Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ. φύλλου 17.982 .Τιμή 0,60 .Τετάρτη 7 Απριλίου 2021
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ.Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 256Π, 3.791-Fax 26510 30.350 . http:/www.proinosiogos.gg. [email protected]
Η επιδημιολογική καμπύλη πήρε την ανιούσα στην Ήπειρο
ΣΕΜΟΙΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ο οτεχροίτο ελιταo 24αρο στους Δήμους Ζίσας- Πογονόν (Δείφιάν) , mμένη σε σχέση με άλλες Περιφέρει ες της χρας.
Με μεγάλα έργα υποδομής θα μπει
η Ήπειρος σε προχιάν ανάπτυξης!
οιτό κάτοκοι Δυτρότον δικομίσθηκαν στο νοσοκομεύ
. Η προσδοκία για μικρή έστω
κάμψη Της πανδημίας Του κορω.
νοίού σε πανελλαδικό , αλλά και σε
Τοπικό επίπεδο, διαψεύστηκε χθες
κατά τον πλέον οδυνηρό τpόπο:
Σε πανελλαδικό επίπεδο τα κρούσματα ξεπέρασαν nς 4.000 , εν σε
επίπεδο Ηπείρου ανακοινθηκαν
p Την ολοκλήρωση του Γιάνενα-Κακαβιά ζητάει η Ένωση Ξενοδόχων Ιωαηνίνων
από τον Πρωθυπουργό . Στην ατζένταυ της και ζητήματα όπως το φυσικό
αέριο, ο δεύτερος κόμβος της Εγνατίας και το κλειστό Ειφασκίας
. Σημαντικά βήματα έγιναν
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην
Ήπειρο προς την κατεύθυνση υλοποίησης υποδομν αναγκαίων
προκειμένου να αλλάξει μία και
: καλή η μοίρα της περιοχής μας
μίας από τις λιγότερο αναπτυγμέ
νες της ΕE
ΡΕΠ ΡΤΑΖ
59 εκ των
να (8 σε θεσπρωτία, 3 σε Πρέβε ,
2 σε Αρτα). Η επιδημιολογική καμπυλη, σύμφωνα με τα επίσημα
στοχεία του ΕΟΔΥ για όλο τ χρόνο έχει πάρει για τα καλά την ανούσα και μάλιστα δείχνει κατακόρυφη αύξηση το τελευταίο διάστημα, με Το υνολικό αριθμό Των επ
βεβαιωμένων
ντα 46 σε ΓιάννεΤα συνεχή κρούσματα στα Γιάννενα αυξάνουν Τς εισαγωγές στα νοσοκομεία που δίνουν Τη δική τους ψάχην
γιαν αντέξουν στην επερχόμενη μεγάλη πίεση
.----------_---____-----_------_---___------- -----,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Κρίσιμες οι δύο επόμενες εβδομάδες
Πάσχα στα χωριά
υπό προϋποθέσεις!
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αρκε
Τές εκκρεμότητες στον τομέα αυτό.
Εργα που πρέπει να γίνουν κα λάθη
ή παραλείψεις τα οποία επιβάλλεται
να διορθωβούν προειμένου να γε
φυρωθούνο ανσότητες σε σχέση με
άλλες Περφέρεες της χρας και να
μπει και η δική μας σε τpοχιa ανάπιζης, κατολαμβάνοντος τη θέση Σειρά παρεμβάσεων με επίκεντρο την Ανεξαρτησίας
Η συντρπτκή πλειοφηφία των
κpουσμάτων προερχ0- 11ησελ
Η κατασκευή του άξονα Γιάννενα - Κακαβιά αποτελεί
το βασικό αίτημα της Ενωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων
προς τον Πρωθυπουργό..
>Επιφυλακτικοί είναι οι μόνιμοι κάτοικοι
. Μπορεί στη συήτηση για την στα.
διακή επιστροφή στην
που της αζα σο
Μι εκταδευτικούς τα sεlf tst
Σελ . 12
- 2η σελ
Τον Μάιο ξεκινούν οι εργασίες
για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
κανονικότητα.
προέχει συτές nς μέρες Το
1 Ελικά θα συμβεί με
τα σχολεία εάv δηλ
δή θ' ανοζουν τα Λύ.
κεια τηνερχόμενη
Δευτέρα , όμως πολλούς απασχολεί και το
π μέλλει γενέσθαιν με Το Πόσχα
Θ' ανάψουν οι ειδικοί τo επράσινο
ολς dhημεο της Φύη)
. Το δρόμο της
υλοποίησης παί νει πλέον Το Ανο να επιτραπούν οι διαπε .
μετακινήσεις , έτσι στε να επισκεφθούν οι πολίτες Τα
χωριά Τοuς ή και φέτος θα γιορτά
σουμε εντός των rεχν;
Σελ 12
κτό Κέντρo Εμπορίου στο στορικό εμπορικό κέντρο
της πόλης Των Ιωαννίνων , καθς
χθες ο δήμαρχος
. Ελισάφ και ο εκ .
πρόσωπος της
ναδόχου εταιρίας
Διαδικτυακή απάτη σε βάρος δύο ατόμων στην Ηπειρο
Με ψεύτικα SMS άδειασαν
τραπεζικούς λογαριασμούς!
Χιλιάδες άδειες θήρας χάθηκαν φέτος
Η πανδημία έφερε προβλήματα
και στους κυνηγετικούς φορείς!
ΒE, υπέγραψαν την σύμβαση για
την έναρξη rou έργου, ο προύπολογισμός του οποίου ανέρχεται
σε 1,2 εκατ . ευρ .
Η συγκεκριμένη παρέμβαση aποτελεί το μεγαλύτερο υποέργο της
πρόξης για το Ανοιχτό-11η σελ
ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ
. Δύο περιπτσεις
διαδικτυακής απάτης έγναν τς τελευταίες ημέρες
στην Ήπειρο . Η μεθοδολογία ήταν δια, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
οι δράστες ή ο δράστης
ήταν ο ίδιος
Συγκεκριμένα έστελαν
SMS o δύο ανυποψία Μάλλον φαύλη
η Μέα Εποχή!
vηφτησε η Ε ΚΟΗ από τον Υφυπουργό Περιβίτος Γ. Αμυρά
. Δύσκολος και για Τον
κυνηγετικό κόσμο της Η πεh.
ρου ήταν ο φεπνός χειμ .
νας με βασικότερο πρόβλη: μα Τς απαγορεύσεις μετα.
κινήσεων εξατίας Των ο .
ποίων οι κυνηγετικες οργα νσεις έχασαν μεγάλα έσοδα καθς δεν εκδόθηκαν
χιλιάδες άδειες θήρας.
Αυό και μία
> Του ΚΩΣΙΑΔ. ΚΑΛΙΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
στους πολίτες, όΤ ο ραπε .
ψικός τους λογαριασμός που διαθτουν στην Τράπεζα έχει ανασταλί.
Το γραπτό μήνυμα συνοδεύο νταν και από υπερσύνδεσμο ink) βαθμό την επίσημη Της Τpάπεζος .
προκειμένου να επιλυθεί ο πρόβληΔΕΝ Τρέφουμε αυταπάτες Ο
θα αλλάξει τακτική η Δημοτική
Αρχή Ιωαννίνων, που οδηγείται
από το ένα λάθος στο άλλο , αλλά
ας δει Τι θα κάνει ο Συντονιστής
| της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
κ. Μιχελάκης , έστω - 1η σελ
μα, μέσω του σποίου γνoταν ανακαΤεύθυνση σε ψεύτικη ιστοσελίδα η ο
ποία μιμούνταν σε πολύ μεγάλο
-4η σελ
Στη συνέχεια ζητούνταν -12η σελ
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ 7
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΛ.Σ
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΓΝΩΜ0δοτήσεις.. . )
Η παρακμή του
Θεάτρου μας ..
Στο σημερινό (6μ.μ.) ημτελικό με τον Ολυμπιακό
Δύσκολη η αποστολή , αλλά και
πίστη για την υπέρβαση στον ΠΑΣ
Η κατάσταση στην αγορά
βαίνει επί τα χείρω!..
> ράpει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΚΟΣ
Ηθοποιός- Θεατρολογος
Pε τηνιστορική φανέλα οι Γανντες γιορτκή ατμόσφαιρα στο γήπεδο
> Του ΑΤΕ1ΟΥΚΟΛΕΜΠΑ , Οκονομολύγου
. Οι κινέζοι όταν θέλουν να λοιδορήσουν και να
γίνουν σκωπτικοί έναντι κάποιου του εύχονται να
ζήσει σε ενδιοφέρουσες εποχές .
Η φράση έχει διττή σημασία .
Ενδιαφέρουσα εποχή μπορεί να είναι είτε μια
εποχή μεγάλης ακμής είτε μια εποχή μεγάλης παρακμής!
Δυστυχς ή ευτυχς εμείς ζούμε στην δεύτερη ερίπτωση!
Η παρακμή του ελληνισμού συντελεπαι μπρός στα μάτια μας με
λιγγιδεις και καταιγστικούς ρυθμούς που πολλές
. Μια από ης πιο ένδοξες σελίδες στο
βιβλίο της 55χρoνης ιστορίας Του έχει την
: ευκαιρία να γράpει σήμερα το απόγευμα
(6 μμ ) ο ΠΑΣ Πάννα καθς υποδέχεται
Τον Ολυμπιακό στο Ζωσιμάδες στον
πρτο ημτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
με στόχο να πάρει προβάδισμα για την
πρόκριση rou στον τελικό και με οδηγό την
επική πρόκριση Του 2007.
Ηομάδα της Ηπείρου έφτα. Το μείγμα πολιτικής προστοσίας της υγείας
υπέρτατο αγαθο - και της οικονομίας που Eίναι
δύσκολη εξίσωση, δυστυχς έχει αποτύχει! Η κα Τόσταση σην αγορά με την πολιτική Του κλείσε .
άνοιξε πρέπει να αλλάξει .
Τ έχει γίνει Εχουν εφαρμοστεί προγράμματα
ενίσχυσης των επιχειρήσεων με επιστρεπτέες
προκαταβολές , δάνεια με εγγύηση του δημοσίου και ενίσχυση των
εργαζομένων που είναι σε αναστολή εργοσίας , προ Net Be
-7η σελ
11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα