Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 64ο-Αρ. φύλλου 17.984 . Τιμή 0,60 E . Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67T, 33.791-Fax: 26510 30.350 . http:/www.proinosiogos.gge [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Απληροφόρητοι οι Έλληνες για ένα εξόχως εθνικό θέμα
Ο0ωμανοτής-Βαλκανολόος ΑΝΙΛΕΑΣ ΜΖΑΡΟΥ αναλύαι στον dlAω
ην επιιρούμενη ανακήησητον ζητήματος από ξάα κέντρα, πς ευθόνες
ης χόρας μας και παρουσιζα τινπήρη αποιμουή αλήθα
4.000 επιχειρήσεις της Ηπείρου έμειναν εκτός .
Με επιχορήγηση (μη ειστρεπτέα) και όχ
με δάνεια θα επανεκκινήσει η αγορά!
. Επτά περίπου δεκαττίες συ
μπληρνονται από ην επανεμφάνιση της Ρουμανικής προπο
γάνδας που ανέκαθεν είχε. στόχο
να οικεΙΟποιηθεί Τους Βλαχόφωνους Ελληνες τόσο αυτούς
που ζουν στη χρα μας όσο και
εκείνους που βρίσκονται εκτός
Των συνόρων της.
Εάν δοθούν ακόμη 15ε ευρ θα ωφεληθούν και άλλοι τουλόγοτον 1.500 μικρομεσίο
. Τον κδωνα του κινδύνου
για την επιβίωση χιλιάδων μ κρν και μικρομεσαίων επιχειρή
στην οποία αποτυπνο
νται οι δυσμενείς εππτσεις της
πρωτοφανούς υγειονομικής κρί .
σης . Αν και τα στοιχεία αφορούν
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚο
Πς αντιδρά όμως η Ελλάδα σ
αυτή την επιχείρηση: Ουσιαστικά έχει
σφήσει τους Βλάχους Τ
στάτευτους στην πa ης
Ρουμανίας , εν γενκά οι Ελληνες
παραμένουν απληροφόρητο σχεικά
με αυτό το ωτικής ο
θέμα γεγονός που ο Αχιλλέας Γ. Λα
ζάρου χαρατηρίζει αδιανόηο και α συγχρητο !Ο δακεκριμένος Ρωμα
νιστής-Βαλκανολόγος σε μελέτη
του (τη δημοσιεύει ο ΠΛ, σε δύο
συνέχειες σήμερα και αύρο) αναλύει αλλά και Τ
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
Ασυγχρητο χαρακτηρίζει ο Αχιλλέας Λαζά .
pου (ένθετη φωτό) Το εγονός όπηχρα
μας έγει αφήσει τους Βλαχόφωνους βορά
στη ρουμανική προπαγάνδα .
Το β' εξάμηνο Του 2020, η σημερ. .
νή κατάσταση στην αγορά έχει ε .
πιδεινωθεί ακόμη πιο πολύ , γεγονός που έχει προκαλέσει απογοή
Τευση στους μικρομεσαίους με δηλσεις Τους στον ΠΛ, αναφέ την αγωνία για την επόμενη μέρα ρουν όπ οι καταναλωτές εμφανίζονα είναι ακόμη μεγαλύτερη .
Πολoί καταστηματάρΧες και στα δια στγμή ονίoυν όι δεν βοηθά κρaτικές ενισχύσεις a - - 11η σελ
Γιάννενα τέσσερις μέρες oφ ότου
κάνοιξε και πάλι το λιανεμπόριο , με
σημασίας εθνκό
και ctick in shops.
Οι επιπτσεις της κρίσης aνα
τόσο μεγάλες που και οα διάφορες
Τους τρόπους με τους οποίους ανακνείται Το Βλάχκο από ξένα κέντρα
τα κόπλα που χρησιμοποίησαν κα
οι Ρουμάνο .
Ελληνικού Κράτους
. Λαaρου καταλήγει προτεί
νοντος ην ίδρυση επστημονικού κέ
ντρου Ελληνο-Ρωμαϊκν Σnουδν
γα την ολιή μελέτη τω - 7η σελ
νται πολύ διστακτικοί για αγορές . Την
ούτε και ο pόπος λεπουρίας της αyοράς με Τς μεθόδους κcick EWEY
Μία σημαντική εξέλιξη για την Ηπειρο
Για να συνεχι στούνη εκπαίδευση φοτηπν και οι χειρουργικές επεμβάσεις
και οι πτηνοτροφικές μονάδες Αποσυμφόρηση από ασθενείς κορωνοϊού φλnrne
V Ηυναμική του Μάλον ετιμήηκε ατ'α φριδια υπουγεία ζητούν οι Διευθυντές Τομέων του Π.Γ.ΝΗ
Μπαίνουν στον Αναπτυξιακό
Σελ. δ
. Τη δυνατότητα υ
παγωγής στον Αναπυξιακό νόμο θα χουν στο εξής και οι
πτηνοτροφικές μονά.
δες , με βάση νέα τροποποιητική ΚΥΑ !
ΚΕΙται για μία ιδιαίτερα
σημαντική εξέλιδη για
Τον κλάδο της ΠιηνοΤροφίας ο οποίος ειδ
κά για την Ήπειρο αποτελεί μία α
πό ς σημαντικότερες παραγωγ
κές δραστηριότητες - 12η σελ
> Προτείνουν μγαλύτερη συμμετοχή των άλων νοσοκομείων της Ηπείρου Δύσκολη
Ιμu μα μαλήάμημ
και ηχθεσινή ημέρα από χρούσματα ( 3.228 πανελλαδικά, 22 σε Γάννενα)
. Ούτε κα χθες υπήρξαν a σιόδοξα μηνύματα από τους δεί . νωμένοι έκαναν αάλ.
κτες της πανδημίας σε πανελλα - μα, στους 776 ε
δικό και τοπικό επίπεδο: Τα νέα Τον μέσο όρο ηλικίας
κρούσματα ξεπέρασαν και πάλι τα να πέφτει μάλιστα α.
3.000 (3.226) , οι νεκροί ανήλθαν πό τα 66, στα 67 έτη.
σε 75 οι δισσωληΣελ 12
Ελαφρς καλύτεΠήρε χθες την πρόκριση για την Ολυμπιάδα mσε σχέση με Τις αΟ Στέφ. Ντούσκος ετοιμάζει
Τις βαλίτσες του για Τόκιο!
Σελ 12
μέσως προηγούμενες
ημέρες η εκόνα στην Ηπpo , αλλά
: πολύ μακρά ακόμη από το σημείο να
μπορύ να πε κανείς όn φέάνουμε Παρουσιάστηκε στο Δημ. Συμβούλιο η επικαιροποιημένη μελέτη
στο τέλος της διαδρομής. Στα
Παρεμβάσεις.>
Για πόσα χρόνια
θα μείνει ο Στρατός
στο Βελισσάριο;
Με δόσεις η ανάπλαση
ανατοινθηκαν 22 νέα
VΕχω αγνα μπροστά μουν , δηλνει . Περήνανος ο Ν.Ο1
κρούσματα εν καλύ - -11η σελ
της κεντρικής πλατείας
>Ανέβηκαν οι τόνοι στη συζήτηση ππρί απλειας πόρων ΕΣΠΑ
. Μακρά παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγνες έχει να επιδείξει
η Γιαννπικη Κωπηλασία καθς
για περισσότερες από Τρεις δεκαε .
Τες αθλητές Του Ναυτικού Ομίλου
εκπροσωπούν επάξια τη χρα μας
στη μεγαλύερη γιορτή του αθλητ
Πρόκειται για παράδοση που θα
έχει και συνέχεια, αφού ο Πρωταθλητης του ΝΟL Στέφανος Ντούσκος
|ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
. Το φιλόδοξο κυβερνητικό σχέδιο που ανα κοινθηκε προ ημερν ,
δημιουργίας ενός πολυ
δύναμου Διοικητικού Κέντρου και
Παρκοu 80 στρεμμάτων με την μεΤεγκατάσταση εννέα - 11η σελμε δύο εντυπωσιακές
Η επικαιρο ποημένη μελέτη aνάπλασης της κε
ντρική πλατείας .
που έχει βρεθεί στο
επίκεντρο ανιπαράθεσηςς μεταξύ Αντ πολίτευσης και Δημ.
Αρχής , παρουσιάΤου r. ΠΑΝΝΑΚΗ 7
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
200 χρόνια ελευθερίας
Οι αγνες για τη δόξα
του Μεσολογγίου. .
Διαπιστσεις
Ικανοποίηση για τη μεγάλη εμφάνιση με Ολυμπιακό, αλλά .
Στη Λαμία έχουν στρέψει τρα Η γλσσα των πολιτικν."
το ενδιαφέρον τους στον ΠΑΣ
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
Φιλάλογος-Συγγραφέας
Τη Δευτέρα στο Ε.Σ. Ζωσιμάδες η αναμέτρηση
> ράφει οΠΩΡΓΟΣ ΚΟΡΕΖΗΣ .
Ο σουλτάνος αφού μάταια περίμενε αποτέλεσμα
από την πολιορκία του Κιουταχή στο Μεσολόγγι , αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια του αιγυπτίου στρατάρχου . Ο Ιμπραήμ πρόθυμα ανταποκρίθηκε στην
επιθυμία του σουλτάνου , και στις 20 Δεκεμβρίου Του
1825 αποβιβάστηκε στο Κρυονέρι με οκτ χιλιάδες
τακτικό στρατό και έξι χιλιάδες ατάκτους. Έχει ακόμα σαράντα όλ μους και πολλά κανόνια με Γάλλους πολυβολητές Με περιφρόνηση
αντικρίζει οπερήφανος στρατάρχης το Μεσολόγγι και Τον Κιουταχή.
και του πετά κατάμουτρα , πως μπόρεσε να σταματήσει 4η σελ
. Ανοιχτή έμεινε η υ.
πόθεση της πρόκρισης
για τον ΠΑΣ Γιάνννα με
τά την ισοπαλία (1-1 ) με
Τον Ολυμπιακό ενόψει
της ρεβάνς στο . Κα.
pαίσκάκης, του φαλήρου τη Μεγάλη Εβδομά.
δα πριν το Πάσχα .
. Συχνά παρακολουθ τ γλσσα που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί μας άρχοντες όταν θέλουν να
κρίνουν ους αντπάλους Τους . Εκτιμ πως η αποYoήτευσή μου είναι δικαιολογημένη, καθς η πολτική επιστήμη επιμένει ότι οι αντιπρόσωποί μας
έχουν υποχρέωση να φανερνουν ολοκληρωμένο ήθος και να λειτουργούν ως παιδαγωγοί Των πολιτν . Και όμως , ορισμένοι εξ
συτν δείχνουν ότι δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με το πολιτικό
τους λετούργημα και με τις υποχρεσεις που ουτό επιβάλλει στους
φορείς του . Πρόκεται για μια πραγματικότητα θλιβερή η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα