Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4933 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Ένα πρωταπριλιάτικο αστείο…

• Πρωταπριλιά, rapid test, κέρατο και copy paste…
• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

• Ήταν ένα πρωταπριλιάτικο αστείο της
ΑΛΗΘΕΙΑ, αλλά στην
εποχή της αναρχίας
του διαδικτύου, το
συγκεκριμένο κείμενο
το αναπαρήγαγαν πολλές ιστοσελίδες από
όλη την Ελλάδα και
μετά άρχισε η αναπαραγωγή να παίρνει
διαστάσεις χιονοστιβάδας.

Περιφερεια

Δημοι

s

Óåë. 3

Ξεκινούν οι διαδικαΜε 3,2 εκ. ευρώ
χρηματοδοτείται ο σίες πληρωμής του
Δήμος Καρδίτσας προγράμματος
«ΑΝΑΣΑ»

s

Óåë. 12

Νέα χρηματοδότηση
• για το
Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
ύψους 1,5
εκατ.
ευρώ

s

Óåë. 15

s
Δωρεά οξύμετρων
Óåë. 10

• στους μό-

νιμους κατοίκους από
τον Δήμο
Αργιθέας

s

Óåë. 9

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr