Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64ο-Αρ. φύλλου 17981 .Τιμή 0,60 . Τρίτη 6 Απριλίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33, Τηλ. Κέπρο 26510 25.677 , 3.791-Fax 26510 30.350 http:/www.proinosiogos.gr emailinio @proinoskogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Να αυξηθούν τα κονδύλια στην Ήπειρο για μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις
ΔΩΣΤΕ ΦΙΝ ΖΩΗΣb
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΙ
ΟΣ αδέξοδο πάνω από 4.000 μικρομεσαίοι, ζητούν απεγνωσμένα | Νκα όνίκήτοι μ ους καλίτερις οκτούς σε σταθετοήα εinίorα nτoτες.
σανίδα σωτηρίας ίσως και αποφύγουν το οριστικό λουκέτο .
Ερgρειάοης Ηπιρότες βουλευτές και άλοι Φορες να αταιτήσουν τουλόγιστον
Εβδομάδα-καμπήν
για την πανδημία!
. Όλοι εναγωνίως περιμέναμε
πως Τέτοα εποχή θα είχαμε βγει
από rον εκυκενα rou Covid-19
κα σε συνδια
σμό θα άνογε η αγορά , έστω και
μετ' εμποδίων! Δυστυχς όμως
αυτό δεν έγινε και έτσι οι περισσόΣτο 1,4% εκτινάτηκε η θετικότητα των κρουσμάτων (1.866 πανελλαδικά.
23 σε Γιάννενα ) . 80 ασθενείς νοσηλεύονται στα δύο νοσοκομεία της πόλης
Ασφαλές το AstraZeneca διαβεβαινει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμν
ό με τον εμβολισΜια ακόμη δύσκολη εβδομά
δα περιμένει ην Ελλάδα , αλλά και
την Ηπρο στον απόλεμου κατά
της πανδημίας Του κορωνοίου. Η
μικρή μείωση πων κρουσμάτων στη
ASiraZeeca
ΕΠΕΙΓΟΝ
τερες επιχειρήσεις και ελεύθεροι παγγελματίες πανελλαδικά και κυpίως αυτοί ης Ηπείρου , αντμετω πίζουν σήμερα σοβαρά προβλή ματα επιβίωσης!
Οσες είναι ανοχτές αγκομαχούν
για να τα βγάλουν πέρα , εν οι κλα στές είναι αμφίβολο αν Βα ξανανοί
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
διάρκεια rου Σαββατοκύριακου,
δεν μπορεί να κάνε κανέναν να .
φησυχάζε , καθς όλες οι ενδείξεις
Να επιδιωχθεί μετ' επιτάσεως απ' όλους τους φορείς της
Ηπείρου , η αύξηση Του προϋπολογισμού των 45 εκ . ευρ .
για να ενταχθούν κι άλλες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα
της Περιφέρειας .
a0ειδ σεις των Επιστημόνων
όπ δύσκολα θα υ.
πάρξουν σημάδια αποκλιμάκωσης
και οι ε
να εξ' ουρανού, 1ο πρόγραμμα της σης μη επιστρεπτέος χpηματοδότη
Περιφέρεας Ηπείρου ύψους 45 εκαΤομμυρίων ευρ, με την μορφή άμε Ασφαλές εναι το εμβολιο της AstraZeneca καθς δεν έχουν
προκύψει προβλήματα στα 346.000 άτομα που είαν εμβολιαστείμέγρι χθες στην Ελλάδα ..
σης Εντός της βδομοδας ενδεχό Τα δημοσιεύματα του ΠΛ στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο
Η Δικαιοσύνη θα διαλευκάνει τελικά τα όσα
μενα και ούριο , αν - -11η σελ.
πων κρουσμάτων και στο μόνο που
ελπίζουν είναι να υπάρξουν σημά δια σταθεροποίησης
Τα χθεσινά μεωμένα κρο σματα πανελλαδκά 1.866, είναι αρκEτά περισσότερα σε σχέση με ην αντ
στοχη πpοηγούμενη Δευτέρα ( 1.724)
συμβαίνουν στο Κέντρο Πρόληψης χεδίο
ν Για πολύ σοβαρό θέμα έχανε λόγο ο Μ. Ελισάφ ,
εν ο Θ. Μπεγκας στηήριξε τον Στ. Τζυμογιάννη
* Η Δικαιοσύνη
θα έχει τον τελευ
Ταίο λόγο για τα όσα
διαδραματίζονται
στο Κέντρο Πρόλη ψης Σχεδία και α φορούν σοβαρή υπόθεση με παράνομες συνταγογραφήσεις , που απο - πορτάζ του στον anΛ , προκα .
κάλυψε ο Κστας Καλτσής με ρε
επιχερηματικν δoτίων
τρυς φορές πάνω από το όpο συναγερμου) .
βαίνει και με την Π .
11.4%
, όπως το Ιδιο συμ . Ση σελίδα2
Σελ. 6
Σελ 12
Αφιέρωμα της ΕΡT2
<Ωδήν στη μνήμη
του Βασίλη Χαρίση
νΑφησε παρακαταθηκη στου δαία αρχιτεχτονικά κτίρια
Μοναδική στην Ελλάδα, αξίζει αναγνρισης. . .
Η λειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου να
ενταχθεί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
vUΡζiρειο Τδρυμα έεσε το θέμα στους Ηπιρτς βουλευτές.
λντας αναταράξεις
-2η σελ.
Εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προύπολογισμού
Ο Δήμος Ιωαννιτν ενισχύει
. Ωδήν στη μνήμη rou διανα -Πολεοδόμου Βασίλη Χαρίση
( 1933-2019) , αποτέλεσε η εκπομπή της ΕΡΤ Σαν παραμύθ
που μεταδό θηκε την Κυρισκή rο
μεσημέρι
Από την τηλεσπική οθόνη κπ pασεν όλη η ή του και κυρίως aνοδείχηκε ο χαρακτήρας και ιδίως
η μεγάλη του προσφορά στην αρχ Τεκτονική και στον πολιτισμό. Πρωτοπόρος γα την εποχή του , οραμα. Το δίκαιο αίτη
μα ένταξης της ΧειροΤεχνικής Σχολής Μο νοδενδρίου στις δομές Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, που .
: χει μείνει εΚτός λογω
μιας ασήμαντης λε
πτομέρειας , διεκδικεί
το Συμβούλιο Του P(Gρειou ίδρύματος , a πευθυνόμενο προς
Τους Ηπειρτες βουλευτές .
τον τομέα του Αθλητισμού
ν Αταντήστις σε στιρά θεμάτων που τέθικαν ατό την Αντιπολίττυση
Στο δημοτικό συμβούλιο αύριο η μελέτη γα την κεντρική πλατεία
. Ενας από rους Τομείς
που θα ενισχύσει Το επόμε: νο διάστημα ο Δήμος Ιωσνντν, είναι ο αθληπκός , οπως Τονίστηκε κατά τη χθεσηνή συνεδρίαση του ΔημοΤΙκού Συμβουλίου , όπου και
εγκρίθηκε η αναμόρφωση
τν με επέκεντρο την παραδοσιακή : rou προύπολογισμού.
Τιστής και άτρης της παράδοσης
του ΔΣ. πp Πρύτανης του Πανεn . Αίτημα για στελέχωση του
Ιωαννόνων κ Χρήστος Μασσαλάς
τους ενημερνε αναλυτκά για το
θέμα, ελπίζοντας στη βοήβειά τους
καθς το Ρζάρειο Ίδρυμα , tδ κα
πολλά χρόννα αναδε- -11η σελ
Παράταση έξ μηνν
νικά έργα, εκπόνησε πλήθος μελεΚέντρου Υγείας Κόνιτσας
για υnoβολή αντιρρήσεων αρχτεκΤονική της Ηπείρου.
Χαρακτηριστικά του έργα , που
στολίζουν και σήμερα τα Γιάννενα
και αες περοχές ης-11η σελ
για τους δασικούς χάρτες
υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020, διασφαλίζφντα οι πιστσεις για άλα τα
συνεχιζόμενα έργα και ηις δράσεις και τακτοποιούνται οφελές του -11η σελ.
ΓΝΩΜοδο τήσεις. . . )
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Λίο φιλότιμο δεν βάπε!
.Ξεχάστηκε, η ήττα από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και
Ανεμογεννήτριες
και Αιολικά Πάρ κα
Τα <φταν στον αυριανό
> Του ΔΗΜ.Λ & ΠΛΑΜΠΡΑΚΗ, δικηγόρου Αρτας
ημιτελικό ΠΑΣ-Ολυμπιακός
V Από τη Λεπονία ο διαιτητής της αναμέτρησης .
- Απαιτείται ενδελεχής έρευνα πριν την εγκατάστασή τους .
. 0ι πολιτικοί άνδρες του τόπου μας [οι κυβερνντες με πράξη
και οι μη κυβερνντες με παράλειψη] αποφάσισαν να αναλάβουν
κτο ρίσκο της [απελευθέρωσης της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής όλων όσων ζουν κάτω από τον Ελληνικό ουρανό και μάλισα
καθ όν χρόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται ήδη πέρα από
τα όριά του..
Aς μη νομίζουν όσοι δεν κυβερνούν , εάν και εφόσον κάτι πάει
στραβά και αντμετωπίσουμε ως Χρα μέσα στον Απρίλιο διπλάσια κρουσματα και θανάτους και εκ νέου lockdown το Πάσχα αλλά
και ακόμη μία απλεια της τουριστικής σεζόν πως δεν θα έχουν
και αυτοί μεγάλη ευθύνη, διότι όχι μόνον δεν έδωσαν το απαιτούμενο χέρι βοηθείας αλλά ούτε καν προσπάθησαν, ούτε -3η σελ.
> fράφει ο ΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΠΑΝΝΗΣ
συνταξιούχος Γεωπόνος AΤΕ
. Ανεμογεννήτριες είναι ηλεκτροκινητήρες που λεπουργούν με
την ισχυρή ή μέτρια πνοή ανέμων περιστρέφοντας ειδικά πτερύγια. Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια .
Aιολικά πάρκα είναι οι εδοφικές περιοχές όπου έχουν τοποθε .
τηθεί για να εκμεταλλευτούν τα ρεύματα των ανέμων. Εγκαθίστα νται κυρίως στα ψηλά βουνά , στις κορυφογραμμές αλλά και σε
θαλάσσιες εκτάσεις ( εντός ή εκτός θαλάσσης) όπως
. Στην σπουδαία συ ριανή αναμέτρηση με Τον
Ολυμπιακό στο Ζωσιμά
δεςν για τον πρτο ημιτε
λικό του Κυπέλλου Ελλά δας έχει στραφεί πλέον Το
βλέμμα και η προσοχή Του
ΠΑΣ Γιάννινα καθς η
πρόκριση στον Τελικό a.
πoτελεί τη με.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα