Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Στο βαθύ
κόκκινο
παραμένει η
Π.Ε. Κοζάνης
- Αίρεται
το ειδικό
καθεστώς για
τη Γαλατινή

σελ ~ 24

Πελώνη: Δεν
υπήρξε καμία
άλλη δυνατότητα
πέρα από τη
δυσάρεστη αυτή
εξέλιξη των τριών
αυτών πραγματικά
ταλαιπωρημένων
περιοχών,
Θεσσαλονίκης,
Αχαΐας και Κοζάνης

σελ ~ 2

Χωρίς καταστήματα
και εκκλησίες, με
ανοιχτά κομμωτήρια
και τηλεκπαίδευση
η Π.Ε. Κοζάνης ως
τις 12 Απριλίου

Τρεις θάνατοι μέσα
σε δυο μέρες στην Π.Ε.
Κοζάνης - Δυο ηλικιωμένοι
και ένας 57χρονος

τιμή 0,50 €

Εκτάκτως στην Κοζάνη ο Βασίλης
Κοντοζαμάνης - Μεταφορά περιστατικών
από το Μαμάτσειο στην Γενική Κλινική
«Ζωοδόχος Πηγή» Euromedica
σελ ~ 3

Γιώργος Αδαμίδης:
Έρχονται 170 προσλήψεις
στη ΔΕΗ χωρίς κριτήριο
εντοπιότητας - Τι θα γίνει
με τους εργαζόμενους τους
ΑΗΣ και ορυχείου Καρδιάς

σελ ~ 4

Μένιος Φουρθιώτης
σε Γιώργο Αμανατίδη:

«Ντροπιάσατε την
κυβέρνηση. Δεν θα
ξαναβγείτε βουλευτής ποτέ»

σελ ~ 5

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου

Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7441

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

σελ ~ 13

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

1.000-4.000 ευρώ για
τις επιχειρήσεις που
παραμένουν κλειστές τον
Απρίλιο - Ωφελούμενοι το
λιανεμπόριο,γυμναστήρια,
παιδότοποι, πολιτισμός,
αθλητισμός