Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΕ
Tυποξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΑΙΟΥ2021
Περίοδος Β' (1974)"
Aρ. φύλλου 6830-12.326
0,50 ε
Υπογράφηκαν οι κορωνοενισχύσει ς
για την πατάτα
Δήλωση του Προέδρου
της Δόξας Δράμας
Προτεραιότητα σε μαθητές
και εκπαιδευτικούς Λυκείων
Έρχονται
τα αυτοδιαγνωστικά
τεστ και στη Δράμα
για κατ' οίκον
δειγματοληψία
Ψήφισμα από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αν . Μακεδονίας-Θράκης
Να μείνουν
οι ιαματικές πηγές
στους Δή μους και όι
στην εται ρεία lαματικές
Πηγές Ελλάδας
Κατά πάσα πιθανότητα
μετά το Πάσχα
οι πρτες πιστσεις,
στα μέσα Μαΐου
Δεν υπάρχει
επίσημη εκδήλωση
ενδιαφέροντος
για την ΠΑΕ)
σελ. 5η
1941-2021-80 χρόνια από τη Μάχη των Οχυρν
Αποκαλύφθηκε νέο οχυρωματικό
έργο στην περιοχή Νευροκοπίου
από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
Νέο ωράριο λειτουργίας από τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας
Ο νέος τρόπος λειτουργίας
της αγοράς στη Δράμα
Με click away αλλά και με click in shop στα είδη ένδυσης
και υπόδηση και στα βιομηχανικά είδη
Μιλάει στον Π.Τ πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ . Νευροκοπίου κ.
Ησαίας Χατζηκων σταντίνου
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
Του Θανάση Πολυμένη
στο 13032 μια φορά τη μέρα για 3ρες
Ε ΝΕΑ δεδομένα λειτουργεί στην αγορά .
| πλέον από χθες η αγορά και στην
Ιπόλη της Δράμας με τις επλογές αυτό διάστημα η αγορά της Δράμας , ο κ.
που προσφέρει η αποστολή ηλεκτρονι . Σκουλίδης τονίζει ότμέχρι σήμερα η κακν μηνυμάτων στο πενταψήφο αριθμό τάστα ση στην αγορά της Δράμας είναι
13032 Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τα υποτονική . Τουλάχστον εμείς εδ στη
όσα ισχύουν με το click awey και το cick Δράμα , δεν έχουμε μεγάλες διαφοροπαin shop , οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν ήσες . Τι μεγάλες διαφοροποήσεις τις
μα τους αποδεικτικό του ραντεβού έχουν οι αγορές nou ήταν τελείως κλειτους, όπως για παράδειγμα SMS ή e-mail στές , και τρα τους δίνουν το δικαίωμα
online παραγγελίας ή πληρωμής , που θα να δουλέψουν λίγο
πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο.
Όσον αφορά για το Νομό της Δράμας κόσμο της πόλης μας είναι να κινηθεί η
και την αγορά της , θα πρέπει να υπενθυ - αγορά για το ερχόμενο Πάσχα και ο κ .
μίσουμε ότπι και αυτή εντάσσεται στο νέο Σκουλίδης εξηγεί σχετικά: Το θέμα είναι,
μέτρο Η Δράμα ήταν στην κατηγορία ότι από εδ και πέρα προσδοκούμε, όσο
κόκκινο - και όχι στο βαθύ κόκκνο- και πηγαίνουμε προς το Πάσχα , να πάμε λίγο
η αγορά της δούλευε ε το click aw ey.
Να σημεκσουμε πάντως εδ, ότι , από ρισμούς τα καταστήματα , παρά μόνο με
χθες Δευτέρα 5 Απρλίου, ο Εμπορικός τα μέτρα περιορισμού . (Μάσκες και τεΣύλλογος Δράμας εξέδωσε νέο ωράριο τραγωνκά μέτρα) .
λεπουργίας των καταστημάτων , το οποίο
είναι καθημερινά από 09.00 έως και 14.00 τιμν στην αγορά , οι εκπτσεις και επίκαι επιπλέον τα απογεύματα από 17.30 σημα έληξαν στις 31 Μαρτίου καθς
έως και 20.30 για τις ημέρες Τρίτη, Πέμ - είχαν πάρει ένα μήνα παράταση. Από εκά
πτη και Παρασκευή .
Υποτονική η αγορά της Δράμας
Μλντας χθες στον -Πρωνό Τύπoο πολλές προσφορές στην αγορά και η
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου αλήθεια εναι ότι βρισκόμαστε σε αλλαγή
Δράμας κ . Αντνης Σκουλίδης , επισημαί - σεζόν. Αλλάζουν τα ανοξιάτικα και αυτό
νει ότι μετά και τα νέα μέτρα που σχύουν εναι το δύσκολο μέρος , γατί όλα αυτά
από χθες , στη Δράμα δεν έχει αλλά ξει πρέπει να πληρωθούν
κάτι . Σ εμάς εδ έχε αλλάξει μόνο το ότι Στον ίδιο τόνο κνείται και το μέλος του
εν ήμασταν με click awey στην ένδυση Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας κ.
Ερωτμενος για το πς κινείται όλο
Του Θανόση Πολυμένη
ΓΔΟΝΤΑ Χρόνα μετά από τη μεγάλη και στοΙρκή εκείνη Μάχη των Οχυρν στα Οχυρά
ΨΑσoε το 1941, άθρωποι από το Νευροκόπι,
αποκάλυψαν και καθάρισαν ένα οχυρωματικό έργο
που ήταν σε αφάνεια όλο αυτό το διάστημα . Σύμ
1 φωνα με ις πρτες εκτιμήσες , αναφέρεται στην
εποχή του Α ' Παγκοσμίου Πολέμου , χτσμένο το
1 1914 , αν και σίγουρα θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να τεκ1 μηρκωθούν και επίσημα
Πρωτεργάτες της κατάστασης αυτής , ο πρόεδρος της οωάννης Μεταξάς είχε γνωρίσει από κοντά την φυσκή
Δημοτικής Κονότητας Κ . Νευροκοπίου κ . Hσαίας Χατζηκωνσταντίνου και οι κκ Σωκράτης Γερμανός και Χρή 1914. Η αλήβεια είναι όι δεν ξέρουμε ακόμα πού βρ 1 στος Κηπουρός , οι οποίοι βρήκαν την τατοθεσία μέσα σκεται το οχυρό του Περιθωρίου . Τούψωμα 771 αποτε
από τους χάρτες της Gogle και στη συνέχεια προχ - λεί αντικείμενο έρευνας και οραματιζόμαστε να
ρησαν σε έναν πρχειρο καθαρισμό της περιοχής .
Μοντας στον-Πρωνό Τύπονο κ .Χατζηκωνσταντ- Η μεγάλη Μάχη των Οχυρν
1 νου, επισημαίνει ότι τις προηγούμενες ημέρες , τρες άν
θρωπο , δούλεψαν μερκές ρες και καθάρισαν τον τον χρο , το έκαναν μάλιστα σε μια σημαντική ιστορυή
1 χρο γύρω από το οχυρωματικό έργο , το onoio υπαλο.
γίζεται ότι έχει κατασκευαστεί το 1914.
Το οχυρωματικό έργο υπολογίζεται ότι είναι του Α' χεία , διεξή χθη αναταλικά του Αξιού ποταμού στα ελλη
1 Παγκοσμίου Πολέμου , βρίσκεται στο λόφο Λίσσε και νοβουλγαρικά σύνορα.
βρέθηκαν από τον χάρτη της Google. Όλο το έργο ήταν
μέσα στη λάστηση , αλλά ευτυχς δεν είχε αναπτυΥ τον τετραήμερο εκείνο σκληρό , άνισο και επικό αγνα ,
μένη φυλλωσιά και έτσι η πρόσβαση ήταν αρκετά εύ 6.9 Απριλίου 1941 , noυ έγνε στα Οχυρά από τον ορεινό
κολη.
Όπως εξηγεί στον -Π.Τ ο κ . Χατζηκωνσταντίνου , γραμμή των συνόρων , για την απόκρουση της γερμαν
μετά την απελευθέρωση το 1913 , επσκέφθηκε τότε την κής επίθεσης, κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο .
περοχή ο μετέπατα πρωθυπουργός ωάννης Μεταξάς,.
και κατάλαβε ότι η χρα δεν έχει βάθος και μπαίνοντας Βουλγαρίας , υπήρχαν 21 Οχυρά, που αποτελούσαν την
οι Βούλγαροι στη χρα , μπορούσαν άμεσα να φτάσουν οχυρωμένη τοποθεσία, τη γνωστή .Γραμμή Μεταξά,
στη θάλασσα. Από εκεί ξεκνησε και η ιδέα της οχύρ- σχεδιασμένη και κατασκευασμένη αποκλειστικά από ελσης και έτσι έγιναν τότε τα νέα
Οπως επισημαίνει μάλιστα, "το ΛΙΣΣΕ και το Περιθρι μλλη της γραμμής αγκφρντm
Μεγάλο ητούμε για τον εμπορικό
αποτελούν τα 2 από τα 9 Οχυρά του Α Παγκοσμίου Πο λέμου . Μετά την απελευθέρωση το καλοκαίρι του 1913
πιο κανονικά, να δουλεύουν χωρίς περιο μορφή της περοχή και η κατασκευή τους άρχσε το
Όσον αφορά το ζήτημα των χαμηλν
δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πάρκο Ιστορίας -.
Οι τρες άνθρωποι που δούλεψαν για να καθαρίσουν
και πέρα , οι εκπτσες επίσημα απαγορεύοντα όμως mαp ' όλα αυτά υπάρχουν
επέτειο . Η Μάχη των Οχυρν έγνε από τις 6 έως και τις
9 Απρλίου του 1941 και σύμφωνα με τα ιστορικά στοΜε τον γενικό τίτλο < Μάχη των Οχυρν , εννοούμε
όγκο της Κερκήης (Μπέλες) μέχρι το Νέστο ποταμό στη
Στη συνοριακή αυτή γραμμή , μεταξύ Ελλάδας και
ψουμε και με click insiί de. Το τελευταίο σεις του στον n.T δευκρινίζει ότι η
σχύει για όλα τα εμπορικά και όποιος Δράμα ούτως ή άλλως δεν ήταν στο
θέλει μπορεί να δουλέψει πλέον και με βαθύ κόκκινο , αλλά μόνο στο κόκκινο ,
cick awey , χωρίς όμως να είναι υποχρε - οπότε λεπουργούσαμε με click away και
ωτικό . Από εδ και πέρα πλέον , ο καταναλωτής θα πρέπει να στέλνει μήνυμα
click inside-.
α οχυρά
ληνικά χέρα, αντερη της γραμμής -Μαζνν και εφ σελΑη
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα