Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερnή Εpημερίδα τns Hnεipou- Ιδρυτns Eθ. Τzάλλαs Έτos 940- Αρ. Φυλου 25025-Πέμπτη 8 Απριλίου 2021-0.60 6
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝA WBC
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΒHAL OFBRANDS.G
Αφησε ανοιχτούς
λογαριασμούς
Ήτα στις λεπτομέρειες
στα Χανιά
αΜπαρούτι για
την Επανάσταση)
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ημέρα διεκδίκησης
και φέτος
Δεν εγκαταλείπονται τα σχέδια για ανεμογεννήτριες στο Περιστέρ , ωστόσο η παιρεία θα επανυποβάλει
τον φάκελο της ΜΠΕ μεμειωμένη ισχύ σε σχέση με τα αρχικά σχέδια , ως κίνηση καλής θέλησης
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
κε για μια ακόμη χρονά δεύτερη σε
συνθήκες noνδημας , η Παγκόσμια
Ημέρα Υyeίας με
το Πα
βάσεων ορομένου χρόνου σε αορί
στου.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Πρωτοποριακή
επέμβαση
mveυμονογοστρικού νεύρου στο ΠαΣτην καθυστέρηση
Προόδαυ των
διαδικασιν με
ΣΕΛΙΔΑ 4
αποτέλεσμα να npoκύπτει
Με πειραγμένους
ταχογράφους
των τεχνικν
Προδιαγραφν απέδωσε
τν απόσυρση της ΜΠΕ
ογενικός διευθυντής της
ΑΒO Wind AG Π Σαρρής .
αφήνοντας Πολλές αιχμές
εναντίον όσων αντδρούν
σε μια επένδυση , η ondiα
είχε αδειοδοτηθεί κατά το
Δδοκα repητouς φορτην nou
ρanoinonς δεδομένων του τακογρά φου ενταnίστηκον κατά τους μήνες
Φεβρουάριο κα Μάρnο, στο πλαίσιο
ελέχων aπό αστυνομικούς του Γ
Τμήματος Τρακαίος Αυτοκνητοδρό ΣΕΛΙΔΑ 6
Έχει σχέδια
για τα Γιάννενα
ήμσυ στο Πορελθόν
ΣΕΛΙΔΑ 5
Η δημουργα ενός τενολογκού nάp κου στα raννενα για η φιλοξενία εn
χειρήσεων του κλάδου , καθς και
ηauξnon , oε διάστημα ενός έτους
στους 200 των αnoσκολούμενων στον
Δυναμικό Τεχνολογκό Κόμβο, nοu
ήδη λατουργε στν Πόλη είναι σης
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΙΚΑ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Απέκτησε έκταση το αΠάρκο
Αγροτικής Καινοτομίας
Ανοίγουν
τα Λύκεια
ΣΕΛΙΔΑ 7
Υγεία
θετικά ανταηοκρίθηικε το υπουργείο Αγpοτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο ατημα της περιφέρει ας
Hneipou για δωρεάν napακρηση της έκτοσης ακινήτων στην πρην Γεωργική Σχολή Κατοικά, με οκο πoη δημιουρία εΠάρκου Αpouκής Κανοτομίας Με απopoσn nou αναρτήθηκε χθες στο Διούγεια ,
n nepipέpεια Ηneίρου anοκτά ηρος χρήon γα 25 xρόνια (με δυνατότητα naράτασης ια δέκα χρόνια) δύο
εκτάσεις συνολικού εβαδού 951 .647 57 τμ. με mν υποxρέωση να αναπτύξει μέσα στην εnoμενη ne νταευα Πάρκο Κανοτομίας Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Μεταποπτικού Τομέα με την ονομοσία
aΠάρκο Αγροτικής Καινοτομίας . όnως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην απόφαση Εniσης , το εν λόγω
Πάρκο θα φιλοξενεί δρόοεις σκευκές με ερευνητικούς σκοηούς σε συνεργασία με naνeπouμιακά ιδρύ ματα, καθς και δράσεις εκπαιδευτικού καρακτήρα
Γ. ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ
Εμβόλια: θύματα
της τρομακτικής
επιτυχίας τους
Την επαναλει τουργία των λυκείων έθεσε σε
Προτεραότητα η κυβέρνησn, εnaiδή napαμένουν
κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε
σκέση με ης υπόλοιπες βαθμίδες αλλά και γιατί
ηλησιάζουν α Πανελλαδικές εξετόσεις
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ο Η.Α.
ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΡΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΩΑΝNIΝΩΝ
Περιμένοντας (εις μάτην) την υποχρηση
| nsiagram
ΣΕΛΙΔΑ 3
agonnewspaper

Τελευταία νέα από την εφημερίδα