Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
0 αγωνστ όμως
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
ελεύθερο,
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 6230
Τιμή φύλ.: 0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάνης
Υπουργείο Ανάπτυξης:
Διευκρινήσεις
για τις εμπορικές επιχειρήσεις
σε θεσσαλονίκη -Αχαία-Κοζάνη
Ομοσπονδία Ενσεων
Νοσοκομειακν Γιατρν Ελλάδας:
"Η 3η ΥΠΕ σχεδιάζει μεταφορά
Σελίδα 6
"Ανάσα"
δεκάδων ασθενν Covid
από την Κοζάνη σε άλλα νοσοκομεία
της Δυτικής Μακεδονίας"
Σελίδα 12
σε 1000 επιχειρήσεις
Αυξημένη αποζημίωση
ειδικού σκοπού
έως 4.000 ευρ στις κλειστές
επιχειρήσεις τον Απριλιο
Covid-19: Η μετάλλαξη
του εμπορίου στην Ελλάδα
ΘΗ ακτινογραφία του κλάδου στην Ετήσια
Εχθεση Ελληνικού Εμπορίου
Σελίδα 13
Σελίδα 11
Η ΕΠΟ αποφάσισε
σέντρα στη Γ Εθνική
Διεύθυνση Αγροτικής
|Οικονομίας και Κτηνια
Τρικής Π.Ε. Κοζάνης.
Εμφάνιση
του επιβλα βούς
οργανισμού
καραντίνας
Ralstonia
solanacearum
σε φυτά
Τριανταφυλ.
Σελίδα 24
Στην Ελλάδα ζεις,
σπανίζει η ελπίς .
Πριν μεροκά χρόνα γνpoα κάnoον ano τους αrαγνστες της στήλης με
ακόμη
Οrργος (το όνομα είναι υοθετκ ) ξεκνησε ιeiτεpα δυναμά την κα.
|ριέρα του oor ελεύθερος tnorγελματίος λετουργντος ένα κοφέ δna o
Σελίδα 1Τ
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre95.gr
ΚΟΖΑΝ
PRESS