Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
CRETEΕ
HOMES
ΑΠΡΙΙΟΥ 2021
ΜΕΛΕΤΗ. ΠΟΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
www.crete-homes.com
www.peponis.gr
Τ: 28410 28804
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
19.041
ΑΠΟ ΤΟ 990
Αρχίζει ξανάπτην Κυριακή .
το πρτάθλημο της Γ
Σελίδα 9 ΣΕλίδες 23-25
Δύσκολο έργο ο 0ΦΙ
κόνμρα στον Εργοτέλη
Σελίδα 27.
Ολακληρνετατο Γηροχομείο ράπετρας
κΌλα τα εμβόλια είναι
αποτελεσματικά και ασφαλή>
" Μαθητές
και εκπαιδευτικοί
μπορούν
να παραλαμβάνουν
Καθηγητής Κ. Δεμέτζος: Να πάμε να εμβολιαστούμε
με οποιοδήποτε εμβόλιο είναι διαθέσιμο
τα τεστ
από τα φαρμακεία
Σελίδα 3
νεργειν , που δεν είχαν στις κλινικές μελέτες , δ - νει στον οργανισμό μας .
ανιχνευθεί στη διάρκεια ότι ο πληθυσμός ελέγχου τον ακριβή δηλαδή μηχαήταν μικρός , Αυτές πι - νισμό δημιουργίας των aΑυτό συμβαίνει όχι θανόν να συσχετίζονται νεπιθύμητων αυτν συμ βάντων και γ ' αυτό είναι
υπό διερεύνηση , Αυτές
τις ανεπιθύμητες ενέργεες τις καταγράφουμε
τις προσθέτουμε στο έγ
γραφο οδηγιν χρήσης
ενημερνονται οι ιατροί
και το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και ο πληθυσμός και με αυτό τον
τρόπο είμαστε ασφαλείς
και επαγρυπνούμε . Η δι αδικασία αυτή είναι
στή και αφορά σε όλα τα
σε όλα τα προϊόντα υ - ητικού συστήματος μετά θεραπευτικά προϊόντα .
ΛΕΩΝΙΑΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ
των κλινικν ερευνν.
. Έτοιμα να ανοίξουν
ξανά τα Λύκεια
Πολλά ακούμε και διαβάζουμε για τις πιθανές μονο στα εμβολια αλλά με το εμβόλιο και με τη
nαρενέργειες του εμβο λίου της ΑstraZeneca Οι
αλληλοσυγκρουόμενες
Ειδήσεις των τελευταίων
ημερν έχουν ανησυχή σει τόσο αυτούς που ο
Εχουν ήδη λάβει , όσο και
αυτούς που πρόκειται να
το λάβουν.
Αναζητήσαμε τις γνσεις του πλέον αρμόδιου,
του καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και
Νανοτεχνολογίας του Ε.
Βνικού και Καποδιστρι , λινικές μελέτες υπάρχει λίου . Αυτό είναι υπό διεακού Πανεπιστημίου Αθηνν και προέδρου της απιστνουμε πιθανές πa
Σελίδο 7
"Η Κρήτη πρτη επιλογή
στις αναζητήσεις
προορισμν
και σε όλα τα φάρμακα , διέγερση του ανοσοπο για το καλοκαίρι
γείας , καθς μετά τις
τη χορήγηση του εμβοΣελίδα 28
Το όφελος είναι
πολύ μεγαλύτερο .
-Η εμφάνιση ανεπιθύ .
Ελληνικής Φαρμακευτικής ρενέργειες του εμβολίου λαιότερα εμβόλια Κατά μητων ενεργειν σε φάρ .
τη διάρκεια λοιπόν nou μακα και βεβαίως στα εμ .
ντίνου Δεμέτζου . Ο ίδιος εί να οφείλονται σε κά εξελίσσεται αυτή η δια - βόλια δεν σημαίνει ότι θα
έχει ήδη κάνει το εμβόλιο Ποιες ιδιαιτερότητες , είτε δικασία του εμβολιασμού , πρέπει να σταματήσουμε
της AstraZeneca και μας Πληθυσμιακν ομάδων , έχουν προκληθεί κάποια να χορηγούμε εμβολια
η κλινική πράξη όπου δι - ρεύνηση κάτι όμως που
είναι γνωστό και από παΕταιρείας (ΕΦΕ) Κωνστα - στον πληθυσμό nou μπο |"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Ενημερνει.
είτε γενετικού προφίλ θρομβωτικά επεισόδια , ή φάρμακα Ο κίνδυνος
είτε διαφόρων φαρμάκων χωρίς ακόμα εμείς να να αρpωστήσουμε και
να πάθουμε θρομβσεις
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 7
Πιθανές ανεπιθύμητες που παίρνει ο καθένας ή γνωρίζουμε τις λεπτομέενέργειες έχουν
όλα τα φάρμαα
- Αρχικά θα ήθελα να γεργοnοιεί βιοχημικούς
σας ενημερσω για όλα μηχανισμούς μέσα στον
τα εμβόλια, ότι διαχρο - ονανισμό μας και έτσι
Μικά διασφαλίζουν την υΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
βεβαίως μπορεί στο ρειες, Τι ακριβς συμβαίίδιο το εμβόλιο , noυ .
SUPER ΤPΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟN ΜΥΛΩΝΑΚΗ! |
0,894/ΣΥΣΚ
0,993/ΣΥΣΚ
239 /ΣΥΣΚ
2993/ΤΕΜ
ΦΥΤΟΧΩΜΑ ΣΑΚΟΣ 10LT
ΑΥΓΑ ΜEGAFARMH 6AA
ΜΕΥΡΙ ΑΜΑΤΙΝΗ (211) ΔΩΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ FTNESS 625ΓΡ
ΦΙΑΛΑΚΙ ΕL GRECO CY470
ΣΟΥΠΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Κ.Τ .
γεία των ανθρηων και εμφανζονται οι ανεπιθύ .
αυτό το γνωρίζουμε .
στορικά Εκείνο τ ποίο πoίο εξελίσσεται αυτή
Εξελίσσεται σήμερα με
τα εμβόλια κατά του κο
ρονοίού είναι ότι βρίσκονται στην κλινική φάση
. Αυτό σημαίνει ότι βρ .
σκόμαστε σε φαρμακοεπαγρύπνηση , καθς τα
Εμβόλια σήμερα κυκλο φορούν και δίδονται στον βόλιο της AstraZeneca , t παγκόσμιο πληθυσμό , χουν εμφανιστεί κάποιες
Εν συγχρόνως γίνεται ανεπιθύμητες ενέργειες
προσπάθεια ανίχνευσης οι οnίες δεν είχαν προΠιθανν ανεπιθύμητων εBe
μητες ενέργειες . Αυτό εί .
ναι το γενικό πλαίσιο το
τη στιγμή ,.
6898/ΚΙΛΟ
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑTΟΙΚΟΝ
Ο κίνδυνος
θρομβσεων
από το εμβόλιο
της AstraZenocn
είναι μηδομινός.Ειδικότερα για το εμ .
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00MM
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACED0OK rbgek
www.facebook.com/Onωρonωλείο Mυλωνάκης
Φάνης Παλαμιανάκης
Φρέσκα φΡούτα κα! λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜEΝΙΔΟΥ 51-ΑΓΟΣ ΝiΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 2841021711
Πολυτεχνείου 2. Αγ. Νικόλαος 6944656768
ηyουμένως εμφανιστεί.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα