Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Τα 17 ευρώ
για τη θερμική
μεγαβατώρα
προτείνει η
ΔΕΗ για τις
τηλεθερμάνσεις
Προβληματισμός
για την χειμερινή
περίοδο 2022-23
όπου σταματά η
μονάδα 5 του ΑΗΣ
Αγίου Δημητρίου

Δημήτρης Ντέντης:
Δεν μπορεί η χειρουργική
κλινική να λειτουργήσει
ως COVID-19

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7442

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης στο Μαμάτσειο
αναζητώντας το καλύτερο σενάριο: Το
Νοσοκομείο δέχεται πίεση, να ευχηθούμε
να μην οδηγηθούμε σε ακραίο σενάριο
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Κ. Μιχαηλίδης:
Όταν δεν
συμφωνείς
αποχωρείς και
αφήνεις την θέση
σου σε αυτούς
που αγωνίστηκαν
Ευκολίδης: Βγείτε
έξω και ακούστε
τον κόσμο

σελ ~ 4

Λευτέρης Ιωαννίδης:
Προσφυγή στην
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση για τις
επενδύσεις συγγενικών
προσώπων
αυτοδοικητικών σε
Φ/Β - Σύγκρουση με το
Βαγγέλη Σημανδράκο
για την μη
κερδοσκοπική
ενεργειακή κοινότητα

σελ ~ 2

Εν μέσω συγκρούσεων
η αντικατάσταση του
Αθανάσιου Δερμιτζάκη:
«Αν οι τρεις παρατάξεις έχουν
ένα σύμφωνο συνεργασίας στο
Ελντοράντο των Γρεβενών
στην Κυρακαλή είναι
δικό τους θέμα»

σελ ~ 5

σελ ~ 12

Λάζαρος Μαλούτας: 391 κρούσματα
στην Π.Ε. Κοζάνης το εξαήμερο,
223 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη,
226 στην Αχαΐα - Ασθενείς μένουν
24 ώρες μέχρι να βρεθεί νοσοκομείο
- Προσφυγή στη ΡΑΕ για την
χρηματοδότηση της υπογειοποίηση
των καλωδίων στην Ποντοκώμη