Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typos hal kidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΕΤΟΣ 250-AP. ΦΥΛΛΟΥ 6190 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
91 772654
012128
Θερινό ωράριο
σε αρχαιολογικούς
χρους , μνη μεία
και μουσεία
FOOD MARKET SHOW
Από την 24η Απριλίου
για υπαίθριους χρους και από 4/5
για μουσεία , μνημεία και σπήλαια
- Τι γίνεται σε επίπεδο αυξημένου
ή πολύ αυξημένου κινδύνου
ΑUTHEΝΤIC GREEK F0%
11-14 ΜΑΥ 2021
FOODMARKETSHOW.COM
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- & Π. Ε. Χαλκιδικής συμμετέχουν
στην 2η διαδικτυακή έκθεση