Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, Σ TUΠΟΣ
ΠΡΩΙΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
lt 1δρυτής - Νικάλαος Καραθάνος 1951-1974* Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
Aρ. φύλλου 6830-12.327
0,50 ε
Το ψήφισμα του Δήμου
Παρανεστίου
Το πρόγραμμα
| των κινητν μονάδων
ΚΟMY του ΕΟΔΥ
6 Απριλίου 1941
Κρούει τον κδωνα
του κινδύνου
Η Μάχη των Οχυρν
- Νέες Θερ μοπύλες
για τις ιαματικές
πηγές των Θερμιν
για Covid-1 9 ο Δήμος
Προσοτσάνης
Γράφει ο
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
| Δηλσεις του δημάρχου Προσοτοάνης και
της συντονίστριας του ΕΟΔΥ στη Δράμα
σελ. sn
με rapid test
στο Νομό
Να μην μεταφερθούν στην εταιρεία
Ιαματικές Πηγές Ελλάδος
Ανοιξε και το εμβολιαστικό κέντρο στο Κ . Νευρο κόπι
Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER
Σε αργή διαδικασία
κινείται ο εμβολιασμός
στο Νομό Δράμας
Κοινή δράση φορέων για
την τουριστική ανάπτυξη
του Νομού Δράμας
Συντονίστρια ΕΟΔΥ στη Δράμα: Περιμένουμε να ανοίξει δεύτερη γραμμή στο κ.Υ. Δράμας
Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Δράμας: Οι αλλαγές των ραντεβού για να αποφύγουν το εμβόλιο της AstraZeneca επηρέασε τα ραντε βού
>Αντιπεριφερειάρχης Δράμας: Η τουρι στική ανάπτυξη είναι συλλογική υπόθε ση
και όχι κατά μόνας >
Συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας και τους Οψόμεθα εις φιλίπ πους
- νάντηση των φο ρέων που υλοπο ούν συνεργατκές
1 δράσεις στο πλαίσιο του
1 τοπικού προγράμματος
1CLLD LEADER το αποί .
1 στη Δράμα εποπτεύει και
1 παρακολουθεί σαν Ομά 1 δα Τοπικής Δράσης η
1 Αναπτυξια κή Εταιρεία
Ι Δράμας , πραγματοποι1 ήθηκε τις προηγούμενες
1 ημέρες . Αξζει να σημει .
ωθεί ότι οι όποιες συνερ1 γατικές δράσεις έχουν
στενή σχέση με την τουΦΩΤΟ Π.Τ.
με τη συντονίστρια των κινητν μονάδων Ι ριστική ανάπτυξη .
ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στη Δράμα Δρ. Ελένη 1
Του Θανόση Πολυμένη
-Ε ΓΕΝΙκΟ επίπεδο , φαίνεται να
υπάρχει μια αργή διαδικασία για Γαμβρέλη, Εδιή Ρευματολόγο- Ανοσο
τους εμβολισμούς στο Νομό Δρά - λόγο, η οπdα ερωτμενη σχετικά, σημεί μας , η ατοία μπορεί να καθορίζεται από ωσε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει ακόμα
διάφορους παράγοντες .
Στο Νομό Δράμας αυτή την ρα , υπάρ- ροχή.
χουν πέντε εμβολιαστικά κέντρα με έξι Όπως είτε μάλιστα , ευχής έργον είναι
γραμμές λεπουργίας καθημερνά.
Το πρτο που άνοιξε εναι στο Γεικό σμού στο Κέντρο Υγεiας Δράμας , στε να
Νοσοκομείο Δράμας με δύο εμβολιαστι - Yνουν ακόμα περσσότερο .
κές γραμμές , στο Κέντρο Υγείας Δράμας , Παρ' όλα αυτά σημείωσε , ότι το Κ.Υ. Δράστο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης , στο μας έδειξε ενδιαφέρον και για απογευμα Κέντρο Υγείας Παρανεστίου και πρν από τνή λειτουργία του εμβολιαστικού
μερικές μόλις ημέρες, άνοξε καιστο Κέντρο Υγείας Κάτω Νευροκοπίου .
Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στην σωπικού.
ετίσημη ιστοσελίδα του Υπ Υγείας για την
ενημέρωση του εμβολιαστικού προγράμ. είναι που άνοιξε και το εμβολιαστικό κέν .
ματος , στο Νομό Δράμας στις 5 Απρλίου, τρο στο Κ.Υ. Κ. Νευροκοπίου, εν πολύ
είχαν πραγματοπαηθεί συνολικά 14995 καλά πηγαίνουν και τα άλλα δύο Κέντρα
eμβολιασμοί και των δύο δόσεων.
Την ίδια ημέρα , στο Νομό Ξάνθης είχαν τσάνη
πραγματοποηθεί 13.011 εμβολιασμοί , Βασιλείου: Δραμινοί πηγαίνουν
στο Νομό Καβάλας 20.432 στη Θάσο και στην Ελευθερούπολη
1.734. Στο Νομό Ροδόπης εμβολιάστηκαν
μόλις 12.355 άτομα και στο Νομό Έβρου
26.862 έγναν εμβαλιασμοί.
Όσον αφορά ετίσης το γετονικό Νομό της , ερωτμενη για την άποψη του ΣυλΣερρν , μέχρι τις 5 Απρλίου είχαν εμβο - λόγου σχετικά με τους εμβολιασμούς σηλιαστεί 22.147 άτομα .
Γενικά πάντως στο σύνολο του πληθυ σμού της χρας , την ερχόμενη Παρα - αφορά το εμβόλιο της Astra Zecece και
σκευή αναμένεται να σπάσει το φράγμα συνέχισε : Υπάρχουν κάποιοι οι σποία
των 2 εκατομμυρίων εμβολιασμν.
Γαμβρέλη: Περιμένουμε να ανοίξει
δεύτερη γραμμή στο Κ.Υ. Δράμας
Ο-Πρωνός Τύπος , επικαννησε χθες
Με πρόσκληση του
1 Προέδρου της εταιρείας
και Αντιεριφερεά ρχη
1 Δράμας , κ Γιργου Παπαδόπουλου , κλήθηκαν α Δήμο: Αναπτυξιακής Δράμας και αντιπεριφερεάρχης Δράμας
1 Δοξάτου , Δράμας , κ . Νευροκοπίου , Παραιεστίου και
1 Προσοτσάνης , η Ενωση Ξενοδόχων Δράμας και η ΑΜΚΕ σκεψη , σημεινε: Η σύσκεψη αυτή απηχεί στη φιοσο1-Οψόμεθα ες Φλίοuς , Στόχος της συνάντησης, ήταν φία μας .
κα ανάλογα με τον πληθυσμό οε κάθε πεκ. Γργος Παπαδόπουλος , αναφερόμενος στη σύνα υπάρξει μια δεύτερη γραμμή εμβολια - να δερευνηθείο τράπος καινα επτευχθεί ο κατάλληλος
Πιστεύω δηλαδή ότι, δεν ο τουρισμός δεν είναι υπό Ι συντονισμός στε όλες οι υλοποιούμενες δράσεις και θεση ενός δημάρχου, αλλά υπόθεση συλλογική , Πρέπει
ενέργειες , δημόσιου και δωτικού χαρακτήρα που έχουν να έχει ένα κονό mακέτο ο Νομός Δράμας και για την
σχέση με την τουριστιή ανάπτυξη και θα χρηματοδοτη- προβολή του, αλλά και για τον κάθε Δήμο .
θούν από το leader να εναι συγκλίνουσες και να παρά - Ο κάθε Δήμος έχει ορσμένα προόντα τουριστικού ενΙ ξουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το νομό .
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερεά χης τιση στην προβολή , αλλά και γενικότερα γα τη
1 n.Ε. Δράμας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δράμας , δεκδίκηση αυπού του πακέτου , από όποια θέση και αν
κ . Γεργιος Παπαδόπουλος , ο Δήμαρχος Δοξάτου , κ . βρίσκεται κάποιος , από το κάθε μετερίζ που διοικεί.
1 Θεμστοκλής Ζεκερίδης, ο Δήμαρχος Δράμας , κ Χριστό - Δεν μπορεί δηλαδή για παράδειγμα , ο Δήμος Προσοδουλος Μαμσάκος, ο Δήμαρχος κ Νευροκοπίου , κ .
1 Ιωάννης Κυριακίδης ο Δήμαρχος Παρανεστίου , κ . Ανα - θα πρέπει να το λέμε όλοι Ή για τα Οχυρά Λίσσε να λέει
στάσος Καγιάογλου , ο Δήμαρχος Προσστσάνης , κ . Θε - μόνο ο δήμαρχος Νευροκοπίου , αλλά να έχουμε όλοι
ολιασμοί..
διαφέροντος και εκεί πρέπει να υπάρχει μια κονή ταύ κέντρου , τόνισε όμως η ίδια ότι , υπάρχει
και το σοβαρό ήτημα της έλλειψης προ Όπως είπε μάλιστα η ίδια , "σημαντικό
τσάνης να λέει μόνος του για το Στήλαιο Αγγίτη , αλλά
Υγείας στο Παρανέστι και στην Προσο- δ Αθανασάδης ο Πρόεδρος της Ενωσης μια γενική φιλοσοφία της υποστήριξης κάθε προόντος
1 Ξενοδόχων Δράμας , κ. Αγγελος Καλλίας και ο Πρό - που ίνει προστιθέμενη αξία στον τόπο να το προβά
1 εδρος της ΑΜΚΕ-ΟΨόμεθα ες Φύλίπτους, κ . Χαράλαμ λουμε και μάλιστα συλλογικά και όχι κατά μόνας ,
1 πος Τσουρουκίδης . Στη συνεδρίαση παρέστη και ο
1 δευθυντής της Αναπτυξιακής και συντονιστής του τοπ ρει τίποτα . Όμως όλοι μαζ με την Αντπεριφέρεια και
1 κού προγράμματος, κ . Μανόλης Χατζάπουλος.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος της προβάλουμε το συγκεκρμένο πφαόν.
1 Αναπτυξιακής Δράμας , αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα επ- οι Δήμοι Δράμας με την Ένωση Ξενοδόχων
Ι τυχή μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος και
Ο κάθε δήμαρχος κατά μόνας δεν μπορεί να προσφ
ο-Πρωνός Τύπος , μίλησε χθες και με
τη γραμματέα του ατρικού Συλλόγου κ .
Όλγα Βασλείου , η αποία από την ηλευρά
τους ανθρπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, να
Στις δράσεις αυτές σημαντική θέση κατέχει η κοινή
μεινει , ότιτο πρόγραμμα έχει επηρεα στεί από τις τελευταίες εξελίξεις όσον ανέλυσε συγκεριμένα τις σχετιζόμενες με τον τουρισμό δράση των Δήμων του νομού με την Ένωση Ξενοδόχων
1 εγκεκρμένες δράσεις του προγράμματος με συνολικό και κύρια παραδοτέα την εκπόνηση σχεδίου branding .
Ι προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1.000.000 ευρ .
την σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου τουριστκής ανάφοβούντα , αupωνουν ταραντεβούτους r. Παπαδόπουλος: υλλογική υπόθε ση και όχι κατά πτυξης την προετομασία συστήματος διαχείρισης προ με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί μα
δυσχέρεια .
ορισμού και την πιλοτική λεπουργία φορέα τουριστικής
Σε δήλωσή του στον Πρωινό Τύποπρόεδρος της ανάπτυξης.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα