Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

5

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ

Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΥΣΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

Κορύφωση
από 15-22 Απριλίου
στην Αχαΐα
ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΤαTι αναζητούσε
στην Αγυιά η Ασφάλεια
Αττικής
Οι «εκρήξεις»
στη συνεδρίαση
και οι συµβάσεις...
των 20.000 ευρώΣΕΛ. 8-9

I ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2588

«Η πανδηµία
αφαιρεί από όλους
προσδόκιµο ζωής»
ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤO ASTRA ZENECA: 5-7 ΑΝΑ ΕΚΑΤ.

ΣΕΛ. 3, 13

ΣΕΛ. 12

ΕΝΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ PLAN Β ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αντίδοτο

µε µέτρα ενίσχυσης
ΣΗΜΕΡΑ (9 π.µ.) ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΓΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟ

«Είµαστε εδώ
µε έργα»
ΣΕΛ. 21

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗ «Γ»

Αφετηρία
για το αύριο
ΣΕΛ. 11

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΝΑ ΧΘΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤ. ΠΕΤΣΑ
ΤΙ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΣΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟ
ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΣΕΛ. 4-5

ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ

Φιλία σε
κάθε ηλικία

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΑΛ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΣΤΗ «Γ»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κύριος πόλος των προοδευτικών δυνάµεων
ΣΕΛ. 15

ΣΕΛ. 16-17
ΣΕΛ. 23-33

Η ΠΑΤΡΙΝΗ ΟΜΑ∆Α ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΜΕ 73-70

Προµηθέας:
Σπουδαίο διπλό
στο Περιστέρι
n ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ 2-1 ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΟΞΑΣ ∆Ρ. «ΞΑΝΑΒΛΕΠΕΙ» ΕΞΑ∆Α

Παναχαϊκή: Ο στόχος είναι εφικτός