Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
75 νεκροί
749 διασωληνωμένοι
3445 νέα κρούσματα
133 νέα κρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
|Αναλντικα:
10 στην ΠΕ Δράμας
43 στην ΠΕ Καβάλας
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙΝ_H.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
22 στην ΠΕ Ενθης
21 στην ΠΕ Pοδόπης
32 στην Ε Bβρου
Νομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ Ξάνθης:
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
βρίσκει χωρίς ΜΕΘ
το Νοσοκομείο της Ξάνθης
Αναστάτωση
στα φαρμακεία μετά
από την παραλαβή
των self test
| Ανακοίνωση του Πανελλnνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου
Το Νομαρnακό εuήμ
καιρία της Παγκόσμιας
Ημέρος Υγείος , επισημα
νει όυ η Μονάδα Εντατι
κής Βεραnείας του rεν
κού Νομορπ οκού Νοοκομείου Ξάνθης , δεν δύναται να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες των αoθενν
χει έλλειψη στον ana .
τούμενο αριθμό ιατρν
Μεγάnη ανεστότωση, ποκά Πεοον στα φαρμακεία
βουλευτές , τον neoιφερ.
οουν άμεση Buon στο o Ξάνθnς
Roche στα φαρμακία ελα nonuouoκευασίες οι οποίΣΕΛΙΔΑ 16 ς ntpέχουν 25 self tosts . Μέσο στις συ .
ακευοσίες nεριhαμβάνοντα:
ΣΕΛΙΑΑ 8
Η Γενοκτονία
στη Θράκη
ΝέοΞάνθη
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Αρθρο του Οεοφάνη Maλκίδη , Διδάκτορα
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνν ,
συγγραφέα του βιβλίου : "Η γενοκτονία των
Ελλήνων- Θράκη , Μικρά Ασία, Πόντος
Η Γενοκτονία , η onoia ξε .
κίνησε το 1908 με την άνοδο
στην εξουσία των Νεότουρ
κων και με τη στρατιωτική
και την noλτική κα0οδνηση
των Γερμανν συμμάχων
τους , συνεκίστη κε και αno
τους Κεμαλικούς μέχρι το
γμα την συγκεκριμένη αποθήκη στε να υπάρχει κατα .
Παo το αβή περιεχύμενο της αποθήνεης όπως θα
έπηεπε να γνορζοτμε, ανά προϊόν και ποσότητες.
Καταμετηήσατε κατά την μεταφορά τα προϊντα
Για ποο λόγο έμνε η μετωφ ορά και που μεταφέρθη
1923 στοικίζοντας συνολικά τη ζuή σε nάvω ano
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
all star
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΛΟΙΠΟΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;!
Sweet game
Από τον Ηλία Ν Ηλιακόπουλο
Η εnoxή της naνδημίας θ μείνει οξέαστη σε αυτό τον noo .
Από την nτη στιγμή καταλάβαμε, όοοι βλέπαμε hyo μακριά
Πως θα ζhσουμε μοναδικές στιγμές καταπάτησης των ανθρωnί
νων Δικαιωμάτων αυτν nou είναι κατοχυρωμένο τόσο σε διε
eνείς συνθήκες όοο και στο χλιστρυπημένο aπό τις αυθαρεσίες
της κυβερνπτικής εξουσίας, Σύνταγμα μος .
ήρθε για να παραμείνει
tokatillo.gr, τηλ:2541072513
ΞΑΝΘΗ
ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα