Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Αριθ.φύλλου 7724
Τιμή Φύλλου 0.50ε
Δασικοί χάρτες
Π.Ε.Γρεβενν
Διονομή προϊόντων
του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Επιστιστικής και Βυσικής
Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ
Παράταση
γιαης ευτάσεις έφερε τοτουνάμ' ινπιδράσεων
Συνέχεια στην 6
Μεινεται
κατά 50%
το τέλος υποβολής
αντιρρήσεων
Συνέχεια στην 10
Πάσχα στο χωριό
με self test και
μία μόνο
μετακίνηση
Δεύτερη ευκαιρία
για αδήλωτα τετραγωνικά
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
Φορολογικές
ελαφρύνσειs
εξετάζει η κυβέρνηση
Eπίσημos Συνεργάτηs ΜΕΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
-Τι eα γίνει με 0s φοpολογικές δηλσεs 2021
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμεξ,
Συνέχεια στην 18
Λ Αυγενάκns:
Δημιουργούμε συνθήκες
αξιοπιστίαs , βιωσιμότηταs,
ανταγωνιστικότηταs και
Ποιότηταs με τη συγχνευση
SL2 και FD
ΓΡΕΒΕΝΑ
43ης Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20