Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4935 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Απίστευτες καταγγελίες
• Απίστευτα
βασανιστήρια
καταγγέλλουν
22 αθλητές Προπονητές
τους πετούσαν
καρέκλες
• Άγγιζαν
αθλήτριες στα
γεννητικά όργανα

Περιφερεια

Δημοι
Τήρηση των μέτρων
κατά της πανδημίας
για να μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο

Συνεχίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το
πρόγραμμα για την προστασία της καστανοκαλλιέργειας

Óåë. 14

Óåë. 17

s

Υπέροχα Πασχαλινά βιβλία
• από τις
εκδόσεις
Ψυχογιός

s

Óåë. 10

s

Óåë. 5

s
Γιόρτασαν οι Παιδικές Βιβλιοθήκες
• του

Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δήμου Καρδίτσας την
Παγκόσμια
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου!

s

Óåë. 16

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr