Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διαδικτυακή ημερίδα
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Αυξήθηκαν οι νοσηλευόμενοι Συνάντηση του Προέδρου
με Covid-19 στο Νοσοκομείο ΕΛΓΑ με τον περιφερειάρχη από τον Ερυθρό Σταυρό
Σπάρτης σελ.7
Πελοποννήσου > σελ.8
| Σπάρτης > σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6095 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
Νέος Πρόεδρος
της ΠΕΜΑΕΚ
ο Στ. Αργυρόπουλος
Έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ για το οικονομικό κλίμα εν μέσω πανδημίας
Σε ασφυξία
οι μικρομεσαες επιχειρήσεις
Νέος πρόεδρος της Πανελ
λήνιας Ενωσης Μεταποιητν .
Αλλαντοηοιν και Εργαστη
ρίων Κρέατος (ΠΕΜΑΕΚ
αναδείχθηκε , μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας,
επιχειρηματίας Στούρος Αρyυρόπουλος
Το Πρτο αιρετό Διοικητικό
Συμβούλιο ηροχρησε στην
Πρτη συνεδρίασή του όηου
ορίστηκαν τα αξιματα και
τέθηκαν οι ηρτες Προτερα
ότητες της Ενωσης
Πρόεδρος αναδείχθηκε ομόφωνο , ως ηρόσωηο κοινής
αποδοχής ο Σταύρος Αργυρόηουλος
ιδρυτής της Biogrecov Στις
θέσεις των αντιηροέδρων Α'
και Β' ορίστηκαν οι Νικόλαος
Φωτιάδης , ιδιοκτήτης της
-Φάρμα Φωτιάδη Α Β.ΕΚ.E.
στην Πιερία και Μιχαήλ Μον ούκας , ιδιοκτήτης της Χίος
Φαρμ Α.Ε. στη Χίο , αντί ο
Λάκωνας
Ταμειακά διαθέσιμα έως και για ένα μήνα διαθέτουν οι μισές μικρές
Οι επιπτσεις της Πανδημίας , αnoτυπθηκε και στην αντί - των Βασικν δεικτν Που
Πou στην οικονομία έχουν εκ δηλωθεί με την μορφή της Βα - Μικρν Επιχειρήσεων της Γε- Πou Βρίσκονται οι μικρές και 2020 διατηρείται σε εξαιρετικά
θιάς και απότομης υφεσης , νικής Συνομοσπονδίας Engy - Πολύ μικρές επιχειρήσεις Τα χαμηλό επίπεδο , καθς διαόπως είναι επόμενο , έχουν γελματιν Βιοτεχνν Εμπόρων ευρήματα της έρευνας για το Β.
επηρεάσει αρνητικά την οικο - Ελλάδας (MΕ ΓΣΕBEE) για το σ εξάμηνο του 2020 καταδει- δεν έχει μεταβληθεί , δηλαδή
νομική κατάσταση των μικρο- εξάμηνο του 2020 όποu καταμεσαίων επιχειρήσεων . Αυτό γράφηκε σοΒαρή πτση όλων ραμένει δυσμενής
Ογενικός δείκτης οικονομικού
στοιχη έρευνα του Ινστιτούτου Προσδιορίζουν την κατάσταση κλίματος το δεύτερο μισό του
οnοίος είναι ο
μορφνεται στις 20,1 μονάδες .
κνύουν nως η κατάσταση na σε σχέση με το Πρτο εξάμηνο
του ιδίου έτους Με μια
Συντεταγμένη δράση
στοια.
Γραμματέσς ορίστηκε ο Παναγιτης Κοντοχρήστος, συνιδρυτής της Κοτόπουλα
Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
Που εδρεύει στη Ναύπακτο,
τομίας ο Δημήτριος Γκορόγιας, ιδιοκτήτης της Ατλοματζόγλου Βασιλική Ο.Ε.- στην
Καβάλα και μέλη οι Γεργιος
Κασίδης , ιδιοκτήτης της
-Φάρμα Ελασσόνας στη Λά
ρισα και Παναγιτης Μουλ
κιτης , ιδιοκτήτης της n.
Μουλκιτης ΕΠΕ . στην At τική.
για την προστασία νερού στη Λακωνία
Τ συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη του Επιμελητηρίου
Πραγματοποιήθηκε την Πα ρασκευή 214 η δεύτερn θεμα
τηλεδιάσκεψη
Επιμελητηρίου Λακωνίας με
θέμα Διαχείριση Υδάτινων
Πόρων στη Λακωνία Η τηλεδιάσκεψη εντάσσεται στο πλαί σιο της συνολικής δράσης του
Eπιμελητηρίου Λακωνίας με
τίτλο Η Λακωνία σε Πρτο
Πρόσωnο στη νέα δεκαετία
και αποτελεί συνέχεια της
Πρτης τηλεδιάσκεψης για το
θέμα , Πou Πραγματοnοήθηκε
στις 12 Φεβρουαρίου 2021 με
ευρύτερη συμμετοχή φορέων
της Λακωνίας Στόχος είναι η
συγκεκριμενοποίηση των Προτάσεων για την επίλυση των
Προβλημάτων της Λακωνίας
και η χάραξη κονής Πολιτικής
και δράσης από τους συμμετέ
χοντες
συνέχειο σελ 7
Η επέτειος
της εθνικής
Παλιγγενεσίας
ορόσημο
του Πολιτισμού
Γράφει ο Αθ. Στρίκος
συνέχεια σελ . 8
91lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα