Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4934 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Self test σε μαθητές
• Από την Πέμπτη θα
μπορούν οι γονείς να πάρουν τα self tests, τα
οποία προς το παρόν θα
διατίθενται μόνο για μαθητές λυκείου κι εκπαιδευτικούς
• Δικαίωμα παραλαβής
θα έχουν μόνον οι μαθητές λυκείου ηλικίας 16
έως 18 ετών και οι εκπαιδευτικοί

Παιδεια

Δημοι
Την επανέναρξη του Πειραματικού Γυμνασίου
Φαναρίου ζητά ο Δήμαρχος Μουζακίου, Θεοφάνης Στάθης

s

s

Óåë. 6

Στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καρδίτσας

Óåë. 5

«Να δοθεί BONUS στους
υποψήφιους των Πανελληνίων του Ν. Καρδίτσας
λόγω ΙΑΝΟΥ»

s
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή
Óåë. 7

• Αναπλη-

• το νέο
Δ.Σ. του
ΤΟΕΒ
Σελλάνων

s

Óåë. 16

ρωτή
Υπουργό
Εσωτερικών
κ. Στέλιο
Πέτσα είχε ο
Δήμαρχος
Παλαμά κ. Γ.
Σακελλαρίου

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr