Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τs Hπείρου -δρυτήs Ευθ. Τaάλλαs- Επos 940-Αp. Φίλλου 25027-Τετάρτι 7 ΑΠριλίου 2021-0,60 6
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝA WBC
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
Έχει ραντεβού
με την Ιστορία
Πάτησε Παρκέ
και ο ΕΙ Τoro
ΑΠοτυπστε τη δική σας
<(Un)lucky (R)evolution> (NN)LUKY
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ξανά στα ύψη
τα κρούσματα
Το υπκό τέλος της άλλοτε ακμάζουσας Δημοτικής Επιχείρησης Λίμνης Ιωαννίνων θα oημάνει
η αίτηση για δικαστική λύση και εκκαθάριση , καθς ουσιαστικά έχει Πάψει να υφίσταται
ΘΑ αΣΒΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
Στα ύψη βρίακοντα για μα ακόμη
φορά τα κρούσματα στην nερiφερε ακή ενότητα lωaννίνων, καθς
βαθηκ
24ωρο , ούμφωνα με τmν ημερήσια
έκθεση του ΕΟΔ .
ponyoύμενο
ΣΕΛΙΔΑ 3
Λείπει Προσωπικό
όχι υποδομές
Σε νοσοκομείο μιας νόσου μετα τφέπεται το Πανεπιστημακό Νoσo
κομείο Ιωσννίνων , καταγγέλλει η
Ένωση Ιατρν Νοσοκομείων Ηne
pοu , καθς η λετουργία του έχαι
αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό . Η ΕΙΝΗ
κάνα λόγο για μια ιδιαίτερα αpνn κή κα εniνδυνη εξέλιξη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πολλά τα
ερωτηματικά για
το Πς οδηγήθηκε
σε μαρασμό, αλλά
και Που βρίσκεται
ο εξοπλισμός της
Συμφνησαν
δημοτική αρχή και
αντιπολίτευση στην
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Κανόνες
και για την αλιεία
Ακόμη και καταγελίες για ηλεκτρο
λεία στη λίμνη Παμβτδα έχουν
φτάσει στον Φορέα Διακείρισης της
Νμνης , nou , μα με τον δήμο Ιωσν .
νiνων, εντατικοποιούν υς Πρoσn θειες ελέγκου της αλιείας, στε να
Υνεται μόνο με νόμιμα μέσα.
ανάγκη να κοπεί ο
Υόρδιος δεσμός, για
να μη διαιωνιστεί η
εκκρεμότητα.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Αναμένουν
Παρεμβάσεις
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ζhτημα nρτης npoτεpαότητας για
την E' ΚΟΗ είναι η naράταση της
όσησης θήος στον Αμβρσοκό
άπως τονίστηκε σε τηλεδιόσκεψη
με τον υφυnoupγό Περιβάλλοντος r.
Αμυρά , καθς nαpnλeε το δόστημα
του ενός έτους της nρoηγούμενης
ΑΝΟΙΧΤ0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Από τον σχεδιασμό στην πράξη
Στο Παρά
Πέντε και αν
Εντός του Mdου αναμένετα να ξεκινήσουν α εργοσί ες στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων ια τ μετατροrή
του σε Ανοοτό Κέντρο Εμπορίου, με στόχο μέσα oε ένα
χρόνο να έκει ολοκληρωθί n napέμβαση. nou φιλοδοξείνα αναζωογονήσε την πepιoή και να της δσει η
χαμένη της αη. Ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής ΕλΣΕΛΙΔΑ 6
Στην Ήπειρο τinοτα
Την ονάγκη εξεύρεoης λύσης για τη
χpηματοδότnon των μεγάλων έρ
γων nou nρέπει να ηραγματοnο
ηθούν στην Ηneιpo και αδικότερα
στον νομό Ιωαννίνων , eπισημανει η
Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων με επστολή της nρος τον πρωθunoupγό Κυριάκο Μητοοτάκη.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Μία ακόμη napάταon-τν τρίm κατά σεpά- αναμένεται να δσειο δήμος Ιωαννιτν
στους μελετητές για το Πολιτστκό Καλλ τχνικό Πάρκο στον χpο ων nρην στρα Dωτικν φυλακν , καθς εξέπνευσε εδ
και λίγες ημέρες ο χρόνος nou είxαν στη δ άθεσή τους για να naραδσουν τη μελέτη,
στε να ανοίξει ο δρόμος ένταξης σε χρημ
τοδουκό Πρόγραμμα .
υλοποiησης της παρέμβοσης, η onoia anποτελεί το με
γαλύτερο υποέργο της ηρόfης για το Ανοκτό Κέντρο Εμπορίου, nou έaι ενταθεί στο Επχειρηoακό Πρόγραμμα
Αντογωνιστκότητα Επχερημαυκόττα και Κανουμίαν και χρηματοδοτείτα με κονδύλα του ΕΣΠΑ Ο Προunολο
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΟΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Άδειασαν τραπεζικούς λογαριασμούς υποκλέπτοντας τους κωδικούς
ΣΕΛΙΔΑ 6