Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
ΧΡΟΝΙΑ
Αριθμός φύλλου
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ
19.037
Σελίδα 4
Εκαστική Παρέμβαση Σπάρταλησην <παnioστροφή>
ΣΤο φινάλε καφησεν και Πάλι
δυο πολύτιμους βαθμούς ο 0ΦΙ
Σελίδες 24-25
Ε Διαμαρτυρία
των νοσηλευτν
Κρίσιμη η σημερινή ημέρα
για την Πορεία του Τουρισμού
του Θεραπευτηρίου
Σελίδα 3
Ανησυχία ότιη Βρετανία θα ξεκινήσει με εκτός Ευρπης προορισμούς
. Εξελίξεις σε σημαντικά
θέματα της Ιεράπετρας
δες του εξωτερικού και κυ- το πρτο βήμα . Αυτή τη βαίωση ότι είτε έχει εμβοφορά, το άνοιγμα δεν ε - λιαστεί κατά του κορονοfurter Aligemone Zeitung ξαρτάται , ως είθισται από Τού είτε ότι έχει αναρρ σει μετά από μόλυνση από
τον ιό είτε θα επιδεικνύει
Στο πλαίσιο της συνέ- αρνητικό τεστ. Αυτή είναι
η πρτη γραμμή άμυνας Η
για την έναρξη της τουρι - τητα το σχέδιο της Ελλη - κΘεοχάρης έδωσε ιδιαί δεύτερη γραμμή είναι ότι
θα πραγματοποιούμε οι Ε :
διο δειγματοληπτικά τεστ
κατά την άφιξη Σε σχέση
με αυτό ,θα στρέφουε
τη στρατηγική μας ως
προς τους ελέγχους προς
τα εκεί όπου ενδεχομέ
νως βρήκαμε συγκεντρ .
σεις θετικν κρουσμάτων
την προηγούμενη ημέρα. Η
τρίτη γραμμή άμυνος είναι
να τίθενται αμέσως σε καραντίνα οι επισκέπτες σε
περίπτωση θετικού τεεστ
Ρεπορτά :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ Ρως της Γερμανίας (Frank .
Dis Voltonline , E Mundο τη ζήτηση, αλλά από το
Οι σημερινές ανακοιν . ο Υπουργός Τουρισμού πότε θα είμαστε έτομο.
σεις του Βρετανού πρuθυ - Χάρης Θεοχάρης nαpou nοuργού πόρις Τζόνσον αιάζει στη διεθνή κοινό - ντευξής του στην FAZ ο
Σελίδες 9 και 10
. Αρνούνται
την συνένωση
τα τέσσερα σωματεία
ενοικιαζομένων
διαμερισμάτων
του Ν . Λασιθίου
στικής σεζόν θα κρίνουν εν
Πολλοίς την πορεία έναρ ξης της τουριστικής σεζόν
στην Ελλάδα.
Οπως έχει ανακοινωθεί
Εδ και καιρό, ο Βρετα νός πρωθυπουργός αναμέ
νεται να παρουσιάσει σή μερα Δευτέρα 5 Απριλίου
το χρονοδιάγραμμα της
Εναρξης της τουριστικής
σεζόν για τους Βρετανούς,
πλήρως εναρμονισμένος
με τους μεγάλους παίκτες
στην αγλική και βρετανκή αγορά δηλαδή τα με - Ψκής Κυβέρνησης για το τερη έμφαση στην napou - και στη συνέχεια να υπ σίαση του επιχειρησακού βάλλονται εκ νέου σε πιo
σχεδίου για το άνοιγμα λεπτομερές τεστ PCR Η
Μιλντας στην Frank- του Ελληνικού Τουρισυού τέταρτη είναι οι γενικοί
iurter Aligemeino Zeitung αναλύοντάς το σε πέντε κανόνες ασφαλείας. όπως
η υποχρέση μάσκας ή η
τήρηση των αnοστάσεων
οι περιορισμοί σε εστιβρετανική αγορά ano τους μας για το φετινό άνοιγμα την τουριστική περίοδο εί ατορια Λεωφορεια . α
μακρινούς τουριστικους του Εληνικού Τουρισμού να ο Πρouποθέσεις για Υήσεις και ούτω καθεής
προορισμούς , τις nαλες Προβλέπει το να ξεκινή- είnn50 τΝ ταEιδΤν Η πέμπτη γραμμή dμυνας
Σελίδα 28
γάλα τουριστικά πρακτο - αvoιγμα του τουρισμού το
ρεία με προεξάρχουσα την 202, .
Είναι προφανές και a.
ναμένουμε πως θα ξoκνή Τobes Ples , θεοχάρης Μέρος των μέτρων αoφaσει να κάνει το άνοιγμα η ανέφερε ότι το σχέδιό λείας του σχεδίου μας για
και στον δημοσιογράφο γραμμές άμυνας . ως εξής
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ,
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
βρετανικές αποκίες και
σουμε στις 14 Μαίου, με
Mo μεγαλες και όλες κεί στην Ελλάδα Κάθε τουρί - είναι ότι όλοι θα πρέπει να
στας θα παρουσιάζει βε SUPER ECONOMY EΒΔΟΜΑΔΑ!!!
ΟΛΥΜΠΟΣ ΡΟΦΗΜΑ ΑWΥΓΑΑΛΟΥ 1T 1,69 /ΤΕΝ
ΑΜΕΤΡΙ ΑΜΑΤΙΝΗ (2+1) ΔΩΡΟ 239/ΣΥΣΚ
NESCAFE CIASSIC200GR
ΠΑΝΕΣ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΒERO No3-No6 398/ΣΥΣΚ
ΣΧΟΝΗ ΠΑΥΝΤΗΡΙΟΥ ARIEL 53 MEZ 193 ΣΥΣΚ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδο 26
σημαντικές ευρωπαϊκές α.
γορές Αν γίνει κάτι δια - υποδεχόμαστε ταξδιτες
φορετικό πραγματικά θα Προσπαθούμε να δημιουρ μας εκπλήξει , σχολιάζει γήσουμε σαφείς και συο Πρόεδρος των Διευθυ - γκεκρυμένες προϋποθέσεις
ντν Ξενοδοχείων Ελλά - στε η ταξιδιωτική αγορά
δας Γιργος Πελεκανάκης.
Αυτό πρακτικά σημαί νει πως θα tnβeβαιωθούν ευκολία Για την Ευρmη
p πληροφορίες του κα
ταλόγου που διέρρευσε η υψηλό ποσοστό εμβολια βρετανική TU' σύμφωνα με σμένων, θέλουμε να ανοί tον onoίο , ο τουρισμός ξουμε ήδη από τα μέσα
του πρακτορείου ξεκινά ε.
κτός Ευρτης
τις oπoiες διαχρονικά
να είναι σε θέση να πpo σαρμοστεί αμέσως και με
και ορισμένες αγορές με
| ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΤΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
Απριλίου , Η Περατέρω a νάπτυξη του ανοίγματος
εξαρτάται από την αγορά
και από το επίπεδο ετο .
μότητας του κλάδου . Ω.
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00MM
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙAA ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK osk (
www.facebook.com/Oοuρonωλείο Μυλωνάκης
Το σχέδιο
της Ελλάδος
Νωρίτερα , με σειρά συ- στόσο σε κάθε περίπτωση
νεντεύξεων σε υψηλής aναγνωσιμότητας εφημερί . nou θα πρέπει να κάνει
Φάνης Παλαμιανάκης
Φρέσκα φρτα και λαχανικά
ση λιανική.χονδρική Διανομή κατ
Μεσιτικό Γροφο . Δισχεiριση Ακινήτων- Καταοκευές
Πολυτεχνείου 2 Αγ. Νικόλαος 1 6944656768
είναι η Κυβέρνηση εκείνη
ΕΠΜΕΝΙΔΟΥ 51- AΠΟΣ ΝιΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 284102171

Τελευταία νέα από την εφημερίδα