Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τό10 toυ
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
EΓΝΕ ΕΠΙΚIΝΑΥΝΗ
ΕΙΚΙΝΑΥΝΗ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ
ΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΑΑΗΕ0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
ον η δυ - Αρης Τσελίκος
δεσμεύτηκε nίστωση
noooύ 1,5 εκατομμυ
ρίου ευρ για τη χρηματοδότηση tou εp
βρισκόμαστε στο nε
ραλία της Πρέβεζας
μετά τις κα0ζήσεις ρiμεv .
μετnοu Πρέβεζος αό τo Πρόγραμμα Δη.
μοσίων Εικνδύσεων.
Aό tο 2018, με .
κρηδματα . Ένα nόφaσή tou tότ Υ.
έργο nou μάλλον θα noupγou Υποδομν,
Μήνυμα του Πρωθυπουργού
Για τη στήριξη επαγγελματιν
και εμπορικν καταστημάτων
Υπάρχει σχέση μεταξύ του εμβολίου AstraZeneca και . .
Τοων Θρόμβων aίμαιτος..
Δήλωσε αντερος Αξιωματούχος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
Αντεpος αξιωματούχις του Ευρωn
| το δίμηνο είνα το mο κρίσμο , οpού
| στη διάρκειά του θα δοκιμοστεί η συνύ
| aρδη της άμυνος της υγίας με τα npo
| oεκτικά βήματα της οικονομίας κοι της
Η ίδρυση λαϊκής αγοράς
Από αναβολή
σε αναβολή..
Μονοπλησε τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Πρέβεζας
Από αναβοeυνερρίαφn τοu Δημοτικού
Συμβουλίου της Δευτέρος , μο
το θέμα της
αξιοπoίησης
του Πρωην
no nvtε ρες
Το θέμα ουζητήθηκε εκ νέου στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου της
Δευτέρας , καθς είχε ψηφιστεί η α .
ναβολή του στο προηγούμενο Δη
μοτικό Συμβούλιο,