Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Υπαιθρος
Τα 16 ομόσπονδα κρατίδια τns
Γερμανίas ζητούν μετατόπιση του
47% των κονδυλίων τns ΚΑΠ Πρos
περιβαλλοντικούs στόχOUS. Επδυνεs
συνέπειες για τοus Πaραγωγούs
βλέπει η Ένωση DBV.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΩΠΗ & ΚΟΣΜΟΣ ΣΕΛ. 49
www.ypaithros.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 | ΕΤΟΣ 60 Ι ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 284 | [email protected]γpaithros.gr | ISSN: 2459-3206 | Τιμή : Ε2
Καλπασμός
στιs διεθνείs αγορές ,
σε εγράγορση
ο κλάδοs
για τis εξελίξεις
Τέσσεριs μεγάλοι Παίκτεs
Tis βιομηχανίαs μιλούν στην <ΥΧ)
gaiasense 1, τo κατεβάζειs. .. και σανεβάζει[
gaiasense
by NEUROPUBLIC
Συνταγματίκό Παράθυρο
για δασικούs χάρτεs
ΣΕΛ. -9
ΕΛΑΙΟΛΑΛΟ & ΕΛΙΕΣ
Άνοιγμα τns αγοράs
για να αλλάξει και
η ψυχολογία αναμένουν
σε Κρήτη και Μεσσηνία
ΒΙΟΛΟΓΚΑ
Έρχονται τέσσεριs
Προσκλήσεις
αλλά μόνο
για ενταγμένous
Με δασικό χαρακτήρα. αλλά γιαyεωργικη
χρήση η αγροτική γη
Στα ευρωπαϊκά όργανα η λύση
για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάταs
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Οδηγός
προετοιμασίαs πριν
την Προκήρυξη
ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
<Παράθυρα διαφυγήs
επιειρήσεων-αγοραστν
βλέπουν εκπρόσωΠοι
των αγροτν, Παρά
τη μείωση του ορίου
ΣΧΕΛΙΑ ΒΕAΤΙΩΣΗΣ
Η αλλαγή στα
ρυμουλκούμενα
ξεμπλοκάρει
παραγωγούs
και αγορά
ΣΕΛ. 41
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τέλη Απριλίου
η προκαταβολή σύνταξηs
για περισσότερουs
από 12.000 αγρότεs
ΕΑΕ 2021
ΣΕ. 6-7, 48
Στον αέρα πάλι
ΚΥΔ και αγροτεs
ΣΕΛ. 44
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ημερολόγο λπανσης
για βαμβάκι,
καλαμπόκι
Πλίανθο
και ρύζ,
C0LLECTΕAVE
Αρωματικά φυτά από
τIs Πλαγιές του Ολύμπου
ταξιδεύουν σε Ευρπη,
Αμερική και Ινδία
Ολη Παληθεια για Τ0ΟΣΔΕ
ΣΕΛ. 10-11
ΣΕΛ. 24
ΣΕA. 257
9 1772459
320107

Τελευταία νέα από την εφημερίδα