι δείχνουν τα στοιχεία
στην Ελλάδα
Σελίδα 9